intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc vốn hiện đại

Xem 1-20 trên 116 kết quả Cấu trúc vốn hiện đại
 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại được...

  pdf12p phuonghoangnho 22-04-2010 648 279   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại được...

  pdf11p bongbongcam 11-08-2010 527 179   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty

  doc5p samsara69 19-04-2011 239 96   Download

 • Nghiên cứu này xem xét các yếu tố tác động đến tỷ số nợ của 285 doanh nghiệp (DN), công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015. Bài nghiên cứu thu thập số liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam, căn cứ vào các cơ sở như lý thuyết về cấu trúc vốn hiện đại, các công trình nghiên cứu trước đây, các bằng chứng thực nghiệm để xây dựng mô hình hồi qui ước lượng cơ bản.

  pdf13p hanh_tv32 03-05-2019 38 0   Download

 • Mô hình cấu trúc vốn tối ưu (Lý thuyết cân bằng) Tại thị trường hoàn hảo và hiệu quả, Modilligani và Miler (1958) chứng minh rằng cấu trúc vốn là không thích hợp. Nhưng theo mô hình MM (1963), việc đánh thuế cao hơn vào lợi tức cho thấy nợ nhiều hơn. Còn DeAngelo và Masulis (1980) thì cho rằng bảo trợ thuế cao hơn cho thấy nợ ít hơn.

  doc6p samsara69 19-04-2011 298 123   Download

 • Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp. ...

  pdf19p xavi1357 15-02-2011 78 62   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại được tiếp tục phát triển vào những năm sau đó, bao gồm thuyết cân bằng, thuyết trật tự phân hạng, thuyết điều chỉnh thị trường

  pdf21p doremon1234 22-09-2010 103 26   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại được...

  pdf13p hiemmuon 01-08-2011 63 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đạilý thuyết cấu trúc vốn hiện đại', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p luan89tn 21-04-2011 84 11   Download

 • Bài viết phân tích đánh giá về thực trạng cấu trúc vốn tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Qua đó tác giả đưa ra đề xuất một số giải pháp tái cấu trúc vốn tại công ty nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được phát triển ổn định và vững chắc.

  pdf6p thanhtrieung 06-09-2018 14 1   Download

 • Tối ưu hóa cấu trúc vốn của các Công ty là nhiệm vụ quan trọng của nhà Quản trị tài chính. Có nhiều lý thuyết hiện đại về cấu trúc vốn công ty để giải thích sự khác biệt trong việc lựa chọn cấu trúc vốn của các công ty. Tuy nhiên, ở trong bối cảnh kinh tế và môi trường thể chế của Việt Nam đã có những tác động đến việc lựa chọn cấu trúc vốn tại các công ty

  pdf79p matbuon_266 17-07-2012 450 176   Download

 • Tiểu luận: Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhằm tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi, “Liệu cấu trúc vốn có ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính từ hoạt động của doanh nghiệp không?” Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 30 Công ty trên thị trường chứng khoán Nigeria (NSE) từ giai đoạn năm 2001 – 2007 được theo dõi hàng năm, đại diện cho 210 doanh nghiệp.

  pdf14p big_12 09-06-2014 199 36   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm chỉ rõ ảnh hưởng của các yếu tố gồm cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp may mặc niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018, được đại diện bởi chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

  pdf9p vimoskva2711 02-01-2020 25 3   Download

 • Khủng hoảng tài chính toàn cầu cơ bản đã qua đi nhưng hậu quả của nó để lại sẽ còn kéo dài trong nhiều năm. Các doanh nghiệp đã trải qua nhiều, bị giải thể, bị phá sản, bị sát nhập, hợp nhất, hoặc thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh rất nhiều….

  pdf9p vitomato2711 11-03-2020 24 0   Download

 • Cú pháp học vôn là một bộ môn khoa học ngôn ngữ xuất phát từ Âu Châu, được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ Âu Châu và được dùng để giải thích cấu trúc ngôn ngữ Âu Châu

  pdf365p ruavanguom 20-10-2012 161 67   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Cấu trúc phần cứng của máy tính bao gồm những nội dung về kiến trúc Von Neumann; cấu trúc của một máy tính hiện đại (bo mạch chủ (Mainboard); bộ vi xử lý trung tâm (CPU); bộ nhớ trong; thiết bị lưu trữ; thiết bị nhập xuất). Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   

  ppt12p thuytrang_6 27-07-2015 182 43   Download

 • Cấu trúc tài chính là sự kết hợp của nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và nguồn vốn chủ sở hữu. Hay nói cách khác, cấu trúc tài chính phản ảnh thành phần và tỉ trọng của từng nguồn vốn trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Cấu trúc tài chính thể hiện phần nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán và có thể được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau. Nếu từ góc độ quan hệ sở hữu thì vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ hai nguồn là nguồn vốn chủ sở...

  doc65p toant8 16-08-2013 99 30   Download

 • Để một doanh nghiệp phát triển thì cần phải có một cách kinh doanh hiệu quả cùng với một mức nợ hợp lý. Có một số chủ doanh nghiệp nhỏ đang tự hào rằng họ không bao giờ bị mắc nợ, điều đó không phải lúc nào cũng là thực tế. Đề tài Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu? để đến cho mọi người những kiến thức cần thực hiện khi cân nhắc việc hoạch định cấu trúc vốn một cách hợp lý.

  pdf46p wave_12 08-04-2014 75 12   Download

 • Đề tài trình bày các nghiên cứu hiện nay chủ yếu nghiên cứu về cấu trúc vốn, các nghiên cưu về kỳ hạn nợ chưa nhiều. Kỳ hạn nợ là một trong những nội dung có tầm trong của cấu trúc nợ. Thông qua mẫu điều tra là 328 công ty Việt Nam trong giai đoạn 2009-2016, để điều tra các yếu tố ảnh hướng đến cấu trúc kỳ hạn nợ. Các đánh giá cho thấy tầm quan trọng của các chi phí đại diện, phát tín hiệu và lý thuyết thuế đối với kỳ hạn nợ được lựa chọn. Thêm vào đó, kỳ hạn nợ bị tác động của tăng trưởng GDP, Việt Nam.

  pdf13p hanh_tv32 03-05-2019 23 0   Download

 • 1.3. Phát hành kỳ phiếu Ngoài hai hình thức huy động vốn trên, ngân hàng còn tiền hành nghiệp vụ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu. Việc phát hành kỳ phiếu trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và cũng để thu hút về một phần tiền mặt từ trong lưu thông. Tình hình phát hành kỳ phiếu, trái phiếu của ngân hàng được thể hiện qua bảng sau Nhìn vào bảng số liệu chúng ta có thể thấy tình hình phát hành kỳ phiếu của ngân hàng không giữ ở mức ổn định....

  pdf11p ttcao5 05-08-2011 164 61   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc vốn hiện đại
p_strCode=cautrucvonhiendai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2