intTypePromotion=1
ADSENSE

Cẩm nang xử lí nước thải

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cẩm nang xử lí nước thải
  • mục đích của những cẩm nang này là cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà khai thác mỏ, các cộng đồng và các nhà quản lý, trong những cẩm nang này có các trường hợp nghiên cứu để hỗ trợ tất cả các lĩnh vực của ngành khai thác mỏ, trong và ngoài các yêu cầu pháp định.

    pdf221p ayunn123 19-10-2018 29 1   Download

  • Nước tuần hoàn chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị truyền nhiệt để giải nhiệt. Phần lớn nước bị mất đi do bay hơi và cuốn theo khí. Ngoài ra, nó có thể bị ô nhiễm do các sự cố và độ kín của thiết bị không tuyệt đối. Tỉ lệ phần thất thoát nước như sau: do bay hơi khoảng 2,5%; do cuốn theo khí 0,3-0,5%; thải ra 6-10%; tổng các thất thoát khác 1%. Lượng nước thất thoát này cần được bổ sung liên tục bằng nước sạch hoặc nước sau khi xử lí. Lượng nước...

    pdf70p thuyvietdinh 24-03-2010 352 187   Download

  • Mục tiêu của đề tài là chế tạo các VLHP từ xơ dừa; khảo sát khả năng hấp phụ và các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng hấp phụ của các VLHP chế tạo từ xơ dừa đối với metyl da cam, phenol, xanh metylen trong môi trường nước; thử xử lí một số mẫu nước thải chứa metyl da cam, phenol bằng các VLHP chế tạo được.

    pdf13p dien_vi09 04-11-2018 73 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cẩm nang xử lí nước thải
p_strCode=camnangxulinuocthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2