Cdma2000 1x

Xem 1-9 trên 9 kết quả Cdma2000 1x
 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Exploiting Phase Diversity for CDMA2000 1X Smart Antenna Base Stations

  pdf11p sting12 11-03-2012 18 3   Download

 • CDMA2000 (còn được gọi là IMT Multi‑Carrier (IMT‑MC) - IMT đa sóng mang) là một tiêu chuẩn công nghệ di động họ 3G[1], tiêu chuẩn này sử dụng kỹ thuật truy cập kênh CDMA, để gửi thoại, dữ liệu và dữ liệu báo hiệu giữa các điện thoại di động và trạm gốc. Tập các tiêu chuẩn bao gồm: CDMA2000 1X, CDMA2000 EV-DO Rev. 0, CDMA2000 EV-DO Rev. A, và CDMA2000 EV-DO Rev. B[2]. Tất cả được phê duyệt các giao diện vô tuyến cho [[IMT-2000] của ITU.

  pdf103p meoconbatca 26-04-2011 74 9   Download

 • Following chapter introduces the mobile communication, gives a short history of wireless communication evolution, and highlights some application scenarios predestined for the use of mobile devices. Cellular and wireless based systems related to different generations of mobile communication, including GSM, IS-95, PHS, AMPS, D-AMPS, cdma2000 and WCDMA are also described by this Chapter. Much attention in this chapter is given to express the wireless based networks, such as Wi-Fi and WiBro/WiMax, and wireless broadcasting systems, including DMB, DVB-H, and ISDB-T.

  pdf283p tailieuvip13 20-07-2012 36 3   Download

 • Tốc độ cao và dung lượng cao của hệ thống truyền dẫn dữ liệu gói. Hiệu quả sử dụng dải phổ cao hơn cho chuyển mạch gói. Thoại với hiệu quả sử dụng dải phổ cao hơn. Sự nâng cấp và linh hoạt của hệ thống CDMA2000 1x tốt hơn nhiều so với hệ thống 3x trong việc phát triển lên từ hệ thống 2G hiện tại. Hệ thống CDMA2000 1x tối thiểu hóa tác động trên các thiết bị trong vùng tế bào và các thiết bị cầm tay trong việc cung cấp các dịch vụ dữ liệu gói...

  pdf10p lavie3 26-07-2011 80 35   Download

 • Bài viết mô tả tóm tắt những khởi nguồn của công nghệ CDMA và sự ra đời các phiên bản 3G như CDMA2000 1X và CDMA2000 1x EV-DO. Một tổng quan về cấu trúc mạng được trình bày với những giải thích chi tiết về vai trò của mỗi thành phần và giao diện trong mạng và việc kiểm nghiệm giao thức nhằm thay đổi theo nhu cầu của mạng.

  pdf11p myngoc3 17-09-2011 72 29   Download

 • Một thập kỷ phát triển và những thách thức - Phần 1 Bài viết mô tả tóm tắt những khởi nguồn của công nghệ CDMA và sự ra đời các phiên bản 3G như CDMA2000 1X và CDMA2000 1x EV-DO. Một tổng quan về cấu trúc mạng được trình bày với những giải thích chi tiết về vai trò của mỗi thành phần và giao diện trong mạng và việc kiểm nghiệm giao thức nhằm thay đổi theo nhu cầu của mạng. Bài viết sẽ kết thúc với việc thảo luận về một số vấn đề kỹ thuật có...

  pdf12p abcdef_47 07-11-2011 63 17   Download

 • Một thập kỷ phát triển và những thách thức Phần 2 Bài viết mô tả tóm tắt những khởi nguồn của công nghệ CDMA và sự ra đời các phiên bản 3G như CDMA2000 1X và CDMA2000 1x EV-DO. Một tổng quan về cấu trúc mạng được trình bày với những giải thích chi tiết về vai trò của mỗi thành phần và giao diện trong mạng và việc kiểm nghiệm giao thức nhằm thay đổi theo nhu cầu của mạng. Bài viết sẽ kết thúc với việc thảo luận về một số vấn đề kỹ thuật có thể xuất...

  pdf15p abcdef_47 07-11-2011 57 9   Download

 • Support traditional voice service Support supplementary service & network-based service MSC: Mobile Switching Center, Interface with PSTN, PLMN, PSDN & other carrier. VLR: Visitor Location Register, Temporary storage of MS. HLR: Home Location register, Store all kinds of information of subscribers. AuC: Authentication Center, subscriber authentication.

  ppt64p mvthtbtn 15-09-2013 36 1   Download

 • IOS Test Experience Ericsson MSC (china IOS v4.0): Chengdu, China Unicom - Performed at China Unicom’s CDMA 1 facility in Chengdu (12/2001 & 2/2002) Telos MSC (A1/A2): S.Dakota, Monet, USA - Commercial Service, since 2001. - Migrate to 1xEV-DO (9/2002) NEC MSC (IOS v4.0): Brazil - Completed IOS test (2001~2002) 4. Completed IOS v 2.4 Test with: Alcatel, Nortel Networks, Telos. 5. Completed R-P Interface Test with: Cisco, Ericsson.

  ppt96p mvthtbtn 15-09-2013 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản