Cấu trúc ứng dụng Visual Basic

Xem 1-20 trên 30 kết quả Cấu trúc ứng dụng Visual Basic
 • Cùng tham khảo Đề tài: Lập trình Web bằng Visual Basic, đề tài này gồm 3 phần nhằm giúp bạn nắm bắt cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ Visual Basic, cũng như những nội dung chính về phương pháp và thiết kế bằng Visual Basic.

  pdf232p soncunglin 15-05-2009 2148 1369   Download

 • Cuốn sách Hướng dẫn lập trình trên Visual Basic 2005 nhằm hướng dẫn bạn đọc lập trình bằng ngôn ngữ lập trình visual basic. Sách gồm 20 chương, bao gồm: Chương 1 -  Mở và chạy một chương trình Visual BASIC .NET, Chương 2 -  Viết một chương trình Visual BASIC .NET đầu tay, Chương 3 -  Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX, Chương 4 -  Làm việc với Menu và hộp thoại, Chương 5 -  Biến và toán tử trong VISUAL BASIC .

  pdf148p longhanhu 04-07-2015 81 45   Download

 • Giáo trình Access và ứng dụng dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu access là hệ cho phép lưu trữ và lọc thông tin có cầu trúc từ thiết bị lưu trữ, tạo lập CSDL, thiết kế biểu mẫu và báo cáo, lập trình trên Access, sử dụng đối tượng trong Visual Basic for Access, sử dung CSDL trong Visual Basic.

  pdf197p vusuakhongduong 21-04-2009 2613 1652   Download

 • Chương này gồm các bài tập nhằm rèn luyện cho sinh viên các thao tác cần thiết cho phép thiết kế các ứng dụng đơn giản trong môi trường lập trình Visual Basic cũng như một số kỹ năng lập trình cơ bản khi làm việc với Visual Basic. Mời các bạn tham khảo tài liệu và nắm bắt được nhiều vấn đề từ tài liệu này.

  pdf114p nuoiheocuoivo 07-05-2010 856 513   Download

 • Chương này gồm các bài tập nhằm rèn luyện cho sinh viên các thao tác cần thiết cho phép thiết kế các ứng dụng đơn giản trong môi trường lập trình Visual Basic cũng như một số kỹ năng lập trình cơ bản khi làm việc với Visual Basic, giúp sinh viên biết sử dụng các điều khiển để thiết kế giao diện, vận dụng các cấu trúc lập trình...

  pdf114p nguyen5 24-11-2009 332 199   Download

 • Tài liệu này gồm các bài tập nhằm rèn luyện cho sinh viên các thao tác cần thiết cho phép thiết kế các ứng dụng đơn giản trong môi trường lập trình Visual Basic cũng như một số kỹ năng lập trình cơ bản khi làm việc với Visual Basic. Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: - Sử dụng các điều khiển để thiết kế giao diện trong Visual Basic. - Vận dụng các cấu trúc lập trình trong Visual Basic để viết mã lệnh. - Sử dụng một số cấu trúc...

  pdf114p hoangvietdaklak 01-12-2009 326 164   Download

 • Chương này gồm các bài tập nhằm rèn luyện cho sinh viên các thao tác cần thiết cho phép thiết kế các ứng dụng đơn giản trong môi trường lập trình Visual Basic cũng như một số kỹ năng lập trình cơ bản khi làm việc với Visual Basic. Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: - Sử dụng các điều khiển để thiết kế giao diện trong Visual Basic. - Vận dụng các cấu trúc lập trình trong Visual Basic để viết mã lệnh. - Sử dụng một số cấu trúc dữ...

  pdf115p nguyenphison_cntt10 20-11-2012 219 115   Download

 • Giáo trình Access và ứng dụng dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu access là hệ cho phép lưu trữ và lọc thông tin có cầu trúc từ thiết bị lưu trữ, tạo lập CSDL, thiết kế biểu mẫu và báo cáo, lập trình trên Access, sử dụng đối tượng trong Visual Basic for Access, sử dụng CSDL trong Visual Basic.

  pdf198p muaxuan102 26-02-2013 132 92   Download

 • Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Tin học Chương 3 : Tổng quát về lập trình Visual Cấu trúc của 1 ứng dụng được lập trình cấu trúc Chương trình = cấu trúc dữ liệu + giải thuật module (package) entry 'start' global data local data of module local data of function

  pdf29p ad_uit 25-01-2011 132 55   Download

 • Tài liệu này được lập ra nhằm mục đích hướng dẫn sinh viên ngành Tin học Xây dựng trong việc xây dựng các hệ đồ họa phục vụ cho đồ án tốt nghiệp. Cấu trúc của tài liệu: Các ch ức năng chính c ủa 1 h ệ đồ họa: Liệt kê các ch ức n ăng mà m ột hệ đồ họa điển hình phải có Sử dụng VDraw Component: Hướng dẫn sử dụng VDraw Component (là một hệ đồ họa phổ biến rất thích h ợp cho l ập trình các ứng dụng ph ải thể hi...

  pdf11p vitconsieuquay 19-08-2011 103 28   Download

 • Nội dung Chương 1: Giới thiệu về .net thuộc Bài giảng VB.net trang bị cho người tham khảo các kiến thức về khái niệm và các thành phần của .Net Framework; cấu trúc 1 ứng dụng .NET; giới thiệu về Visual Basic.NET; chương trình Visual Basic.Net đầu tiên. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt0p nhihoangpham 06-11-2014 94 25   Download

 • Bài giảng này viết ra phục vụ nhu cầu học môn Lập trình ứng dụng kinh tế cho các sinh viên học ngành Hệ thống thông tin quản lý. Sau những nội dung về lập trình VB căn bản, bài giảng sẽ hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán ứng dụng kinh tế trên môi trường VB6. Nội dung bài giảng gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần. Sau đây là phần 1 của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p kiepnaybinhyen_04 17-12-2015 23 5   Download

 • Chúng tôi đã đi đến tất cả các khó khăn để phát triển các lớp học để chúng ta có thể sử dụng một Đối với mỗi câu lệnh để lặp, hoặc một số kiểu dữ liệu cấu trúc khác. Trong chương này, chúng ta xem xét làm thế nào để tạo ra các từ điển cơ bản và làm thế nào để sử dụng các phương pháp được thừa kế của lớp DictionaryBase.

  pdf42p kennguyen2 21-10-2011 32 4   Download

 • Từ điển là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ dữ liệu như là một cặp khoá-giá trị. các DictionaryBase lớp được sử dụng như một lớp trừu tượng để thực hiện các cấu trúc dữ liệu khác nhau mà tất cả các lưu trữ dữ liệu như cặp giá trị key-. Những cấu trúc dữ liệu có thể được các bảng băm, danh sách liên kết

  pdf42p kennguyen2 21-10-2011 28 4   Download

 • Chúng tôi sẽ sử dụng những kỹ thuật này sau khi chúng tôi khám phá dữ liệu cấu trúc chuyên biệt hơn. Một ví dụ về một cấu trúc dữ liệu dựa trên từ điển là SortedList. Lớp này lưu trữ các cặp giá trị quan trọng trong trật tự sắp xếp dựa trên các phím. Nó là một cấu trúc dữ liệu thú vị bởi vì bạn cũng có thể truy cập

  pdf42p kennguyen2 21-10-2011 42 4   Download

 • các giá trị được lưu trữ trong cấu trúc bằng cách đề cập đến vị trí chỉ số của giá trị trong cấu trúc dữ liệu, mà làm cho cấu trúc hoạt động phần nào giống như một mảng. Chúng tôi kiểm tra các hành vi của SortedListXây dựng Từ điển: The Class DictionaryBase và Class SortedList

  pdf42p kennguyen2 21-10-2011 21 4   Download

 • 1. 2. 3. 4. 5. 6. CS1 CS2 hội Ngôn ngữ Cấu trúc dữ liệu hệ điều hành thuật toánCác thuật toán cơ bản để phân loại topo là rất đơn giản: 1. 2. 3. 4. Tìm một đỉnh mà không có kế. Thêm đỉnh một danh sách các đỉnh. Hủy bỏ các đỉnh đồ thị. Lặp lại bước 1 cho đến khi tất cả các đỉnh được loại bỏ.

  pdf34p kennguyen2 21-10-2011 50 4   Download

 • đồ thị. Ví dụ, một sinh viên không có thể mất Cấu trúc dữ liệu khóa học cho đến khi họ đã có hai khóa học đầu tiên Khoa học Máy tính giới thiệu. Hình 16.4 mô tả một phần đồ thị mô hình hướng dẫn của chương trình Khoa học máy tính điển hình. Một loại topo của đồ thị này sẽ cho kết quả theo trình tự sau:

  pdf42p kennguyen2 21-10-2011 28 3   Download

 • Class - Định nghĩa của một cái gì đó để được sử dụng trong lập trình. Các lớp học định nghĩa của một đối tượng trang điểm, trong khi một đối tượng thực hiện một cấu trúc lớp cho một trường hợp cá nhân. hoặc thiết lập các hành động chống lại các đối tượng. Một đối tượng người có thể có một GoToSleep

  pdf38p kennguyen3 01-11-2011 21 2   Download

 • và thay thế giá trị với SubscriptionID hợp lệ của bạn và sau đó cho phép chương trình tiếp tục. Đôi khi bạn có thể muốn tốt nhất của cả hai thế giới - các định dạng cấu trúc của cửa sổ Xem và khả năng để thay đổi các nội dung của các biến, cùng với tính chất tạm thời lơ lửng con trỏ chuột trên lĩnh vực này.

  pdf38p kennguyen3 01-11-2011 30 2   Download

Đồng bộ tài khoản