intTypePromotion=1
ADSENSE

Cải cách pháp luật

Xem 1-20 trên 839 kết quả Cải cách pháp luật
 • Vì sao cần quan tâm tới các phương pháp nghiên cứu luật và quản trị nhà nước; khái quát các lý thuyết khi nghiên cứu và phân tích luật; một số trọng tâm cải cách pháp luật/quản trị nhà nước;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 6: Cơ sở lý thuyết của phân tích chính sách từ góc độ pháp luật và quản trị nhà nước" hướng đến trình bày.

  pdf12p codon_10 05-04-2016 66 6   Download

 • Luật Viên chức năm 2010 là văn bản pháp luật quan trọng trong khung pháp lý về dịch vụ công. Bài viết phân tích một số kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Luật Viên chức năm 2010 và nêu lên những vấn đề cần giải quyết khi sửa đổi Luật này trong bối cảnh cải cách pháp luật về dịch vụ công ở Việt Nam.

  pdf9p vimadrid2711 13-12-2019 15 1   Download

 • ́Chương trình quản trị nhà nước và cải cách hành chính (gọi tắt là GOPA) do Đan Mạch hỗ trợ đã được chính phủ Việt Nam phê duyệt tháng 12 năm 2007, nhằm nâng cao lĩnh vực quản trị nhà nước và cải cách hành chính cấp tỉnh và cấp trung ương

  doc3p ngohoangtran 30-03-2010 309 134   Download

 • Tính hợp lý , khả thi của một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình Tất cả những vấn đề này đã làm cho người Đức mặc dù trong vài thập kỉ gần đây rất nỗ lực cải cách pháp luật chứng khoán của mình theo xu hướng của truyền thống Common Law mà đặc biệt là theo mô hình của Mỹ nhưng xem ra Nghị viện Đức vẫn còn tiếp tục phải bận rộn trước khi có được những công cụ thực sự hữu hiệu trong cuộc...

  pdf7p chaydesong 09-05-2013 110 17   Download

 • Văn bản pháp luật là công cụ qua đó chính phủ đưa ra các các yêu cầu mà các doanh nghiệp và công dân cần tuân thủ. Văn bản pháp luật bao gồm luật, các lệnh, sắc lệnh chính thức và không chính thức, các quy định dưới luật được ban hành bởi các cấp chính quyền. Văn bản pháp luật bao gồm các quy định gần dưới hình thức văn bản [(quy tắc, các tiêu chuẩn được sử dụng nhằm ảnh hưởng tới hành vi của doanh nghiệp, song không được thể hiện trong các văn bản pháp luật...

  ppt36p dang0608 22-09-2011 90 13   Download

 • Một nội dung quan trọng của Diễn đàn đối tác pháp luật lần thứ 8 do Bộ Tư pháp và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức tại Hà Nội vào ngày 14.12 là việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp không chỉ giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn triển khai mà cần đặt trong bối cảnh cải cách pháp luật và tư pháp. Nhiều cải cách “vướng” Hiến pháp Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho rằng, công cuộc cải cách nền kinh...

  pdf6p dontetvui 20-01-2013 66 10   Download

 • Bài thuyết trình "Đánh giá dự báo tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam, tại sao và bằng cách nào" giới thiệu về đánh giá dự báo tác động pháp luật, đánh giá dự báo tác động pháp luật liên quan tới những vấn đề gì, các vấn đề về thực hiện, kinh nghiệm của Australia về cải cách pháp lý,...

  ppt36p taingan 28-01-2016 78 8   Download

 • Mô hình cơ quan tư vấn, hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài - giải pháp đảm bảo quyền lợi của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài Một trong những ngân hàng lớn nhất của Đức lúc đó đã tuyên bố một cách thẳng thừng ngay trong giai đoạn cuộc cải cách pháp luật điều chỉnh thị trường chứng khoán đang sắp hoàn tất rằng: "Vẫn chưa có luật điều chỉnh giao dịch nội gián và chúng ta không có nghĩa vụ công bố thông tin theo bất cứ một cách thức cụ thể...

  pdf7p chaydesong 09-05-2013 73 5   Download

 • Quy định của luật hình sự Việt Nam về các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em Tất cả những vấn đề này đã làm cho người Đức mặc dù trong vài thập kỉ gần đây rất nỗ lực cải cách pháp luật chứng khoán của mình theo xu hướng của truyền thống Common Law mà đặc biệt là theo mô hình của Mỹ nhưng xem ra Nghị viện Đức vẫn còn tiếp tục phải bận rộn trước khi có được những công cụ thực sự hữu hiệu trong cuộc chiến chống giao dịch nội gián...

  pdf9p chaydesong 09-05-2013 59 4   Download

 • Các biện pháp bảo vệ và trợ giúp nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực Tất cả những vấn đề này đã làm cho người Đức mặc dù trong vài thập kỉ gần đây rất nỗ lực cải cách pháp luật chứng khoán của mình theo xu hướng của truyền thống Common Law mà đặc biệt là theo mô hình của Mỹ nhưng xem ra Nghị viện Đức vẫn còn tiếp tục phải bận rộn trước khi có được những công cụ thực sự hữu hiệu trong cuộc chiến chống giao dịch nội gián trên thị...

  pdf7p chaydesong 09-05-2013 61 4   Download

 • Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang là vấn đề đặt ra tại Việt Nam nói chung cũng như thành phố Hà Nội nói riêng. Đó là một trong những giải pháp quan trọng đa dạng hóa hình thức sở hữu đối với DNNN nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực tiễn áp dụng pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang được sự quan tâm chú ý của các cấp, các ngành. Đảng và nhà nước ta có chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa,...

  doc20p crystalheart115 23-01-2010 569 288   Download

 • Câu 1. Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ được chia làm mấy giai đoạn? a. 2 Giai đoạn. c. 3 Giai đoạn. b. 4 Giai đoạn. d. 5 Giai đoạn.

  doc9p okisslov3o 18-08-2010 1041 265   Download

 • Đề tài Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính trong pháp luật Việt Nam hiện nay nhằm trình bày các nội dung chính: vi phạm hành chính, trách nhiệm hành chính, thực trạng và xử lý vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf39p canon_12 31-03-2014 1135 160   Download

 • Giai đoạn Triều Nguyễn trải qua 13 đời vua trị vì. Đây là khoảng thời gian mà vương Triều này đã trải qua nhũng bươc thăng trầm và gian nguy rất lớn. Các vua Nguyễn ở giai đoạn đầu rất chú trọng đến chỉnh đốn pháp luật, cải tổ cai trị, giữ gìn đất nước, có lúc mở mang bờ cõi sang tận Lào và Cao Miên, đất nước Việt Nam chưa bao giờ rộng lớn như dưới triều Minh Mạng.

  doc9p 3800250003121 24-04-2010 434 98   Download

 • Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để thực hiện mục tiêu đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Nhà nước là phải đẩy mạnh công cuộc cải cách tư pháp, chú trọng đến việc xây...

  pdf127p vascaravietnam 16-08-2012 329 97   Download

 • Trước nhiệm vụ phát triển và bảo vệ đất nước, trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và để đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ở nước ta trong tình hình hiện nay đòi hỏi phải đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân là một nội dung quan trọng được...

  pdf88p vinamilkvietnam 21-08-2012 269 78   Download

 • Chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Xuất phát từ mục tiêu giáo dục và đào tạo toàn diện của các nhà trường, từ yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngay từ đầu những năm 80, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường. Các Nghị quyết quan trọng của Đảng từ Nghị quyết số 14/TU ngày 11/01/1979 về cải cách giáo dục đến các nghị quyết Đại hội Đảng toàn...

  pdf79p rose_12 07-12-2012 736 76   Download

 • Cải cách hành chính ở Việt Nam là công việc mới mẻ, diễn ra trong điều kiện thiếu kiến thức và kinh nghiệm về quản lý hành chính nhà nước trong thời kỳ mới, có nhiều vấn đề phải vừa làm, vừa tìm tòi rút kinh nghiệm. Vì vậy, việc hình thành quan niệm và những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công cuộc cải cách hành chính cũng như việc đề ra những nội dung, phương hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn là một quá trình tìm tòi sáng tạo không ngừng, là một...

  pdf5p hoa_bachhop 26-02-2012 298 73   Download

 • Ở Việt Nam trong những năm gần đây đang diễn ra một quá trình cải cách tương đối toàn diện trong đào tạo đại học. Một trong những vấn đề trọng tâm của cải cách là nhu cầu đưa vào sử dụng những phương pháp giảng dạy[1] hiện đại và phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học. Đào tạo luật học cũng không nằm ngoài quá trình này. Một trong những hướng đi mà các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam đang lựa chọn là tiến hành áp dụng phương pháp “tình huống”...

  pdf41p nhokkeen 09-05-2013 297 68   Download

 • Cải cách bộ máy nhà nước theo hướng tăng cường tính pháp quyền mà trọng tâm là cải cách Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước được chính thức đề ra tại Nghị quyết Đại hội VII của Đảng (năm 1991). Đến nay, sau gần 20 năm, công cuộc cải cách Chính phủ theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều mặt. ...

  pdf12p hoa_bachhop 26-02-2012 212 62   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cải cách pháp luật
p_strCode=caicachphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2