Cải tiến hệ thống quản lý môi trường

Xem 1-20 trên 69 kết quả Cải tiến hệ thống quản lý môi trường
 • Mục tiêu bài báo là trung vào việc đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 và quy trình tích hợp với OHSAS 18001:2007 tại Công ty Ajinomoto Việt Nam (một trong những công ty đã đạt chứng chỉ ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, HACCP).

  pdf15p thorthor1234 24-05-2018 17 6   Download

 • Mục tiêu bài báo là trung vào việc đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 và quy trình tích hợp với OHSAS 18001:2007 tại Công ty Ajinomoto Việt Nam (một trong những công ty đã đạt chứng chỉ ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, HACCP).

  pdf17p nhatro75 21-07-2012 313 167   Download

 • Sự phát triển của các tiêu chẩn tự nguyện trong quản lý môi trường bắt đầu ở Anh vào năm 1972 với BS 7750. Sau đó, một số nước Châu Âu khác đã hưởng ứng và hiện nay Uỷ ban Kế hoạch kiểm tra và quản lý Kinh tế của cộng đồng Châu Âu (EMAS) đã đạt tới tiêu chuẩn quốc tế.

  doc10p hyekyo 18-03-2009 1252 629   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14006:2013 - ISO 14006:2011. Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường, hướng dẫn để hợp nhất thiết kế sinh thái. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn để hỗ trợ cho các tổ chức trong việc thiết lập, tài liệu hóa, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục sự quản lý thiết kế sinh thái của mình như là bộ phận của một hệ thống quản lý môi trường (EMS).

  doc29p pechi1412 21-11-2015 30 3   Download

 • TCVN ISO 14004:2005. Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến một hệ thống quản lý môi trường cùng với sự phối hợp của nó với các hệ thống quản lý khác.

  doc35p pechi1412 21-11-2015 24 2   Download

 • TCVN ISO 14001:2005 quy định các yêu cầu của một hệ thống quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho tổ chức triển khai và thực hiện chính sách và các mục tiêu có tính đến các yêu cầu pháp luật và thông tin về các khía cạnh môi trường có ý nghĩa. Tiêu chuẩn nhằm áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô tổ chức và thích hợp với các điều kiện địa lý, văn hóa và xã hội khác nhau. Tiêu chuẩn bao gồm những yêu cầu có thể được đánh giá một cách khách quan.

  pdf73p phunphun1 09-01-2019 28 2   Download

 • Để xây dựng được hệ thống quản lý đảng viên trên hệ thống mạng máy tính, trước hết phải làm tốt công việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý đảng viên, sau đó chọn lựa môi trường và công cụ và cài đặt ứng dụng. Đối với công việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, trong chương trình đào tạo em được học phương pháp MERISE, do vậy việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin được tiến hành theo phương pháp MERISE.

  ppt19p haithanh 05-03-2009 747 241   Download

 • Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, cạnh tranh là một yếu tố tất yếu không thể tránh khỏi. Để tồn tại mọi doanh nghiệp phải nâng cao khả năng cạnh tranh của mình về mọi mặt. Trong đó yếu tố giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm được xem là quan trọng nhất. Để làm được điều này doanh nghiệp phải cải tiến hệ thống sản xuất cũng như các quy trình làm việc của mình sao cho có hiệu quả nhất.

  doc16p 9704193100065658 07-08-2010 199 114   Download

 • Một trong những vấn đề môi trường mà Việt Nam đang phải đối mặt là sự ô nhiễm nguồn nước mặt do hầu hết nước thải chưa được xử lý tốt, đặc biệt tại các khu dân cư đô thị và nông thôn. Chỉ một phần nước thải từ các khu vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, còn lại được thải trực tiếp vào hệ thống cống chung, kênh mương, ao hồ tự nhiên.

  pdf5p bibocumi6 27-09-2012 166 51   Download

 • Sau hơn 20 năm kể từ ngày kể từ khi Đại hội Đảng lần VI năm 1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế đất nước – chuyển đổi nền kinh tế đất nước ta từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung,quan lieu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế đất nước đã từng bước dành được những thành tựu vô cùng to lớn trên tất cả các mặt như tốc độ tăng trưởng GDP, thu hút...

  pdf78p muathi2013 10-05-2013 50 19   Download

 • Đầu Năm 1995, ngay cả trước khi dự thảo cuối cùng của ISO 14001 đã được in, phát hành, yêu cầu bắt đầu lưu hành liên quan đến sự cần thiết có thể cho y tế quốc tế tương ứng và tiêu chuẩn an toàn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên này dường như làm cho rất nhiều ý nghĩa và thực hiện các tiêu chuẩn như vậy có thể được thực hiện rất dễ dàng với một hệ thống quản lý môi trường đã được tại chỗ.

  pdf3p tuongmatdo 10-12-2011 32 8   Download

 • Tiêu chuẩn Chuỗi đánh giá hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS) quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, để tổ chức có thể kiểm soát các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cải tiến việc thực hiện OH&S.

  pdf18p phunphun1 09-01-2019 18 3   Download

 • Cấp quản lý cần phải cam kết và nhiệt tình đối với SXSH; Cần phải theo đuổi 1 tiếp cận tổng hợp và mang tính hệ thống; Không có sự tham gia của công nhân và người lao động ở tất cả các tổ chức của cơ sở thì khó đạt được kết quả tốt; Chế độ khuyến khích thưởng phạt; Cần phải tổ chức đào tạo nội bộ cho công nhân, nhân viên giám sát và cấp quản lý để xác định được các cơ hội và thực hiện SXSH...

  ppt101p dungdiem 21-02-2013 45 10   Download

 • Mục tiêu chung của dự án 027/07VIE “Cải tiến hệ thống canh tác kết hợp truyền thống (VAC) - một hướng sinh kế mới cho nông dân nghèo ven biển” là nhằm nâng cao thu nhập dựa trên những sinh kế phù hợp đối với nông dân nghèo các tỉnh miền Trung.

  pdf8p xinh_la 05-03-2012 40 8   Download

 • Trong trường hợp tổng quát, các quản trị viên hệ thống UNIX và LINUX cần đảm bảo rằng chủ sở hữu của một file (Owner) sẽ có toàn quyền đối với file đó và mặc định sẽ không cấp phép truy cập cho bất kì người dùng nào khác. Làm như vậy sẽ giảm được các rắc rối gặp phải khi quản trị hệ thống mà không phải thực hiện thêm các tác vụ phức tạp để tự động hóa tiến trình cấp các giấy phép mặc định cho những file mới.

  pdf3p bibocumi27 14-01-2013 21 3   Download

 • Nội dung đề tài được trình bày chi tiết như sau: Chương 1 - giới thiệu các khái niệm, tầm quan trọng cũng như các phương pháp và nguyên lý bảo mật riêng tư; chương 2 - Giới thiệu từ tổng quan đến chi tiết các thành phần của TaintDroid cũng như phân tích đánh giá hiệu năng của hệ thống; chương 3 - miêu tả chi tiết việc cải tiến hệ thống TaintDroid, từ giải pháp chi tiết về kiểm soát truy cập taint lịch sử trình duyệt web đến giải pháp tổng thể; chương 4 - Miêu...

  pdf24p hanh_tv27 06-04-2019 1 0   Download

 • Hiện nay nước ta đang đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Hội nhập tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta phát triển, thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ bên ngoài , mở rộng được thị trường, được đối xử bình đẳng trên trường quốc tế.

  pdf34p nhattruong 16-07-2009 661 256   Download

 • Xuất phát từ thực tế trên phần mềm VDMAP với một số tiện ích cơ bản đã được thiêt kế cùng với hệ thống menu, thanh công cụ và hộp thoại được cài đặt trực tiếp trong môi trường Mapinfo nhằm trợ giúp thiết kế biên tập nhanh bản đồ phục vụ công tác quản lý đất đai nói chung, quản lý đất Lâm nghiệp nói riêng.

  pdf10p myxaodon10 14-06-2011 228 108   Download

 • CSVC và PTKTGD là hệ thống các phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động mang tính GD khác để đạt được mục đích giáo dục.CSVC trường học bao gồm cả các đồ vật, những của cải vậtchất, môi trường tự nhiên xung quanh nhà trường. CSVC kỹ thuật của nhà trường gồm nhà cửa (phòng học, phòng thí nghiệm, các phòng chức năng…), sân chơi, các máy móc và thiết bị dạy học, giáo dục. ...

  ppt70p peheo_1 31-07-2012 289 100   Download

 • 5.1 Nhận định 5.1.1 Công tác quản lý sản xuất Công ty Beseaco được thành lập với vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng, xây dựng nhà xưởng hợp vệ sinh, thuận lợi cho hoạt động sản xuất. Công ty đã không ngừng cải tiến thiết bị, các hệ thống máy tham gia sản xuất luôn được đảm bảo trong tình trạng tốt nhất.

  pdf7p thien_kiet5 08-09-2011 215 76   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Cải tiến hệ thống quản lý môi trường
p_strCode=caitienhethongquanlymoitruong

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản