intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc của copolyeste

Xem 1-1 trên 1 kết quả Cấu trúc của copolyeste
  • Poly(ethylene terephthalate-co-ethylene sebacate) copolyeste đã được tổng hợp theo quá trình gồm hai giai đoạn tương tự như quá trình tổng hợp polyeste. Tiến trình tổng hợp, đặc biệt là quá trình trùng ngưng được khảo sát bằng phổ hồng ngoại đã chỉ rõ được sự hình thành copolyeste bởi phản ứng giữa nhóm carboxyl và nhóm hydroxyl của glycol. Cấu trúc của copolyeste cũng đã được chứng minh bằng phổ cộng hưởng từ 1H NMR cho thấy, tỷ lệ terephthalate/sebacate trong cấu trúc mạch chính tương đương với tỷ lệ tiền chất sử dụng.

    pdf6p gaocaolon10 03-03-2021 34 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc của copolyeste
p_strCode=cautruccuacopolyeste

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2