intTypePromotion=3

Cấu trúc của một tổ hợp tuyến tính thích nghi

Xem 1-2 trên 2 kết quả Cấu trúc của một tổ hợp tuyến tính thích nghi
  • Bài viết nghiên cứu thuật toán thích nghi trong xử lý tín hiệu và triển khai mô phỏng trên phần mềm Matlab. Các kết quả nhận được cho thấy việc lựa chọn bước µ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của bộ lọc.

    pdf5p vidoraemi2711 18-06-2019 7 0   Download

  • Nghỉ Phép : Định nghĩa các loại phép thích hợp với quy định của công ty. Khai báo số ngày nghỉ tối đa của các loại phép trong công ty (phép năm, …). Xử lý trường hợp loại phép A chỉ áp dụng cho một nhóm nhân viên, không áp dụng cho các nhóm nhân viên khác. Xử lý trường hợp nhóm nhân viên A được nghỉ 14 ngày phép năm, nhóm khác được nghỉ 12 ngày phép năm. Tự động tính số ngày nghỉ sang loại nghỉ phép khác khi nhân viên đã nghỉ hết thời gian quy định tối...

    pdf35p phuc_bmt 21-06-2012 99 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword= Cấu trúc của một tổ hợp tuyến tính thích nghi
p_strCode=cautruccuamottohoptuyentinhthichnghi

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản