Cấu trúc trắc nghiệm marketing

Xem 1-12 trên 12 kết quả Cấu trúc trắc nghiệm marketing
 • Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành marketing có tài liệu tham khảo ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì.

  doc31p phuong_nga 19-05-2011 445 216   Download

 • Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm theo quan điểm marketing III. Những quyết định về sản phẩm IV. Chu kỳ sống của sản phẩm B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm II. Nội dung của Chính sách sản phẩm 1. Chính sách chủng loại sản phẩm 2. Chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm 3. Chính sách sản phẩm mới V. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I.

  pdf21p muaythai3 30-10-2011 354 78   Download

 • Hiệp hội Marketing trực tiếp Hoa Kỳ (US DMA) định nghĩa : “Marketing trực tiếp là hệ thống tương tác của Marketing có sử dụng một hay nhiều phương tiện quảng cáo để tác động đến một phản ứng đáp lại đo lường được ở bất cứ mọi nơi”. Nghe những định nghĩa hàn lâm thế này bao giờ ta cũng thấy “lùng bùng” khó hiểu.

  pdf16p muaythai10 17-11-2011 93 26   Download

 • 1. Dịch vụ là: a. Hàng hóa vô hình 2. Những hành vi 3. Những hoạt động 4. Câu b và c đúng Đáp án: câu d 2. Bản chất của dịch vụ là: 1. Một sản phẩm 2. Một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn 3. Khó giữ vững các tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng 4. Tất cả các câu trên đều đúng Đáp án: câu d 3. Bốn đặc điểm cơ bản của dịch vụ là: 1. Tính vô hình, tính không đồng nhất, tính bất khả phân & tính dễ phân hủy. 2.

  doc21p nguyentuananh_cuncon 18-06-2013 312 111   Download

 • Một công ty nhỏ vẫn có thể giành được sự kiểm soát về giá mặc dù trên thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh nếu…. Chọn một câu trả lời a. b,c b. Công ty tạo sự khác biệt cho sản phẩm, nhãn hiệu c. Công ty có thị phần lớn d. Công ty đầu tư mạnh mẽ vào truyền thông cổ động e. tất cả các ý kiến trên đều đúng

  doc21p batocity 16-08-2012 176 80   Download

 • Môi trường vi mô: là những lực lượng bên ngoài có tác động qua lại, trực tiếp tới doanh nghiệp và những khả năng phục vụ khách hàng của, Xác định mục tiêu hình thành giá và các yếu tố ảnh hưởng II. Tính toán và phân tích chi phí sản xuất III. Phân tích và dự đoán lượng cầu,

  pdf28p muaythai3 30-10-2011 213 61   Download

 • Khái niệm II. Tiến trình triển khai hệ thống truyền thông cổ động III. Xác định và phân chia tổng kinh phí truyền thông cổ động B. QUẢNG CÁO I. Khái niệm II. Các quyết định trong tổ chức hoạt động quảng cáo 1. Xác định mục tiêu quảng cáo 2. Quyết định về nội dung quảng cáo 3. Quyết định về phương tiện truyền thông . 4.

  pdf18p muaythai3 30-10-2011 119 28   Download

 • Trong tổ chức có những điểm gì? – Sự sống còn của tổ chức dựa vào đâu? Dây chuyền giá trị công ty Các Cấu trúc hạ tần công ty hoạt động Quản trị nguồn nhân lự hỗ Phát triển công nghệ trợ Mua sắm/thu mua Các hoạt Các hoạt Marketing động đầu Vận hành động đầu và bán Dịch vụ vào ra hàng Chúng ta không gì hơn là dùng chuyên ngành marketing vào như hình như chỉ trả lời cho các câu hỏi sau:...

  pdf5p muaythai7 26-10-2011 45 6   Download

 • Chương 4 Câu 1 Có mấy nhóm trong môi trường marketing A .2 B .3 C .4 D .5 Đ/a 2 Câu 2 Nhóm nhân tố vi mô gồm những loại nhân tố nào ? A Nhân tố công ty ,nhà cung cấp B .Người môi giới marketing và khách hang C . Đối thủ cạnh tranh và công chúng trực tiếp D . Cả a,b,c Câu 3 Có mấy nhóm khác hàng của DN A .2 B .3 C .4 D .5 Đ/a b Câu 4 Độc quyền nhóm xuất hiện khi A . Trên thị trường tồn tại nhiều...

  pdf4p hoathietmoclan 17-09-2011 93 29   Download

 • Phẩm chất gì khiến một ai đó trở thành một nhà doanh nghiệp? Tại sao nên trở thành nhà doanh nghiệp? Quyết định và sụp đổ Hoạt động đơn lẻ hay liên kết với đối tác? Lựa chọn sản phẩm và thị trường Chiến lược thâm nhập cho các dự án kinh doanh mới Marketing là bán hàng Doanh nhân và Internet Bán hàng trực tuyến Lựa chọn loại hình kinh doanh Lập kế hoạch kinh doanh Nhu cầu vốn của các doanh nhân Các nguồn tài chính Sở hữu trí tuệ: Một tài sản kinh doanh quý b...

  pdf54p muaythai3 20-10-2011 35 9   Download

 • Là loại tư duy diễn ra theo một chương trình, một cấu trúc lôgic có sẵn, theo một khuôn mẫu nhất định. Loại tư duy này có cả ở người và ở máy. – Tư duy ơrixtic: Là loại tư duy sáng tạo, có tính chất linh hoạt, không theo khuôn mẫu cứng nhắc, có liên quan đến trực giác. 2.2. Tưởng tượng 2.2.1.

  pdf31p cnkbmt9 27-10-2011 53 6   Download

 • Câu 4 (b) Tại sao bạn lại nghĩ rằng những dấu hiệu từ ngữ: GAP (cho quần áo), VIRGIN (cho hàng không), MARS (cho sôcôla), AMAZON (cho cửa hàng sách trực tuyến) và MONT BLANC (cho các dụng cụ để viết) được xem xét là các nhãn hiệu có khả năng phân biệt? Vì những dấu hiệu này là có tính chất ngẫu hứng trong quan hệ với các sản phẩm sử dụng dấu hiệu đó. Trả lời.

  pdf16p cnkbmt9 27-10-2011 53 21   Download

Đồng bộ tài khoản