intTypePromotion=1
ADSENSE

Chất lượng nguyên vật liệu

Xem 1-20 trên 1005 kết quả Chất lượng nguyên vật liệu
 • Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp luôn luôn phải cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và hạch toán nguyên vật liệu được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Nguyên vật liệu là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của doanh nghiệp , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng...

  doc74p congthien_xd 19-03-2012 1983 971   Download

 • Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của Công ty , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúp cho Công ty tiết kiệm được nhiều chi phí. Mặt khác quản lý nguyên vật liệu con giúp cho công ty sử dụng nguyên vật liệu tốt trong thi công và trong sản xuất bảo đảm sản phẩm mà công ty làm ra đúng tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của nhà chủ công trình. Công cụ dụng cụ là phương tiên tham gia...

  doc48p elirabetter 30-09-2009 1777 707   Download

 • Một doanh nghiệp sản xuất nhất thiết phải có nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó một trong những mối quan tâm của doanh nghiệp sản xuất là công tác tổ chức ghi chép, phản ánh chi tiết, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, nhập, xuất và tồn kho vật liệu, tính toán giá thành thực tế của vật liệu thu mua tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật liệu cả về số lượng, chất lượng về mặt hàng....

  pdf76p thainhatquynh 06-07-2009 1190 698   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm các yếu tố đầu vào, hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc hoạch định nhu cầu và khả năng cung ứng nguyên vật liệu được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rất nhiều loai sản phẩm...

  doc86p tiencuong 20-07-2009 1852 619   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty công trình đường thủy "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc50p cuocsongtuoidep_lp 29-08-2011 1149 523   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại điện lực đống đa', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc97p dinhthao00 14-06-2011 672 271   Download

 • Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào không thể thiếu trong quá trình SXKD của các DN sản xuất. Mỗi DN sử dụng rất nhiều loại NVL khác nhau về chủng loại và công dụng, tuy nhiên chi phí về NVL thường luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng CPSX và GTSP. Bên cạnh đó, NVL còn là một nguồn dự trữ quan trọng để đảm bảo cho quá trình sản xuất được diễn ra liên tục. Vì vậy, NVL không chỉ quyết định đến mặt số lượng sản phẩm mà còn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. NVL có đảm bảo quy cách,...

  doc62p luckystar88 19-06-2011 484 188   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: “một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p kungfu_gautruc 21-07-2010 299 114   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệuquả. Để làm được những điều đó các doanh nghiệp luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các nhà quản...

  pdf69p tukhuyen123 21-07-2012 232 105   Download

 • Vật liệu: Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, Quản lý các nhà cung cấp, Lựa chọn các nhà cung cấp, Kiểm soát chất lượng các nhà cung cấp. Thiết bị: Thường xuyên bảo trì các thiết bị, giảm thiểu hỏng hóc, ảnh hưởng đến sản xuất, Các loại bảo trì: Bảo trì theo kế hoạch, Sửa chữa khi có vấn đề.

  pdf11p manh89 02-09-2010 247 82   Download

 • Quản lý chất lượng nguyên liệu và sản phẩm theo những tiêu chuẩn trong và ngoài nước là một trong những chức năng quan trọng nhất của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3). Đây là nơi ban hành hiệu chuẩn cũng như tiến hành kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và sản phẩm công nghiệp nói chung, cũng như là sản phẩm thực phẩm nói riêng. Trải qua nhiều năm tháng, hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đang...

  pdf112p truongphiphi 24-08-2013 305 43   Download

 • Tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ giúp người đọc nhận thức được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ: yếu tố thị trường, điều kiện tự nhiên, văn minh và thói quen tiêu dùng, trình độ lao động của doanh nghiệp, trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ tổ chức và quản lý sản xuất của doanh nghiệp, chất lượng nguyên vật liệu,...

  doc4p iht8you 24-04-2014 331 36   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm các yếu tố đầu vào, hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc hoạch định nhu cầu và khả năng cung ứng nguyên vật liệu được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rất nhiều loai sản phẩm...

  pdf83p tengteng9 08-12-2011 104 24   Download

 • Kế toán nguyên vật liệu là một phần quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doang. Nhiệm vụ của hoạch toán vật liệu là phản ánh chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng, giá trị vật liệu tăng, giảm, tồn kho theo từng loại, từng thứ, góp phần tính được giá thành thành phẩm, cung cấp những thông tin tài chính cho các nhà quản lý. Nền kinh tế thị trường càng phát triển đòi hỏi công tác kế toán cũng phải bắt kịp với sự tiến triển của...

  pdf52p vaio1111 04-09-2012 92 15   Download

 • Trong các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, tham gia trực tiếp và thường xuyên vào quá trính sản xuất sản phẩm và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Đặc điểm của nguyên vật liệu:

  pdf97p buoi_chieu 24-04-2013 51 13   Download

 • Kế toán nguyên vật liệu là một phần quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doang. Nhiệm vụ của hoạch toán vật liệu là phản ánh chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng, giá trị vật liệu tăng, giảm, tồn kho theo từng loại, từng thứ, góp phần tính được giá thành thành phẩm, cung cấp những thông tin tài chính cho các nhà quản lý. Nền kinh tế thị trường càng phát triển đòi hỏi công tác kế toán cũng phải bắt kịp với sự tiến triển của thời...

  pdf60p hotmoingay5 20-01-2013 53 10   Download

 • Khâu mua - nhập kho nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành toàn bộ quy trình chế tạo sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất. Kiểm soát nội bộ quy trình mua - nhập kho nguyên vật liệu giúp đảm bảo nguyên vật liệu được cung ứng đủ số lượng, đúng chủng loại và chất lượng phù hợp với nhu cầu sản xuất, từ đó đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục, hiệu quả và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao.

  pdf9p vikakashi2711 28-05-2019 63 6   Download

 • Bài viết trình bày về sự cần thiết phải kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nội dung Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Từ đó, đưa ra một số giải pháp để Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng lực sản xuất và giảm chi phí, tiêu hao trong sản xuất.

  pdf8p chauchaungayxua7 12-08-2020 20 3   Download

 • Nội dung chính của luận văn trình bày thực trạng công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban Quản lý vật tư, Tổng Công ty hàng không Việt Nam, luận văn sẽ đưa ra những phân tích, đánh giá về công tác này. Các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý chi phí nguyên vật liệu tại Ban Quản lý vật tư.

  pdf10p praishy4 14-03-2019 30 2   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng, biện pháp rèn luyện kỹ thuật làm rối và sáng tạo các loại rối từ nguyên vật liệu mở của khoa Giáo dục Mầm non, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non tương lai.

  pdf6p vivatican2711 12-02-2020 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chất lượng nguyên vật liệu
p_strCode=chatluongnguyenvatlieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2