Cân bằng tải webserver

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cân bằng tải webserver
  • Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình tính năng Webserver Load Balancing trên Forefront TMG Server để thực hiện việc cân bằng tải các máy chủ web bên trong. Giới thiệu Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình tính năng Webserver Load Balancing trên Forefront TMG Server để thực hiện việc cân bằng tải giữa các máy chủ web bên trong.

    pdf11p thanhtung_hk 05-11-2010 220 99   Download

  • Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình tính năng Webserver Load Balancing trên Forefront TMG Server để thực hiện việc cân bằng tải giữa các web server bên trong. Bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số vấn đề cơ bản về cân bằng tải trọng trong mạng (NLB) trong Forefront TMG và Windows Server 2008 R2 để tạo một cái nhìn khái quát về khả năng cân bằng tải của Forefront TMG và Windows Server 2008 R2. ...

    pdf12p lemona 18-08-2011 52 6   Download

  • Mô hình gôm: - Một máy Windown XP đống vài trò là Client truy cập đến Haproxy Server có IP: 192.168.1.26 - Một Máy Linux đống vai trò là Haproxy Server có IP: 192.168.1.24:80 - Hai máy Linux đống vai trò là 2 máy Webserver và kết nối với Haproxy Server có IP: + Web1: 192.168.1.23:80 + Web2: 192.168.1.25:80 2. CHUẨN BỊ: - 03 MÁY CENOS - 01 MÁY WINDOWN XP - GNS3 CẤU HÌNH HAPROXY SERVER Đầu tiên ta cần download file cài đặt haproxy theo đường link: http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/4/i386/haproxy-1.3.26-1.el4.i386.

    pdf7p hungtranqt93 07-09-2012 173 57   Download

Đồng bộ tài khoản