Ccna practice

Xem 1-20 trên 25 kết quả Ccna practice
 • The Cisco CCNA Security curriculum provides foundational network security knowledge, practical experience, opportunities for career exploration, and soft-skills development to help students prepare for careers with network security responsibilities. CCNA Security includes a comprehensive set of hands-on, online laboratories.

  pdf0p dangvietkhoi 09-09-2010 274 159   Download

 • The Cisco® Networking Academy® course on CCNA® Security provides a next step for students who want to expand their CCNA-level skill set to prepare for a career in network security. The CCNA Security course also prepares students for the Implementing Cisco IOS® Network Security (IINS) certification exam (640-553), which leads to the CCNA Security certification. The CCNA Security Lab Manual provides you with all 11 labs from the course designed as hands-on practice to master the knowledge and skills needed to prepare for entry-level security specialist careers....

  pdf294p lvtcit 13-06-2012 243 96   Download

 • Chapter 1 describe how the Cisco Enterprise Composite Model (ECNM) provides integrated services over an Enterprise network, describe the key WAN technology concepts, identify the appropriate WAN technologies to use when matching ECNM best practices with typical enterprise requirements for WAN communications.

  pdf62p youcanletgo_01 04-01-2016 11 2   Download

 • Please do not consider the answers to these questions as gospel. I’m not guaranteeing that everything is correct as a lot of these questions were collected from a variety of sources. I’ve added some of my own to fill in some gaps that I thought might be covered on the exam.

  pdf239p rimocchino 22-08-2009 128 47   Download

 • Refer to the exhibit. A network technician wants to connect host A to the console of a Cisco switch to initialize the configuration.

  doc18p vovannhien03031992 04-06-2011 139 33   Download

 • This is the first part of the Semester 2 practical final exam. It will focus on your ability to configure the lab routers to communicate properly. You will work in teams of five to configure all five Cisco routers and attached workstations so that they share an IP addressing / subnet scheme and a common dynamic routing protocol (e.g.: RIP, IGRP etc.). This will enable them to route packets from a network on router LAB-A to a network on router LAB-E. The NVRAM (startup config file) in all five routers will be erased prior to starting the exam. Your team will select a single class...

  pdf1p trungha 28-08-2009 302 31   Download

 • 1. What combination of IP address and wildcard mask should be used to specify only the last 8 addresses in the subnet 192.168.3.32/28?

  doc6p vovannhien03031992 04-06-2011 130 27   Download

 • This document is exclusive property of Cisco Systems, Inc. Permission is granted to print and copy this document for non-commercial distribution and exclusive use by instructors in the CCNA Security course as part of an official Cisco Networking Academy Program.

  pdf54p vannam114111 17-11-2012 51 9   Download

 • The Business Requirements for Teleworker Services When designing network architectures that support a teleworking solution, designers must balance organizational requirements for security, infrastructure management, scalability, and affordability against the practical needs of teleworkers for ease of use, connection speeds, and reliability of service.

  pdf53p thanhtq00103 11-06-2011 49 8   Download

 • AppleTalk sử dụng một hệ thống đặc biệt năng động giải quyết để xác định địa chỉ của các nút trên mạng. Khi một máy tính Macintosh được cung cấp trên mạng, máy tính tạo ra một địa chỉ ngẫu nhiên và chương trình phát sóng nó lên mạng.

  pdf39p kennguyen7 08-11-2011 29 6   Download

 • Địa chỉ ngẫu nhiên trở thành địa chỉ mạng của nó (nếu một Macintosh không phải là đã sử dụng địa chỉ đó, nếu như vậy, mới chạy trên máy Mac sẽ tiếp tục tạo ra các địa chỉ ngẫu nhiên cho đến khi nó tìm thấy một trong đó là không sử dụng).

  pdf39p kennguyen7 08-11-2011 35 6   Download

 • được sử dụng để biểu thị các địa chỉ mạng con, và vì vậy nó không phải là địa chỉ pháp lý cho một nút. Để xác định phạm vi của địa chỉ cho một subnet cụ thể, bạn có địa chỉ bắt đầu đó là subnet và sử dụng tất cả các địa chỉ giữa nó và địa chỉ bắt đầu của mạng con tiếp theo.

  pdf39p kennguyen7 08-11-2011 30 6   Download

 • AARP gửi chương trình phát sóng tất cả các trạm trên mạng để phù hợp với địa chỉ phần cứng đến các địa chỉ điểm đến hợp lý cho các gói tin. AARP phát sóng Chương trình phát sóng đến tất cả các trạm trên một mạng AppleTalk để phù hợp với địa chỉ phần cứng đến các địa chỉ điểm đến hợp lý cho các gói tin.

  pdf48p kennguyen7 08-11-2011 26 6   Download

 • In tại Hoa Kỳ. Không có phần nào của cuốn sách này có thể được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, hoặc được lưu trữ trong một hệ thống cơ sở dữ liệu hoặc phục hồi, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của nhà xuất bản.

  pdf40p kennguyen7 08-11-2011 19 5   Download

 • AppleTalk là tương tự như Ethernet ở chỗ nó là một kiến trúc mạng thụ động. AppleTalk sử dụng nhà cung cấp Sense truy cập nhiều với detection-CSMA/CA va chạm. Về cơ bản các máy tính ngồi trên mạng và lắng nghe để xác định xem dây là rõ ràng.

  pdf39p kennguyen7 08-11-2011 28 5   Download

 • Sau khi đảm bảo mạng là rõ ràng, máy tính sẽ gửi một gói tin vào mạng cho tất cả các máy tính khác biết rằng nó có ý định để truyền dữ liệu. Các máy tính sau đó gửi dữ liệu của nó. Thực tế là một máy tính dự địnhBây giờ, bạn có thể tự hỏi,

  pdf39p kennguyen7 08-11-2011 30 5   Download

 • nơi tôi đến với 0 trong Octet thứ ba và 1 trong Octet thứ tư. Số thập phân có thể giá trị của bất kỳ phạm vi octet từ 0 (tất cả các bit được thiết lập là 0) đến 255 (tất cả các bit được thiết lập để 1). Vì vậy, các địa chỉ IP trong mạng con có thể có tất cả các số 0 trong Octet thứ ba.

  pdf39p kennguyen7 08-11-2011 32 5   Download

 • Vì vậy, tại sao vị trí thứ tư bắt đầu với 1? Hãy nhớ rằng, tôi đã nói trước đó rằng địa chỉ nút có thể không được đại diện bởi octet có chứa tất cả các số 0 hoặc số 1 tất cả. Nếu octet thứ tư là 0, cả hai octet nút (thứ ba và thứ tư) sẽ được tất cả các số 0,

  pdf39p kennguyen7 08-11-2011 23 5   Download

 • Ví dụ, mạng con đầu tiên sẽ chứa tất cả các địa chỉ 10.8.0.1 và 10.16.0.1 (nhưng không bao gồm AARP (AppleTalk Address Resolution Protocol) Một lớp mạng giao thức giải quyết AppleTalk mạng địa chỉ đến các địa chỉ phần cứng.

  pdf39p kennguyen7 08-11-2011 28 5   Download

 • Topology A Cisco 1841 router has the following interfaces: Two Fast Ethernet interfaces: FastEthernet 0/0 and FastEthernet 0/1 Two serial interfaces: Serial 0/0/0 and Serial0/0/1 l The interfaces on your routers can vary. Packet Tracer Activities are referenced throughout these chapters for additional practices.Unlike most user PCs, a router will have multiple network interfaces. l These interfaces can include a variety of connectors.

  pdf110p vanmanh1008 21-05-2013 32 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản