Cakephp

Xem 1-20 trên 25 kết quả Cakephp
 • CakePHP Framework: Cho người mới bắt đầu .CakePHP là một Framework cho php . Mục đích của nó là cung cấp một framework cho người sử dụng php phát triển những ứng dụng web nhanh, mạnh mẽ ,linh họa .Và điều quan trọng là CakePHP là một OpenSource (miễn phí). Để sử dụng nó, yêu cầu người làm phải biết những kiến thức như: Cơ bản về PHP và HTML, Kiến trúc MVC,Lập trình hướng đối tượng.

  pdf9p yeutinh98 21-09-2012 187 68   Download

 • CakePHP Framework: Cách viết 1 component trong CakePHP .Component là những thành phần mở rộng trong CakePHP Framework. Cho phép người sử dụng tùy biến và sử dụng nó linh hoạt. Chẳng hạn như một số component hữu ích trong cakePHP mà chúng ta thường dùng như: ACL (phân quyền), mail, time, security,... Ngoài ra, để thực hiện những mục đích riêng biệt. CakePHP cũng cho phép người sử dụng tự thêm thắt hoặc viết riêng một component để phục vụ cho ứng dụng của mình.

  pdf14p yeutinh98 21-09-2012 134 48   Download

 • CakePHP Framework: Kỹ thuật sử dụng layout .Khi ta viết một ứng dụng cho CakePHP Framework. mặc định CakePHP Framework đã hổ trợ cho chúng ta dao diện sẵn . Nhưng đôi khi tùy theo sở thích, nhu cầu , xu hướng … nên bắt buộc người thiết kế cũng như người lập trình cần có những giao diện (layout) cho riêng mình. Bài viết sẽ hướng dẫn cách chúng ta tạo 1 layout cho riêng mình và cách áp dụng 1 Helper CakePHP Framework vào ứng dụng của mình.

  pdf16p yeutinh98 21-09-2012 155 42   Download

 • CakePHP Framework: Thao tác trên cơ sở dữ liệu .Ở bài trước, chúng ta đã có dịp đề cập về thao tác cài đặt và tìm hiểu các quy tắc cơ bản trong CakePHP Framework. Trong bài này, chúng tôi tiếp tục hưỡng dẫn các bạn thao tác với mô hình cơ sở dữ liệu. Từ đó, chúng ta có thể tiến tới viết ứng dụng thực tế trên nền CakePHP Framework. Để dễ dàng cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu (CSDL). Trước tiên chúng ta cần cấu hình theo đường dẫn app/config/database.

  pdf16p yeutinh98 21-09-2012 120 37   Download

 • Cake is a rapid development framework for PHP that uses well-known design patterns and provides a structured framework that enables PHP users at all levels to rapidly develop robust web applications, without any loss of flexibility. It means you can code faster, your code is better, and it makes writing Web 2.0-style apps a snap. This book builds on your knowledge as a PHP developer to provide a fast-paced, step-by-step tutorial in building CakePHP applications. The book is packed with example code and demo applications, so that you can see techniques in action....

  pdf328p tailieuvip13 20-07-2012 79 31   Download

 • Web developers have been eager for an impartial comparison of leading PHP frameworks so they can make educated decisions about the most effective tool for their needs. This guide uses Symfony, CakePHP, and Zend Framework to solve key problems, providing source code examples and comparisons for each. It explains the approach and reviews the similarities and differences in the three frameworks, providing reliable information on which to base your decisions.

  pdf0p hoa_can 05-02-2013 116 28   Download

 • CakePHP Framework: Một số quy ước cơ bản .Ở bài trước, chúng ta đã có dịp nói về cách cài đặt và tìm hiểu kiến trúc bên trong của CakePHP. Trong bài, chúng tôi tiếp tục hưỡng dẫn các bạn sử dụng và làm quen với các quy ước cơ bản trong CakePHP. Qua đó nắm bắt tổng quan đồng thời vận dụng CakePHP một cách linh hoạt nhất có thể.

  pdf13p yeutinh98 21-09-2012 84 23   Download

 • CakePHP Framework: Phương pháp xây dựng một helper .Giả sử, bạn có hàm tạo chuỗi ngẫu nhiên, bạn muốn dùng hàm này ở bất cứ nơi đâu trong view, bạn có thể viết hàm này trong một controller nào đó sau đó dùng requestAction để gọi hàm ra. Tuy nhiên đây không phải là cách tốt, đó là chưa kể tới việc dùng nhiều requestAction sẽ làm cho ứng dụng bị chậm đi.

  pdf8p yeutinh98 21-09-2012 79 20   Download

 • Practical CakePHP Projects Copyright © 2009 by Kai Chan and John Omokore with Richard K. Miller All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. ISBN-13 (pbk): 978-1-4302-1578-3 ISBN-13 (electronic): 978-1-4302-1579-0 Printed and bound in the United States of America 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trademarked names may appear in this book.

  pdf389p lock_123 08-04-2013 48 16   Download

 • CakePHP Framework: Tìm hiểu kỹ thuật phân trang .Qua loạt bài trước về CakePHP Framework, hẳn lúc này các bạn đã có góc nhìn tương đối về nguyên tắc làm việc của CakePHP. Nhất là chúng ta đã tìm hiểu về cách thức hoạt động đối với cơ sở dữ liệu trong CakePHP. Ở bài này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về kỹ thuật phân trang của CakePHP để hoàn thiện ứng dụng một cách đầy đủ hơn. Để dễ dàng cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu (CSDL).

  pdf9p yeutinh98 21-09-2012 89 24   Download

 • CakePHP Framework: Tìm hiểu cách sử dụng session .Session là khái niệm quan trọng trong lập trình PHP thuần. Nó được sử dụng để quản lý phiên làm việc của người sử dụng như quản lý cơ chế chứng thực người dùng (đăng nhập), quản lý việc lưu nhớ thông tin,...Và dĩ nhiên CakePHP Framework cũng cung câp cho chúng ta thư viện để xử lý session.

  pdf7p yeutinh98 21-09-2012 86 22   Download

 • CakePHP Framework: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (data validation) .Data Validation là một trong những thành phần không thể thiếu trong hầu hết các ứng dụng web. Nó giúp cho các dữ liệu được đảm bảo được kiểm tra chặt chẽ trước khi chèn vào CSDL. Cũng như CodeIgniter, Zend ,CakePHP cũng có chức năng Data Validation .Bài viết sẽ hướng dẫn cho người dùng cách sử dụng tập luật và ứng dụng chúng trong các trường hợp cụ thể khác nhau với các hàm hổ trợ sẵn của CakePHP.

  pdf26p yeutinh98 21-09-2012 99 15   Download

 • Thông thường nhất, một bộ điều khiển quản lý logic cho mô hình duy nhất. Trong chương 3, chúng ta đã thấy như thế nào CakePHP tự động phát hiện ra rằng mô hình có liên quan của tên lớp từ tên của một bộ điều khiển. Các lớp mô hình liên quan đến tự động liên kết

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 32 6   Download

 • Lúc đầu, chúng tôi tạo ra một dự án CakePHP mới có tên là giao diện. Và sau đó, chúng tôi tạo ra một lớp điều khiển được đặt tên BooksController. Bên trong bộ điều khiển, chúng ta định nghĩa một thuộc tính có tên là $ sử dụng và được giao nhiệm vụ nó là null. Điều này cho bộ điều khiển mà chúng tôi không có bất kỳ

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 36 6   Download

 • và có thể được truy cập từ bộ điều khiển chúng ta không cần cấu hình nó trong lớp điều khiển một cách rõ ràng. Trong chương trước, chúng tôi cũng nhìn thấy một ví dụ về ràng buộc này tự động. Chúng tôi tạo ra một lớp TasksController và CakePHP tự động phát hiện ra

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 34 5   Download

 • và kèm theo liên quan đến công tác mô hình (thông qua quy ước đặt tên của nó) với bộ điều khiển. Chúng tôi đã có thể truy cập các mô hình công tác từ TasksController như rằng lớp mô hình là một thuộc tính điều khiển ($ this- công tác).Trong CakePHP, nói chung, bộ điều khiển đều có một lớp mô hình phụ thuộc. Đó là cách bánh là

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 42 4   Download

 • PHP Framework những điều nên và không nên .Ngày nay, nói đến lập trình PHP thì hầu hết các lập trình viên đều nghĩ tới 1 phương tiện là PHP Framework. Vì nó giúp lập trình viên giảm thiểu tối đa thời gian phải viết lại những thao tác cơ bản.

  pdf7p yeutinh98 21-09-2012 89 24   Download

 • cũng như kiểm soát phức tạp khác như kiểm soát động, ví dụ, có khả năng để playChapter 16 Điều khiển có thể có hoặc không có thể được liên kết với một đối tượng lớp. Điều khiển tĩnh không làm bất cứ điều gì trực tiếp, vì vậy một lớp đối tượng liên quan có thể có vẻ không cần thiết,

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 62 11   Download

 • tuy nhiên, có một lớp MFC, CStatic, cung cấp các chức năng cho phép bạn thay đổi sự xuất hiện của điều khiển tĩnh. Các nút điều khiển cũng có thể được xử lý bởi các Merge và Chia Version Chưa đăng ký - http://www.simpopdf.com PDFdialog đối tượng trong nhiều trường hợp,

  pdf33p myngoc10 19-10-2011 34 8   Download

 • Philipp Krenn studies software engineering at the University of Technology, Vienna. At the moment, he is writing his thesis on current database trends. Besides that, he's working as a freelance IT trainer and web developer, mostly using SilverStripe, but also Drupal, CakePHP, and Smarty. He started using SilverStripe in 2007 as one of the Google Summer of Code students improving the project, beginning with the effort to support multiple databases (besides MySQL). During this, he got a detailed insight into the inner workings of the project. Since then he's been in love with SilverStripe...

  pdf368p lock_123 08-04-2013 66 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản