Càn long

Xem 1-20 trên 6745 kết quả Càn long
 • Ebook Càn Long đại đế: Tập 1 giúp các bạn hiểu hơn về tư chất của vua Càn Long một trong những vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc, đồng thời thông qua cuốn sách này cũng sẽ giúp các bạn biết được thế sự của đất nước Trung Quốc thời bấy giờ. Với các bạn chuyên ngành Lịch sử thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf720p canhchuon_1 05-06-2013 95 42   Download

 • Mời các bạn tham khảo cuốn Ebook Càn Long đại đế: Tập 2 sau đây để hiểu hơn về phẩm chất, tính cách và cách trị vì giang sơn của vua Càn Long, một trong những ông vua nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Với các bạn yêu thích lịch sử Trung Quốc thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf716p canhchuon_1 05-06-2013 67 38   Download

 • Tiếp nối cuốn một và cuốn 2, tập 3 của cuốn sách Càn Long đại đế tiếp tục khắc họa lên chân dung của người đế vương nổi tiếng của Trung Quốc, thông qua cuốn sách không chỉ làm nổi bật lên hình ảnh của vua Càn Long mà còn nổi bật lên triều đình phong kiến và xã hội Trung Quốc thời bấy giờ.

  pdf685p canhchuon_1 05-06-2013 89 35   Download

 • Để hiểu rõ hơn về con người đế vương Càn Long cũng như những sự kiện và những người thân cận bên cạnh vị vua này mời các bạn tham khảo tập 4 của cuốn sách Càn Long đại đế sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Lịch sử và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf688p canhchuon_1 05-06-2013 68 35   Download

 • Bài giảng Phân tích chính sách giới - Cách tiếp cận lồng ghép giới trong hoạch định chính sách của Nguyễn Chí Dũng nêu lên những thông tin tổng quan; phân tích chính sách lồng ghép giới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt19p cocacola_03 05-10-2015 37 10   Download

 • Ðây nói về Lý Cẩm Luân hiệp cũng chư huynh đệ thẳng đến Long Khánh am ra mắt Ngũ Mai, cáo bẩm về chuyện ngày trước, và khẩn cầu người tìm phương giãi cứu trong bọn mình , ơn ấy cảm đội không cùng. Nói rồi liền quì móp xuống đất mà lạy. Ngũ Mai đỡ dậy, lấy lời an ủi và đáp rằng : - Việc ấy có ta đây liệu chẳng can chi mà sợ. Khi ấy Ngũ Mai liền thân hành hiệp với bọn anh hùng thẳng đến công sở Cẩm Luân đường, hỏi thăm tên...

  pdf48p ngoisao1209 23-12-2010 38 2   Download

 • Thiên tử bèn kêu tiểu nhị khiến dọn một mâm mời Bạch Long ăn uống với mình. Trong khi ăn uống, Thiên tử hỏi Bạch Long rằng : - Khi nãy túc hạ có nói em của túc hạ bị người hãm hại , song tôi chưa kịp hỏi kỹ , vậy xin túc hạ tỏ bày tên họ người ấy và thuật các việc lợi hại cho tôi nghe thữ. Bạch Long nói : - Em tôi tên là Quách Lễ Văn, nhờ nghề thương mãi làm giàu, nó có lập một tiệm gạo nơi đường Đại Bài...

  pdf10p ngoisao1209 23-12-2010 47 2   Download

 • Về tới chỗ ngụ, Châu Nhựt Thanh mở cửa phòng cho hai người ấy vào. Thiên tử mới vừa mở miệng mời ngồi. Cao Thiết Chỉ quì lạy trước mặt Thiên tử mà lạy ba lạy . Lúc ấy Cao Thiết Chỉ quì lạy Thiên tử mà rằng : - Tôi biết thánh giá mà không dám nghinh tiếp thì cũng có tội trễ nải, cúi xin Bệ hạ rộng lòng dung thứ, vậy chớ Bệ hạ đến đây vì việc chi, có ai bảo giá hay không ? Xin hãy nói lại cho tôi rõ. Thiên tử nói...

  pdf12p ngoisao1209 23-12-2010 28 2   Download

 • Nói về Mã Hùng qua tới Phước Kiến , giả người du học đến chùa Thiếu Lâm thám thính. Dọ đặng tin ấy thì lật đật trở lại Quảng Ðông thuật lại với Cao Tấn Trung và Phương Khôi. Ba anh em bàn luận cùng nhau dự bị việc giao chiến. Cách vài ngày có quân vào báo với Cao Tấn Trung rằng : - Có hai người xưng là Ðồng Thiên Cân và Tạ Á Phước ở tĩnh Phước Kiến mới sang, xin vào ra mắt . Cao Tấn Trung nói : - Ngươi ra nói lại với hai...

  pdf13p ngoisao1209 23-12-2010 43 2   Download

 • Lúc ấy Mã Hùng nổi giận ý muốn giết phứt Tạ Á Phước cho rồi, xảy có Bạch Mi đạo nhơn chạy tới cản ra rồi nói với Mã Hùng rằng : - Con đừng giết nó làm gì, để thầy nói lại ít lời cho nó nghe. Tạ Á Phước đương nằm giữa đất nghe mấy lời của Bạch Mi nói đó thì nghi là Bạch Mi đạo nhơn bèn lật đật ngóc cổ lên xem , thấy quả là Bạch Mi đạo nhơn, thì nổi giận mà rằng : - Bạch Mi đạo nhơn, vả ông với...

  pdf9p ngoisao1209 23-12-2010 39 2   Download

 • Trong lúc Cao Tấn Trung , Bạch Long và Hồng Phước đương ăn uống đàm luận với nhau, xảy đâu Phương Khôi bước vào nói với Cao Tấn Trung rằng : - Sư phụ kêu Sư huynh đến chùa cho người nói chuyện. Cao Tấn Trung hỏi rằng : - Sư huynh biết thầy kêu tôi việc chi hay không hay là thầy muốn tính đi Phước Kiến đây chăng ? Phương Khôi nói : - Phải đó, mới đây Chí Thiện thiền sư có sai một người đồ đệ tên là Lý Cẩm Luân đến hẹn ngày hai mươi...

  pdf11p ngoisao1209 23-12-2010 42 2   Download

 • Nguyên tại Dương châu phủ thành, ở nơi phía ngoài thành có một xóm kia kêu là Đồng An Lý , có một người nhà giàu họ Huỳnh tên Nhơn, tự Đắc Minh , gia tài ước có mấy mươi muôn, ruộng đất rất nhiều, tôi trai mọi gái cũng đông, có bốn đứa con trai, con lớn tên là Phi Long, cưới vợ là Châu thị ; con thứ hai tên là Phi hổ , cưới vợ là Vương thị, con thứ ba tên Phi Hồng , con út tên Phi Bưu đều chưa vợ, Phi Long và...

  pdf38p ngoisao1209 23-12-2010 29 1   Download

 • Nói về quan Phủ dạy Dương thị gã Nguyệt Kiều cho con họ Huỳnh, chẳng dè Dương thị quyết ý chẳng gã, lại nói nhiều lời cứng cỏi, bèn nổi giận mà đánh chết đi .

  pdf28p ngoisao1209 23-12-2010 41 1   Download

 • Khi mấy người ăn uống vừa rồi, vùng nghe dưới gốc cây phù dung có tiếng người đằng hắng, ai nấy đều giựt mình muốn chạy, xảy thấy ông già đầu bạc, Ở dưới gốc cây chun lên, trạc chừng bảy mươi ngoài tuổi, tóc bạc mà mặt còn trẻ, có khí tượng thần tiên, bước tới chắp tay nói rằng: Lão đây là thần giữ hoa, rất cảm mấy ông có lòng tế điện, biết xót ngọc thương hương mà làm lễ đưa xuân, chí thiền cảm cách, bọn tôi không biết lấy chi báo đáp,...

  pdf13p ngoisao1209 23-12-2010 42 1   Download

 • Nói về Kim Cang nhơn thấy sự bất bình, rũi tay đánh chết Trương công tử, trong lòng nghĩ lại thì sợ hải chẳng cùng , vì việc nhơn mạng là việc trọng, phần thì Công tử là con quan Đề đài trong tĩnh ; nghĩ lại rồi giựt mình, bèn bõ đó chạy dông, bất kể là đâu, hễ thấy có đường trống thì chạy nhầu , trời thì một ngày một tối, phần thì trong lòng lại đói. Chạy đến một xóm kia, ráng chạy nữa không nổi , xảy thấy bên đường có một tòa cổ...

  pdf17p ngoisao1209 23-12-2010 39 1   Download

 • Nói về Thiên tử với bọn Huỳnh Vỉnh Thanh đang đứng trước sân xem trăng, bỗng nghe văng vẳng có tiếng tiếng đờn kìm rất nên thê thảm, vừa muốn lóng tai nghe, vùng bị gió thổi ù ù, không nghe rõ đặng; bèn dắt nhau xuống lầu mà nghỉ. Qua đến đêm sau cũng ra trước sân nghe tiếng đờn, quả nhiên lối đầu canh một cũng nghe như trước, âm vận du dương, đem ấy gió xuôi nghe càng tỏ rõ. Thiên tử lóng tai nghe bài ca như vầy : Kìm thinh lộng xuất oán thời...

  pdf12p ngoisao1209 23-12-2010 44 1   Download

 • Nói về Thiên tử ở phủ Tòng giang mỗi ngày đi cùng Châu Nhựt Thanh du sơn ngoạn thủy, khắp các châu quận rồi lại hỏi thăm tánh nết các quan sở tại, ăn ở với dân thể nào . Nghe lại nhiều người có lòng thương dân thì Thiên tử vui mừng hết sức. Ngày kia đi đến Thiệu Bá trấn thuộc phủ Dương châu. Thiên tử xem thấy chợ ấy, phố xá nguy nga, buôn bán đông đảo, qua lại dập dìu thì lòng rất mừng, vừa đi vừa khen. Đi đến một chổ tửu lầu thì...

  pdf19p ngoisao1209 23-12-2010 37 1   Download

 • Lúc ấy Thiên tử thấy Châu Nhựt Thanh đánh với Trần Nhơn đã lâu mà không thắng nổi, thì lật đật đi cùng Sài Ngọc xông ra trợ chiến, chẳng dè lại có Lý Trung và Hà An cũng là giáo sư của Diệp Chấn Thinh xông ra cản trỡ, chẳng cho tiếp chiến. Thiên tử và Sài Ngọc ráng sức đánh với hai người ấy đặng hai mươi hiệp , nhưng mà cự địch không lại, cho nên Thiên tử vừa đánh vừa chạy, chẳng dè bọn ấy áp lại vây phủ Thiên tử và Sài Ngọc vào...

  pdf13p ngoisao1209 23-12-2010 22 1   Download

 • Lúc ấy Lưu Kỳ hối quân dọn bàn hương án ra quì xuống mà đọc thánh chỉ rằng : Từ trẩm dạo chơi Giang Nam, cố ý xét việc dân tình, trừ đứa hung bạo, giúp kẽ thiện lương. Nay trẩm đi tới Thiện Bá trấn thuộc phủ Dương Châu , thấy có con của Diệp Hồng Cơ là Diệp Chấn Thinh lòng toan báo cừu, gồm chiếm một cỏi, gian ác khác thường, lại còn giao thương với bọn sơn tặc, lập riêng một nhà thâu thuế tại cầu Thượng Quan mà thâu của dân, lòng trẩm rất...

  pdf25p ngoisao1209 23-12-2010 38 1   Download

 • Lúc ấy Thiên tử đi xem xung quanh mã ấy, rồi ngồi trước mả đàm luận cùng Bạch Long, xảy thấy hai người đi ngang qua đó, vừa đi vừa nới nho nhỏ, Thiên tử chẳng biết là ai nên không lưu tâm xem kỹ làm gì . Còn Bạch long thấy hai người ấy thì lật đật nom theo nghe trộm , nghe người kia hỏi nguời nọ rằng : - Anh đến chổ ấy làm gì ? Người nọ đáp : - Tôi cũng tưởng là nghe anh mà nên việc, cho nên vô đơn cáo gian...

  pdf10p ngoisao1209 23-12-2010 36 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản