intTypePromotion=1
ADSENSE

Cán bộ quản lí trường chính trị

Xem 1-20 trên 23 kết quả Cán bộ quản lí trường chính trị
 • Cán bộ quản lí trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là những người đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các trường chính trị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để thực hiện vai trò này, cần xây dựng mô hình nhân cách người cán bộ quản lí nhằm đáp ứng yêu cầu theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

  pdf4p danhvi10 26-11-2018 26 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Chính trị khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ CBQL trường chính trị khu vực BTB, nhằm nâng cao chất lượng ĐT, BD, xây dựng đội ngũ cán bộ ở các địa phương đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

  pdf240p nhokbuongbinh91 25-11-2016 98 32   Download

 • Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng trong chiến lươợc xây dựng con người, chiến lươợc phát triển kinh tế xã hội của đất nơước. Vì vậy, Đảng và Nhà nươớc đã đề ra các chủ trươơng, chính sách đổi mới giáo dục, thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dươỡng nhân tài đáp ứng công cuộc CNH, HĐH đất nước.

  doc99p hongha1980 23-06-2010 298 159   Download

 • Có thể nói, ngày nay phát triển giáo dục được thừa nhận như một tiền đề quan trọng của sự phát triển tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - an ninh - quốc phòng,… xuất phát từ luận điểm: "Con người được giáo dục tốt và biết tự giáo dục là động lực và mục tiêu của sự phát triển bền vững của đất nước". Giáo dục là một bộ phận hữu cơ, quan trọng nhất trong chiến lược, qui hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó mục tiêu giáo dục phải được...

  doc19p hongha1980 23-06-2010 443 191   Download

 • Thực hiện theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2007 của Bộ Chính Trị về tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau hai năm, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được tổ chức sâu rộng trên cả nước và gặt hái được nhiều kết quả.Đã 40 năm kể từ ngày Bác ra đi nhưng bài học đạo đức, lối sống nhân cách của Người luôn tỏa sáng....

  pdf12p kimku11 04-10-2011 560 167   Download

 • Nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa, do đó những kiến thức,khái niệm ,phạm trù ,quy luật ..của kinh tế chính rị đưa ra là cực kỳ cần thiết cho việc quản lý sản xuất kinh doanh của cỏc doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư. Là một sinh viên được học tập và rèn luyện dưới mái trường Kinh tế được các thầy cô dạy bảo và truyền đạt những kiến thức cơ bản về bộ môn kinh tế chính trị....

  pdf21p sunderland24 11-06-2011 121 23   Download

 • CHƯƠNG XI: QUẢN LÍ NHÓM LÀM VIỆC Sau khi đọc chương này, sinh viên có thể: 1. Giải thích tầm quan trọng của nhóm làm việc. 2. Nhận diện các loại nhóm làm việc; nhận thức rõ ý nghĩa và những yếu tố xác định hiệu quả của nhóm. 3. Mô tả những quy trình của nhóm, qua đó nhận biết những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của nhóm. 4. Giải thích cách thức chẩn đoán và loại bỏ những rào cản ảnh hưởng đến hiệu quả của nhóm I. 1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÓM LÀM...

  pdf8p muaythai5 24-08-2011 92 15   Download

 • Thông tin bất cân xứng là một trong các khuyết tật thị trường, dẫn đến việc không bao giờ tồn tại một thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Người nào nắm nhiều thông tin hơn thì sẽ là kẻ chiến thắng, bởi sở hữu được nhiều nguồn thông tin sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định chính xác, hiệu quả và phù hợp với thị trường. Tuy vậy, việc thu thập thông tin về thị trường không phải lúc nào cũng dễ dàng và không tốn kém.

  ppt32p benq 01-03-2009 774 298   Download

 • Trường ĐHKTQD Khoa kế hoạch và phát triển Thực tập tốt nghiệp thức học tập trung dài hạn hoặc tại chức,du học. Đối tƣợng đoà tạo là những cán bộ trẻ có năng lực,có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt tại đơn vị. -Đào tạo lại là hình thức đào tạo đối với cán bộ quản lý có trình độ

  pdf11p kemoc10 05-08-2011 95 27   Download

 • Với những ngày đầu bỡ ngỡ vào mái trường Đại học ai cũng cảm thấy lo lắng! Nhưng trong lòng các bạn luôn cẩm tháy tự hòa và sung sướng , các bạn sẽ tự đặt cho mình câu hỏi : ...

  doc4p daica9x 28-10-2010 121 19   Download

 • + Ngoài ra, các cơ quan chức năng phải nhận thức rõ và hiểu những chủ trương chính sách mới của Chính phủ về cổ phần hóa "truyền bá cho đông đảo quần chúng những chủ trương mới của Chính phủ về cổ phần hóa. - Đối với những hành động chân lý có ý cản trở việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa cần có những chế tài xử lý nghiêm minh. Những thành phần này chủ yếu là những cán bộ l•nh đạo sợ mất chức hoặc những người có năng lực kém sợ mất chỗ làm....

  pdf5p ttcao1 22-08-2011 58 8   Download

 • Việc giảng dạy học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo hình thức tín chỉ như thế nào mà vừa đảm bảo truyền thụ được kiến thức nội dung môn học, vừa giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên đó là vấn đề cần quan tâm của đội ngũ giảng viên bộ môn nói riêng và của toàn thể nhà trường nói chung.

  pdf4p danhvi10 26-11-2018 15 1   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn và phát triển nhà quản lý cần phải có những quyết định đúng đắn để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó vị trí của hạch toán kế toán là cpông cụ đắc lực giúp nhà quản lý điều hành doanh nghiệp Hạch toán vật tư đúng, chính xác có ý nghĩa lớn trong công tác tổ chức kiểm tra tình hình sử sụng vật tư của doanh nghiệp theo từng bộ phận và đối tượng. Từ đó, góp phần quản lý và sử sụng vật tư có hiệu...

  doc35p nhaquantritaiba 12-06-2011 557 122   Download

 • Khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, xây dựng nền công nghiệp hoá hiện đại hoá thì vấn đề nổi lên không chỉ ở nước ta mà ở cả các nước đang phát triển là tình trạng cơ sở hạ tầng kém, thiếu kinh nghiệm, trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên chưa cao. Vì thế, cùng một lúc chúng ta phải bắt tay vào giải quyết nhiều vấn đề cấp bách thì mới đáp ứng kịp thời với yêu cầu đặt ra. Đặc biệt vấn đề về lợi ích kinh tế là một trong những...

  pdf45p buiduongson3 08-05-2010 239 83   Download

 • Về tiêu chí xác định và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước Thông qua các quy định của pháp luật điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh, nhà nước kiểm soát được các hành vi làm giảm sức ép, gây cản trở đến cạnh tranh trên thị trường đặc biệt trong bối cảnh mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, pháp luật về hạn chế cạnh tranh xác lập cơ sở pháp lí để duy trì môi trường kinh doanh bình đẳng từ đó...

  pdf8p chaydesong 09-05-2013 60 3   Download

 • Nói ít nghe nhiều, khởi đầu từ những câu hỏi, giao tiếp với khách hàng như bạn bè, người thân… chính là những nguyên tắc cơ bản của bán hàng mà mọi nhân viên kinh doanh đều phải ghi nhớ nếu muốn thành công trong công việc của mình. Nhân viên kinh doanh đóng vai trò như một sợi dây liên kết trực tiếp giữa các doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp với các khách hàng. Xét ở khía cạnh nào đó, có thể nhận định rằng những nhân viên bán hàng chính là bộ mặt của sản phẩm họ bán ra và là của cả doanh nghiệp.

  ppt11p leoanh111 25-06-2019 45 4   Download

 • Sau thời gian học tập tại trường với những kiến thức chuyên ngành đã tích lũy được trong quá trình học tập, thực tập cán bộ kĩ thuật là giai đoạn quan trọng kiểm chứng những gì sinh viên đã tích lũy được trong quá trình học tập của mình. Đây là một bước trung gian đưa sinh viên đến với quá trình lao động và làm việc thực tế. Thực tập cán bộ kĩ thuật là môn học ngoài thực tế sản xuất giúp sinh viên phát huy tính độc lập, sáng tạo, khả năng vận dụng các lí...

  doc45p quangxdpro91 03-10-2013 130 30   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: doanh nghiệp kinh doanh hoạt động vui chơi giải trí và cần thiết xây dựng thương hiệu', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf65p muaythai7 30-08-2011 85 18   Download

 • Hiện Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 10 nước có kim ngạch xuất khẩu thủy sản đứng đầu thế giới, với tổng giá trị năm 2007 trên 3 tỷ USD. Song do kỹ thuật và công nghệ khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản lạc hậu, công tác quản lý còn yếu kém nên đã và đang làm suy thoái môi trường ven biển, dẫn đến nguồn lợi thủy sản gần bờ cạn kiệt nếu không sớm có chính sách bảo vệ hợp lý. ...

  pdf9p susu10 10-08-2011 61 15   Download

 • .Cổng Tam Quan (Rạch Giá) Hòn phụ Tử (Hà Tiên)..Hồ Gươm (Hà..I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n. - Đối tượng thuyết Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. minh:..HỒ GƯƠM - THÁP RÙA..Hồ Hoàn Kiếm nhìn từ Quảng trường Đông Kinh nghĩa..CẦU THÊ HÚC..CỔNG TAM QUAN VÀO ĐỀN NGỌC SƠN..I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n. - Đối tượng thuyết minh: Hồ hoàn Kiếm và đền Ngọc. Sơn i dung thuyết minh còn. - Nộ. thiếu:. + Miêu tả vị trí, độ rộng hẹp của. hồ.....

  ppt24p binhminh_11 07-08-2014 982 65   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cán bộ quản lí trường chính trị
p_strCode=canboquanlitruongchinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2