Ceramic composites

Xem 1-20 trên 47 kết quả Ceramic composites
 • Đề tài Ứng dụng công nghệ đùn lắng đọng trên vật vật liệu Polymer-ceramic composite nêu trên thế giới công nghệ tạo mẫu nhanh (rapid prototype) đã phát triển mạnh và đạt được những thành tựu nhất định. Trong khi ở Việt Nam vẫn chỉ nằm ở giới hạn nghiên cứu. Trên thế giới vẫn sử dụng vật liệu nhựa nhiệt dẻo trong các máy FDM hiện tại. Vật liệu Composite vẫn là một thử thách công nghệ.

  pdf8p model_12 24-04-2014 63 18   Download

 • The current book contains twenty-two chapters and is divided into three sections. Section I consists of nine chapters which discuss synthesis through innovative as well as modified conventional techniques of certain advanced ceramics (e.g. target materials, high strength porous ceramics, optical and thermo-luminescent ceramics, ceramic powders and fibers) and their characterization using a combination of well known and advanced techniques.

  pdf316p cucdai_1 19-10-2012 24 9   Download

 • Tham khảo sách 'advances in ceramics synthesis and characterization, processing and specific applications_1', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf216p cucdai_1 19-10-2012 43 9   Download

 • This is the first book of a series of forthcoming publications on this field by this publisher. The reader can enjoy both a classical printed version on demand for a small charge, as well as the online version free for download. Your citation decides about the acceptance, distribution, and impact of this piece of knowledge. Please enjoy reading and may this book help promote the progress in ceramic development for better life on earth.

  pdf236p cucdai_1 22-10-2012 78 21   Download

 • Mở đầu * khoa học vật liệu nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của vật liệu Vật liệu là gì? là các vật rắn có thể sử dụng để chế tạo các dụng cụ, máy móc, thiết bị, xây dựng các công trình……. Mở đầu 4 nhóm vật liệu chính: VL kim loại, Ceramic, Polymer và Composite 1- VL bán dẫn 2- VL siêu dẫn 3- VL silicon 4- VL polymer dẫn điện Polymer 3 Ceramic 4 Composite Kim loại 1 2

  pdf13p ntchung8894 24-01-2013 81 17   Download

 • Bài báo nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích ảnh chụp cắt lớp để xây dựng lại mô hình 3D của mẫu thử, quan sát sự thay đổi về cấu trúc nhằm nghiên cứu cơ chế phá hoại của mẫu composite sợi ceramic dưới tác dụng của lực kéo dọc trục.

  pdf3p yenhinguyen0504 06-04-2017 7 1   Download

 • Phát triển ngành công nghệ vật liệu là một đòi hỏi cấp thiết đối với nền kinh tế Việt Nam trên con đường hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Các loại vật liệu mới như Polyme, ceramic, composite...đã và đang được ứng dụng rộng rãi nhưng thép vẫn là vật liệu chủ yếu được sử dụng trong tất cả các ngành kinh tế...

  pdf83p thannong1311 19-07-2012 73 19   Download

 • Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của hai lọai Gel fluor (một có độ pH trung tính- gel NaF, một có độ pH acid – gel APF) đối với sự đổi màu của hai lọai composites cùng màu là composite Spectrum TPHâ (SP) và Ceram-XTM mono (CX) (chứa silicon dioxite hạt nano) của hãng Dentsply sản xuất.

  pdf42p buddy2 27-04-2011 81 17   Download

 • Materials are evolving today faster than at any time in history. Industrial nations regard the development of new and improved materials as an “underpinning technology” – one which can stimulate innovation in all branches of engineering, making possible new designs for structures, appliances, engines, electrical and electronic devices, processing and energy conservation equipment, and much more.

  pdf392p nhatkyvodanh 11-08-2012 46 17   Download

 • A one-stop Desk Reference, for engineers involved in the use of engineered materials across engineering and electronics; this is a book that will not gather dust on the shelf. It brings together the essential professional reference content from leading international contributors in the field. Material ranges from basic to advanced topics including materials and process selection; and explanations of properties of metals, ceramics, plastics and composites

  pdf133p beobobeo 01-08-2012 36 16   Download

 • SO SÁNH SỰ ĐỔI MÀU CỦA MỘT SỐ COMPOSITE DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TRÀ VÀ CÀ PHÊ TÓM TẮT Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá sự đổi màu của các loại composite khác nhau dưới tác động của trà và cà phê. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu: Bốn loại composite khác nhau cùng màu A3 là: Tetric Ceram (TC), Tetric Ceram heavy body (HB), Instent S (IS), Compoglass flow (CF); Mỗi loại gồm 4 mẫu (kích thước 27 15 1 mm) và được mã hoá thành 4 nhóm: Nhóm 0: Ngâm trong nước cất liên tục trong suốt...

  pdf22p buddy2 27-04-2011 50 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corrosion of ceramic and composite materials part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p 18102417 27-11-2011 24 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corrosion of ceramic and composite materials part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p 18102417 27-11-2011 15 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corrosion of ceramic and composite materials part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p 18102417 27-11-2011 22 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mechanical behaviour of engineering materials - metals, ceramics, polymers and composites 2010 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p 23919876 17-12-2011 26 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: High loading of nanostructured ceramics in polymer composite thick films by aerosol deposition

  pdf16p sting07 16-02-2012 28 5   Download

 • This book collects original and innovative research studies concerning modeling and simulation of physical systems in a very wide range of applications, encompassing micro-electro-mechanical systems, measurement instrumentations, catalytic reactors, biomechanical applications, biological and chemical sensors, magnetosensitive materials, silicon photonic devices, electronic devices, optical fibers, electro-microfluidic systems, composite materials, fuel cells, indoor air-conditioning systems, active magnetic levitation systems and more.

  pdf348p kimngan_1 05-11-2012 29 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corrosion of ceramic and composite materials part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102417 27-11-2011 27 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corrosion of ceramic and composite materials part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p 18102417 27-11-2011 27 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'corrosion of ceramic and composite materials part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 18102417 27-11-2011 36 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản