intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi về luật hành chính

Xem 1-20 trên 520 kết quả Câu hỏi về luật hành chính
 • Tổng hợp các câu hỏi lý thuyết môn Luật hành chính có kèm theo đáp án, giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và hệ thống kiến thức để ôn luyện môn học này thật tốt. Để nắm vững nội dung chi tiết tài liệu mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p emelikov 27-03-2014 438 130   Download

 • Tổng hợp 15 Câu hỏi lý thuyết Luật hành chính có đáp án, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm vững những kiến thức về: Luật hành chính, tại sao quản lý hành chính nhà nước cần chủ động sáng tạo, luật hành chính sử dụng phương pháp quyền uy phục tùng, vị trí pháp lý của chính phủ qua các bản hiếp pháp,... Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf19p thiuyen3 16-08-2011 943 270   Download

 • Câu hỏi thảo luận Luật hành chính (3B) tập hợp các câu hỏi thảo luận trong 6 chương với các nội dung chính: quản lý hành chính và nguyên tắc quản lý nhà nước Việt Nam, ngành luật hành chính Việt Nam, khoa học luật hành chính, quy luật hành chính,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành tham khảo. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf19p thiuyen3 16-08-2011 416 73   Download

 • Cùng tham khảo "Ngân hàng câu hỏi Luật hành chính có đáp án" dưới đây, sẽ giúp các bạn dễ dàng củng cố kiến, nắm vững kiến thức về: Khái niệm quản lý nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, hành vi pháp lý hành chính,... Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các trong quá trình học tập và ôn tập học phần này.

  doc12p ha2006 05-04-2011 2618 701   Download

 • Ôn tập Luật hành chính giúp các bạn nắm vững nội dung kiến thức các câu hỏi như: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước; tại sao nói Luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền uy- phục tùng; khái niệm và cách phân loại nguồn Luật hành chính; mối quan hệ giữa LHC và khoa học LHC;... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc27p dinhvanthuhien 25-07-2013 528 143   Download

 •  Phần  2 Giáo trình Pháp luật đại cương sau đây cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về luật hành chính Việt Nam, luật dân sự Việt Nam, luật hình sự Việt Nam. Cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập và tài liệu nghiên cứu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf199p uocvongxua05 28-07-2015 97 25   Download

 • Tài liệu "Đề cương thi hết môn Nhà nước pháp luật và Quản lý hành chính" gồm 78 câu hỏi có kèm theo đáp án giúp bạn hệ thống lại các kiến thức về nhà nước, pháp luật, quản lý hành chính.

  doc7p thienhanh69py 02-10-2011 726 216   Download

 • Hoàn thiện pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là một trong những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn cấp bách hiện nay, bởi vì: - Xuất phát từ vị trí, vai trò tầm quan trọng của nền hành chính nhà nước và yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 đến 2010. Mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước là: Xây dựng một...

  doc114p vinamilkvietnam 21-08-2012 337 141   Download

 • Nhóm 6 - Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Câu 1: quan hệ kinh tế nào sau đây không thuộc nội dung ngân sách nhà nước: a. nhà nước dùng quỹ ngân sách để hỗ trợ cho đồng bào gặp thiên tai b. doanh nghiệp trả thuế cho nhà nước c. nhà nước trả tiền vay của nước ngoài d. nhà nước ban hành luật hôn nhân gia đình

  doc11p lbkt_bk 13-03-2013 329 101   Download

 • Bài 3: QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ 1.1 Khái niệm và đặc điểm chung của đô thị Đô thị được hiểu trước hết là trung tâm kinh tế xã hội trên một địa bàn, địa phương. Đó là nơi tập trung đông đúc dân cư, chủ yếu là lao động phi nông nghiệp, sống và làm việc theo phong cách, lối sống đô thị. Lối sống đô thị được đặc trưng bởi những đặc điểm: có nhu cầu về tinh thần cao, tiếp thu nền văn minh nhân loại nhanh chóng, có đầu tư...

  pdf27p samsara246 22-05-2011 241 61   Download

 • Các yếu tố cấu thành nền hành chính Có nhiều cách định nghĩa về nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến hiện nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (Bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật.

  pdf16p yenhoangbank321 26-06-2013 79 18   Download

 • Tài liệu Hỏi đáp về Luật Giáo dục nghề nghiệp gồm 131 câu hỏi về những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Qua cuốn tài liệu này sẽ cung cấp những nội dung cốt lõi, cơ bản nhất được quy định trong Luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo cũng như các đối tượng khác tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

  pdf143p tangtuy16 01-07-2016 94 11   Download

 • Luận văn hướng tới làm rõ cơ sở lý luận về năng lực thi công vụ của công chức phường, làm rõ khái niệm, đặc điểm, tính chất công vụ, công chức phường để đưa ra phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực năng lực thực thi công vụ của công chức phường đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

  pdf111p anhinhduyet000 01-07-2019 52 6   Download

 • Luận văn tập trung đánh giá toàn diện hoạt động hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, phân tích chỉ ra những yếu tố đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội tác động tới quá trình thực hiện pháp luật về hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, những mặt đạt được và chưa được, những thiếu sót trong quy định của pháp luật khiến cho việc thực thi Luật Hộ tịch khó khăn, lúng túng cho cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch cũng như những người có yêu cầu về công tác hộ tịch.

  pdf21p anhinhduyet000 01-07-2019 28 1   Download

 • Đề tài được kết cấu gồm 3 chương được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận về hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thực trạng hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; Quan điểm và giải pháp bảo đảm hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 9 0   Download

 • Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương trình bày những vấn đề chung về Nhà nước và Pháp luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam gồm luật hiến pháp, luật hành chánh, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, luật thương mại, luật lao động, luật đất đai, luật môi trường, luật tố tụng dân sự, luật tài chính, luật ngân hàng, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế và ở phần cuối sách có cung cấp một số câu hỏi thường gặp giúp sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

  doc170p lawcao 17-09-2009 3825 1021   Download

 • Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định thẩm quyền, thủ tục và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật,... Cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc40p economy00 18-06-2010 389 157   Download

 • Ngày 23/4/2008, Chính ph có T trình và D th o Lu t Cán b , công ủ ờ ự ả ậ ộ chức trình Quốc hội. Dự thảo Luật gồm 8 chương, 91 điều, bao gồm nhiều nội dung mới, thể hiện quan điểm của Đảng ta về việc tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, đáp ứng phần nào việc đổi mới tư duy về một nền công vụ tiến bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

  doc12p lawcao 28-09-2009 665 124   Download

 • Tại sao nói ngành luật HCVN là ngành luật về quản lý HCNN? + Khẳng định: Đây là ngành luật được phân công để điều chỉnh hoạt động quản lý HCNN + Triển khai các nhóm đối tượng quản lý HCNN để chứng minh 2.Tại sao Quản lý HCNN cần chủ động, sáng tạo? + Khẳng định: Tính chủ động, sáng tạo là một trong những đặc trưng của hoạt động QLHCNN + Giải thích: Xã hội không ngừng phát triển, kéo theo những quan hệ XH vô cùng phức tạp. ...

  pdf14p thiuyen3 16-08-2011 246 83   Download

 • "Quản lý hành chính Nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ương đến cơ sở tiến hành, để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự pháp luật, thỏa mãn những nhu cầu chính đáng của nhân dân"....

  ppt36p yenhoangbank321 25-06-2013 439 78   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Câu hỏi về luật hành chính
p_strCode=cauhoiveluathanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2