Cellulose acetate

Xem 1-15 trên 15 kết quả Cellulose acetate
 • Hình thái và kích thước lỗ xốp của màng Cellulose acetate có thể được kiểm soát bởi phương pháp đảo pha ướt hoặc đảo pha khô-ướt. Ảnh hưởng của những thông số như thành phần của dung dịch polymer, thời gian phơi khô trước khi màng được ngâm trong bể trao đổi đã được tìm hiểu.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 31 5   Download

 • Trong môi trường lỏng, sau 24h nuôi cấy sẽ xuất hiện một lớp đục trên bề mặt, phía dưới có những sợi tơ nhỏ hướng lên. Sau 36 – 48h, hình thành một lớp trong và ngày càng dày [Lê Thị Khánh Vân, 1985]. Hình 2.3: Vi khuẩn Acetobacter xylinum [24; 31] 2.2.2.

  pdf10p zues03 19-06-2011 175 82   Download

 • Acid bổ sung (để đạt pH = 4,5) Hình 4.6: Biểu đồ so sánh trọng lƣợng BC thô khi thay đổi acid bổ sung đến pH = 4,5 Qua bảng số liệu 4.9 và kết quả xử lí thống kê bằng trắc nghiệm F và LSD (phụ lục 5), chúng tôi thấy không có sự khác biệt ý nghĩa về mặt thống kê giữa trọng lượng BC thô được tạo ra từ các môi trường bổ sung các loại acid khác nhau. Từ đây có thể kết luận rằng vai trò của acid acetic chỉ là chất điều chỉnh pH,...

  pdf7p zues03 19-06-2011 87 31   Download

 • As the title, “Recent Researches in Metallurgical Engineering, From Extraction to Forming” implies, this text blends new theories with practices covering a broad field of metalrelated technologies including mineral processing, extractive metallurgy, heat treatment and casting. This book is divided into different 5 chapters. Each of the chapters is a review of the research made by the authors during the last decade, and includes references to the research published in scientific papers and conference proceedings by experts in the field....

  pdf198p qsczaxewd 22-09-2012 28 8   Download

 • Mục tiêu: Xây dựng trị số bình thường của các thành phần phần trăm lipoprotein huyết tương bằng điện di trên cellulose acetate nhằm làm cơ sở cho việc phân loại rối loạn lipid, lipoprotein một cách đầy đủ theo Frederickson. Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu, mô tả cắt ngang trên 77 người bình thường Việt Nam không có rối loạn lipid, 43 nam và 24 nữ, tuổi từ 23 đến 68. Khảo sát từ tháng 08/20005 – 10/2006 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TpHCM. ...

  pdf14p truongthiuyen 09-05-2011 50 6   Download

 • Electrophoresis is defined as the transport of electrically charged particles in a direct current electric field. Electrophoretic separation is based on differential rates of migration in the bulk of the liquid phase and is not concerned with reactions occurring at the electrodes. In the early days, electrophoresis was carried out either in free solution or in the supporting media such as paper, cellulose acetate, starch, agarose, and polyacry lamide gel.

  pdf246p camchuong_1 04-12-2012 40 4   Download

 • In the present study intestinal delivery systems resistant to gastric juice, loaded with the probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus LA14 and Bifidobacterium lactis BI07, were produced by the polyelectrolyte complexation. First, beads were prepared by the traditional extrusion method and nine formulations were developed using alginate as main carrier and the biopolymer, xanthan gum, as hydrophilic retardant polymer or the cellulose derivative, cellulose acetate phthalateDevelopment of microparticulate systems for intestinal delivery of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis.

  pdf8p nhoxtom 29-09-2015 21 4   Download

 • Xu hướng phát triển của OPAC thư viện Phim chất liệu cellulose acetate, được quảng cáo là loại phim an toàn và không cháy, sẽ tiếp tục thoái hoá tự nhiên theo thời gian. Quá trình thoái hoá bị đẩy nhanh khi phim chất liệu cellulose acetate không được bảo quản hợp lý. Mặc dù rất nhiều vi phim acetate được sản xuất, loại phim này không được chấp nhận là phương tiện bảo quản vi dạng.

  pdf5p banhbeovodung 26-06-2013 21 3   Download

 • Gary Albright - Chuyên gia cao cấp về bảo quản giấy và ảnh, Trung tâm Bảo quản Tư liệu Đông Bắc Các kho tài liệu âm bản phim ảnh đặt ra cho các cơ quan và những người phụ trách những kho tài liệu đó những vấn đề không giống như các kho tài liệu khác. Các âm bản trên đĩa kính rất dễ bị vỡ, các âm bản trên chất liệu cellulose nitrate và các âm bản cellulose acetate sẽ tự phân huỷ theo thời gian, và các âm bản thì thường khó đọc và khó truy cập. Việc...

  pdf7p banhcauvong 25-06-2013 32 2   Download

 • Truy cập thông tin im. Chất liệu phim Trải qua nhiều năm, các vi dạng thường xuất hiện dưới nhiều chất liệu phim khác nhau, bao gồm cellulose nitrate, cellulose acetate và polyester. Vi dạng chất liệu cellulose nitrate, cũng giống như các loại phim cellulose nitrate khác, khá dễ cháy, dễ thải ra những khí độc theo thời gian, và dễ bị phân huỷ tự nhiên.

  pdf4p banhbeovodung 26-06-2013 19 2   Download

 • Chương Qúa trình lên men hiếu khí mô tả quá trình lên men hay phương pháp lên men ở một số loại như lên men acetic, lên men citric, phân hủy hiếu khí cellulose và pectin...

  pdf35p iiduongii10 12-05-2011 255 106   Download

 • Thêm 1/10 thể tích sodium acetate (pH 5,1) và hai lần lượng ethanol cho kết tủa ở −20 ºC. 9) Nếu cần tinh chế poly(A)+RNA thì lặp lại các bước từ bước tải Oligo(dT) cellulose. 1.3. Phục hồi cột 1) Rửa cột bằng mấy ml NaOH 0,1N. 2) Rửa bằng mấy ml dung dịch dung xuất cho đến khi dịch thoát ra có phản ứng trung tính. 3) Cân bằng cột bằng dung dịch đệm NaCl 0,5M. 4) Nếu cần bảo quản lâu thì sau khi tải cột, cho cột đầy nước cất pha sodium azide 0,02% hoặc dung dịch...

  pdf18p iiduongii9 09-05-2011 165 101   Download

 • 2.2 Các chất phụ gia 2.2.1 CMC (Carboxy Metyl Cellulose) CMC được thu nhận từ việc xử lý cellulose với dung dịch NaOH có sự tham gia của acid monoclor acetic.

  pdf6p sinsoul0901 24-08-2011 282 93   Download

 • 2.2 Các chất phụ gia 2.2.1 CMC (Carboxy Metyl Cellulose) CMC được thu nhận từ việc xử lý cellulose với dung dịch NaOH có sự tham gia của acid monoclor acetic. Cell-OH + NaOH + ClCH2-COONa → Cell-O-CH2COONa + H2O +NaOH CMC - Ở pH

  pdf10p zues01 15-06-2011 58 16   Download

 • Trong thiết bị phản ứng tiền thủy phân hầu hết hemicellulose đã chuyển thành đường hoà tan (chủ yếu là: xylose, manose, arabinose, galactose). Glucan trong hemicellulose và một phần nhỏ cellulose được chuyển thành glucose. Trong quá trình này một phần nhỏ lignin cũng được hoà tan. Ngoài ra acid acetic cũng được giải phóng từ sự thuỷ phân hemicellulose. Pentose và hexose cũng được hình thành.

  pdf14p esc_12 03-08-2013 39 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản