intTypePromotion=1

Các tộc người ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 753 kết quả Các tộc người ở Việt Nam
 • Báo cáo Nghiên cứu về tộc người ở Việt Nam (1980 - 2014) - Vấn đề chung và những nghiên cứu về các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao, Hán-Tạng và Mã Lai-Đa Đảo" là đề dẫn Hội nghị Thông báo Dân tộc học 2014 do GS.TS. Vương Xuân Tình trình bày cung ấp khái quát về mục đích, ý nghĩa của hội nghị. Mời các bạn tham khảo.

  pdf13p tsmttc_008 04-09-2015 34 5   Download

 • Hoa văn trên đồ dệt của một số tộc người ở Việt Nam là sản phẩm của lao động thủ công, đồng thời mang giá trị tinh thần đầy tính biểu tượng, gắn với nhân sinh quan và vũ trụ quan của cư dân liên quan. Với nhiều đề tài khác nhau, các hoa văn dệt phản ánh nhiều mặt của văn hóa cổ truyền.

  pdf8p cumeo4000 05-08-2018 12 3   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nghiên cứu về tộc người ở Việt Nam từ năm 1980 đến nay: Bước đầu nhận diện" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những kết quả của nghiên cứu về tộc người ở Việt Nam từ năm 1980 đến nay. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf8p thuyhuynh02 04-03-2016 37 3   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu về tộc người ở Đại học Đà Lạt 1982-2012: Những kết quả ban đầu" trình bày về kết quả nghiên cứu về tộc người ở Đại học Đà Lạt trên các phương diện khác nhau trong các tộc người ở Việt Nam và các dân tộc khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên cũng như một số dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày, Thái,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p thuyhuynh02 04-03-2016 41 2   Download

 • Tài liệu "Tình hình nghiên cứu về các tộc người ở Việt Nam của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam" của tác giả Lưu Hùng giới thiệu tới người đọc danh mục các công trình nghiên cứu về các tộc người tại Việt Nam do Bảo tàng dân tộc học Việt Nam thực hiện trong gia đoạn từ 1996 đến 2012. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p tsmttc_007 11-09-2015 78 9   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tình hình nghiên cứu về các tộc người của Việt Nam của bảo tàng dân tộc học ở Việt Nam 1996-2012" dưới đây. Nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn tình hình nghiên cứu vùng, nghiên cứu tộc người của Việt Nam của bảo tàng dân tộc học ở Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2012,...

  pdf7p thuyhuynh02 04-03-2016 29 3   Download

 • Thần thoại là sáng tác của người nguyên thủy, phản ánh trạng thái sinh hoạt vật chất và tinh thần của con người trong buổi sơ khai của lịch sử. Thần thoại về những vị thần khổng lồ được coi là lớp thần thoại đầu tiên, xuất hiện sớm nhất trong lịch sử văn học các tộc người. Hình ảnh các vị thần khổng lồ - những người có tầm vóc và sức khỏe phi thường là một mô - típ quen thuộc trong hệ thống thần thoại của các tộc người.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 4 1   Download

 • Các hình thức cộng đồng tộc người trong lịch sử, các hình thức cộng đồng tộc người ở Việt Nam,... là những nội dung chính của bài 4 "Các hình thức cộng đồng tộc người trong lịch sử và ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc14p phuanhphu 19-10-2015 40 8   Download

 • Luận điểm phát triển bền vững văn hóa, chỉ báo phát triển bền vững văn hóa tộc người, áp dụng chỉ báo phát triển bền vững văn hóa tộc người ở Việt Nam,... là những nội dung chính trong bài viết "Về xây dựng chỉ báo phát triển bền vững văn hóa tộc người ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf9p thuyhuynh02 04-03-2016 45 7   Download

 • Báo cáo "Định kiến tộc người: Vài nét khái quát và một số đề xuất cho các bước nghiên cứu tiếp theo" gồm có các nội dung chính như: Vài nét khái quát về khái niệm định kiến; định kiến tộc người; nhận diện định kiến tộc người ở Việt Nam, một số vấn đề cần làm sáng tỏ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf46p nganga_09 18-10-2015 31 6   Download

 • Với mong muốn hiểu được vấn đề định kiến tộc người từ phương diện lý thuyết đến thực tiễn, nhằm góp phần khám phá một khía cạnh trong mối quan hệ tộc người, Tài liệu Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam này trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả về vấn đề nói trên. Tài liệu được chia thành 2 phần, sau đây là phần 1 của Tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo.

  61p nganga_09 18-10-2015 52 5   Download

 • Xây dựng một lối sống văn hóa, với nội dung xã hội chủ nghĩa và tính dân tộc ở các dân tộc ít người, không thể không chú ý đến sự cần thiết phải xây dựng một lối sống với những chuẩn mực thống nhất của đất nước, cũng như sự chiếu cố thích đáng đến tính địa phương tính dân tộc. Đó cũng chính là vấn đề mà bài viết "Truyền thống và cách mạng trong lối sống của các dân tộc ít người ở Việt Nam" hướng đến trình bày.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 49 5   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam trình bày một số nội dung về hậu quả của định kiến như: Chính Tài liệu và hệ quả; định kiến tộc người và tiếp cận dịch vụ xã hội; tự định kiến và sự ngoài lề hoá văn hoá, bản sắc, nội lực tộc người.

  83p nganga_09 18-10-2015 37 4   Download

 • Nguồn gốc của các tộc danh có thể là những danh xưng tự gọi, nhưng thường xuất phát từ cách gọi để phân biệt của các cộng đồng lân cận. Các cộng đồng người thường dựa vào nơi cư trú hoặc một điểm đặc trưng, đặc thù về văn hóa của các cộng đồng láng giềng để đặt tên cho họ.

  pdf13p vithomasedison2711 15-08-2019 9 1   Download

 • Giáo án các dân tộc ở Việt Nam gồm 2 chương. Chương 1 là phần mở đầu, ở phần này tài liệu tập trung giới thiệu các đặc trưng của các dân tộc Việt Nam. Trong chương 2 của tài liệu, vấn đề được trình bày là văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam. Cụ thể là đề cập đến ngữ hệ của các nhóm dân tộc và phong tục, tập quán của các dân tộc ở Việt Nam. Giáo án này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc học tập, nghiên cứu về đề tài trên.

  pdf7p nhatrangyeuthuong 07-04-2014 199 75   Download

 • Vấn đề nguồn gốc tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam là một vấn đề quan trọng, bởi vì nó liên quan đến nhiều mặt như đường biên giới lãnh thổ quốc gia, sinh hoạt kinh tế - văn hóa - xã hội - chính trị - an ninh quốc phòng và quan hệ quốc tế. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo cuốn Tài liệu Nguồn gốc tộc người ở vùng biên giới phía Bắc Việt Nam: Phần 1 sau đây.

  pdf190p thuytrang_3 28-01-2015 117 30   Download

 • Tài liệu Nguồn gốc tộc người ở vùng biên giới phía Bắc Việt Nam: Phần 1 do Nguyễn Chí Buyên chủ biên cung cấp cho các bạn những kiến thức về truyền thống ý thức cộng đồng dân tộc Việt Nam của các dân tộc người thiểu số vùng núi phía Bắc của nước ta. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Lịch sử và những ngành có liên quan.

  pdf48p thuytrang_3 28-01-2015 75 20   Download

 • HS hiểu sơ lược về mĩ thuật của các dân tộc ít người ở Việt Nam - HS thấy được sự phong phú đa dạng của nền nghệ thuật dân tộc Việt Nam. - HS có thái độ trân trọng, yêu quý và có ý thức bảo vệ các di sản nghệ thuật của dân tộc.

  pdf9p dungdiem 25-02-2013 211 14   Download

 • Nghiên cứu và tìm hiểu về các hình thức cộng đồng tộc người trên thế giới và ở Việt Nam về nguồn gốc lịch sử, quá trình hình thành, đặc điểm các hình thức cộng đồng và các tiêu chí để phân định tộc người. Trên cơ sở đó tìm hiểu về các đặc trưng, đặc điểm và xu hướng biến đổi các tộc người ở Việt Nam.

  doc27p phuanhphu 23-06-2017 47 4   Download

 • Phần 1 Tài liệu Nghiên cứu Việt Nam - Một số vấn đề lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa cung cấp cho người đọc các nội dung: Việt Nam mong muốn làm bạn với tất cả các nước, thành phần nhân chủng các tộc người ở Việt Nam và vấn đề nguồn gốc người Việt, thiết chế chính trị - Di sản kế thừa, hệ thống chính trị Việt Nam những năm 1954-1975,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p doinhugiobay_01 11-11-2015 113 50   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Các tộc người ở Việt Nam
p_strCode=cactocnguoiovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản