intTypePromotion=4
ADSENSE

Chất lượng công tác xây lắp

Xem 1-20 trên 138 kết quả Chất lượng công tác xây lắp
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5638:1991 quy định nội dung và trình tự tiến hành đánh giá chất lượng công tác xây lắp các hạng mục công trình và các công trình (xây dựng mới và cải tạo) đã hoàn thành khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p bautroibinhyen6 01-12-2016 94 7   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1 Tài liệu Mặt đường bê tông, xi măng, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chế tạo hỗn hợp bêtông, xây dựng mặt đường bêtông ximăng đổ tại chỗ, các trường hợp riêng của việc xây dựng mặt đường bêtông ximăng tại chỗ, xây dựng mặt đường bêtông lắp ghép, mặt đường bằng hỗn hợp đá dăm gia cố ximăng, kiểm tra chất lượng công tác xây dựng mặt đường bêtông ximăng. Mời các bạn tham khảo.

  pdf83p doinhugiobay_10 08-01-2016 133 40   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại ban ĐT&XD tỉnh TTH giai đoạn 2012-2014, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại Ban trong thời gian tới.

  pdf91p bautroibinhyen1 02-11-2016 72 26   Download

 • Mục tiêu của đề tài là chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đấu thầu xây lắp; nêu thực trạng và hiệu quả công tác đấu thầu xây lắp tại công ty cổ phần Thành Đạt; đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu tại công ty Cổ Phần Thành Đạt.

  pdf87p thangnamvoiva30 02-11-2016 52 21   Download

 • "Định mức dự toán công tác sửa chữa công trình xây dựng" là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp sửa chữa các công trình xây dựng từ khâu chuẩn bị đến kết thúc công tác xây lắp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác xây dựng.

  pdf213p thanh_k8cntt 23-01-2016 139 17   Download

 • Phần 4 của bài giảng đề cập đến việc giám sát công tác quản lý chất lượng thi công xây lắp. Các nội dung chính được trình bày trong phần này gồm có: Mục đích của giám sát chất lượng thi công xây lắp, sự cần thiết của giám sát chất lượng, giám sát thi công xây lắp của chủ đầu tư, giám sát tác giả,...và một số nội dung khác.

  pdf45p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 143 53   Download

 • Phần 5 trình bày các nội dung trong công tác tư vấn giám sát xây dựng. Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về: Quá trình hình thành nghề tư vấn, khái niệm về tư vấn, vai trò của tư vấn, các loại hình tư vấn, kỹ sư tư vấn xây dựng,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf44p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 125 45   Download

 • Bài giảng Bài 1: Cơ sở lý luận công tác lập kế hoạch đổi mới công tác kế hoạch hóa - Phạm Hải tập trung trình bày các vấn đề chính như: Đổi mới và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt74p cuonghuyen0628 10-11-2015 95 12   Download

 • Tập định mức này có thể sử dụng, vận dụng để tính chi phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu ... và nhiều công việc khác. Tập định mức gồm 5 phần: Tập 1-Công tác đất đá Tập 2-Công tác kè Tập 3-Công tác bê tông cốt thép Tập 4-Công tác mộc Tập 5-Gia công vật liệu, lắp ráp, gia công cơ khí

  pdf72p ntgioi120405 17-11-2009 2155 536   Download

 • Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng. Cách trình bày sẽ kết hợp văn bản pháp quy và những thực tiễn vi phạm về giám sát chất lượng công trình xay dựng, để hiểu và rút kinh nghiệm. Chuyển từ cơ chế thanh tra sang cơ chế giám sát.

  pdf80p zangloe 12-05-2010 834 421   Download

 • Tập định mức này áp dụng thống nhất cho tất cả các loại công trình xây dựng cơ bản dùng vào việc lập kế hoạch, đơn giá, dự toán, thanh quyết toán giữa đơn vị chủ quan với đơn vị thi công.

  pdf62p ntgioi120405 17-11-2009 456 178   Download

 • Định mức 236-/UB/ĐM áp dụng cho ngành thủy lơi; 979-LĐTL áp dụng trong ngành giao thông có các loại công tác mà thành phần công việc và yêu cầu kỹ thuật như hoặc tương tự các định mức trong tập định múc 726-/UB/ĐM thì áp dụng theo định mức 726. Những định mức cho các loại công tác trong tập định mức 726-/UB/ĐM không có mà xác định mức 236-/UB/ĐM và 979/LĐLT có thì vẫn được dùng để lập kế hoạch, đơn giá, dự toán, thanh quyết toán cho các công trình xây dựng thuộc ngành đó....

  pdf81p ntgioi120405 17-11-2009 575 165   Download

 • PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG I NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG Xác định chi phí trong xây dựng có một số đặc điểm sau: - Giá cả của sản phẩm xây dựng có tính chất cá biệt cao, phải xác định cho từng trường hợp theo đơn đặt hàng cụ thể. - Trong xây dựng giá dự toán công tác xây lắp đóng vai trò giá cả của sản phẩm của ngành xây dựng. - Giá xây dựng một công trình như vậy được hình thành trước khi công...

  pdf12p hoa_layon 22-08-2011 94 20   Download

 • Mẫu số 05 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ ------Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…….., ngày ……. tháng ……… năm ….. BÁO CÁO Về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng ………………………….. (ghi tên công trình) ………………………….. (Báo cáo định kỳ: báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và báo cáo khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng) Từ ngày …….. tháng ……. năm ….. đến...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 548 16   Download

 • Đề tài hệ thống lại cơ sở lý luận và thực tiễn về đấu thầu; đánh giá thực trạng công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại Ban ĐT&XD tỉnh TTH giai đoạn 2012-2014; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu xây lắp tại Ban trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf91p bautroibinhyen2 02-11-2016 59 17   Download

 • Đề tài chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đấu thầu; đánh giá hiệu quả của công tác đấu thầu trên địa bàn thị xã Hương Thủy; chỉ ra những mặt đạt được và những tồn tại trong công tác đấu thầu gói thầu xây lắp nói riêng và công tác đấu thầu nói chung; đề xuất 1 số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu.

  pdf75p bautroibinhyen2 02-11-2016 39 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ hiện hành ở Văn phòng Trung ương Đảng. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng bản danh mục hồ sơ của một đơn vị để các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương tham khảo và dựa vào đó tiến hành lập danh mục hồ sơ của đơn vị khác thuộc Văn phòng (đưa vào phụ lục).

  pdf18p truongtien_06 31-03-2018 41 5   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5637:1991 quy định các nguyên tắc chung về quản lí chất lượng công trình xây dựng trong suốt quá trình xây dựng, kể cả thời gian chuẩn bị xây dựng, đến bàn giao công trình đưa vào sử dụng và trong thời gian bảo hành nhằm đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế và yêu cầu kĩ thuật.

  doc8p bautroibinhyen6 01-12-2016 55 3   Download

 • Kiến trúc là một ngành nghệ thuật và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc. Kiến trúc sư với kiến thức chuyên ngành kiến trúc, ngoài công tác thiết kế công trình có thể tham gia vào rất nhiều các lĩnh vực thiết kế quản lý khác, như quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, quản lý đô thị, quản lý giám sát dự án, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa hay thiết kế tạo dáng công nghiệp....

  pdf316p mrnguyenbac 30-09-2010 2011 1212   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp luôn luôn phải cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và hạch toán nguyên vật liệu được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Nguyên vật liệu là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của doanh nghiệp , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng...

  doc74p congthien_xd 19-03-2012 1962 970   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chất lượng công tác xây lắp
p_strCode=chatluongcongtacxaylap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2