intTypePromotion=4
ADSENSE

Chi ngân sách môi trường

Xem 1-20 trên 366 kết quả Chi ngân sách môi trường
 • Thông qua việc nêu lên một tình huống cụ thể tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Xử lý hiệu trưởng và kế toán vi phạm trong việc thu, chi ngân sách tại trường THCS sau đây sẽ phân tích nguyên nhân và hậu quả; xây dựng lựa chọn và phương án xử lý tình huống. Mời các bạn tham khảo.

  doc22p cocacola_10 02-12-2015 2414 260   Download

 • Bài viết Phân cấp chi ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam phát hiện tác động tích cực của chi trung ương, vốn đầu tư tư nhân và độ mở thương mại đến tăng trưởng. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf9p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 27 2   Download

 • Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2017 của Chính phủ gửi đến các đại biểu Quốc hội cho thấy, nhu cầu triển khai các hoạt động BVMT của các bộ, ngành rất lớn.

  doc3p longphdtailieu 30-11-2018 16 0   Download

 • Cơ cấu bài viết : 1. Vấn đề lựa chọn : Bội chi ngân sách và lạm phát. 2. Tên đề tài : Phân tích mối quan hệ giữa bội chi ngân sách với lạm phát 3. Mục tiêu của bài viết : nhằm tìm ra một lời giải nhỏ trong lời giải tổng thể cho kiềm chề lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô của nền kinh tế. 4. Phạm vi nghiên cứu : Xem xét trường hợp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.5. ...

  pdf8p tiennuhoiai 12-07-2010 883 311   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lượt lý thuyết về mối quan hệ giữa bội chi ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế trình báy khái niệm ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước, mối quan hệ giữa bội chi ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế, thực trạng hiện nay và phương pháp giải quyết cân bằng kinh tế.

  pdf31p thin_12 25-07-2014 119 41   Download

 • Tiểu luận Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Mối quan hệ giữa bội chi ngân sách và tăng trưởng kinh tế nêu tổng quan về bội chi ngân sách và mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách với tăng trưởng kinh tế, quan hệ giữa bội chi ngân sách với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

  pdf17p thin_12 25-07-2014 147 38   Download

 • Cân đối ngân sách nhà nước là tổng hợp các khoản thu và chi của Ngân sách Nhà nước trong một thời kỳ (thường là một năm) và nguồn bù đắp thiếu hụt hoặc sử dụng kết dư của Ngân sách Nhà nước. Cân đối thu chi Ngân sách Nhà nước được xác định trên cơ sở thực thu, thực chi ngân sách, thu chi Ngân sách Nhà nước bao gồm những yếu tố nào, khoản mục nào, đối tượng phạm vi ra sao thì đối với mỗi quốc gia cũng có sự khác biệt nhất định, song một nguyên tắc chung đó là trên cơ sở thực tế có phát sinh.

  pdf51p wave_12 07-04-2014 162 34   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa bội chi ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế trình bày khái niệm về bội chi ngân sách nhà nước, các dạng thâm hụt ngân sách nhà nước, đo lường tăng trưởng kinh tế, các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế.

  pdf18p thin_12 25-07-2014 127 33   Download

 • Tiểu luận: Tóm lượt lý thuyết về mối quan hệ giữa bội chi ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế nhằm tìm hiểu, phân tích cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa bội chi ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế, qua đó chúng ta có thể thấy được những ưu nhược điểm để tìm ra những giải pháp, thực tiễn hợp lý để khắc phục các vần đề về bội chi ngân sách nhà nước một cách hiệu quả hơn, từ đó tạo tiền đề vững chắc để phát triển, tăng trưởng kinh tế.

  pdf35p thin_12 25-07-2014 89 14   Download

 • Tiểu luận Lý thuyết Tài chính tiền tệ: Tóm lượt lý thuyết về mối quan hệ giữa bội chi ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế nêu khái niệm về bội chi ngân sách, nguyên nhân của bội chi ngân sách, các giải pháp khắc phục bội chi ngân sách, vai trò của tăng trưởng kinh tế.

  pdf15p thin_12 25-07-2014 93 16   Download

 • Luận án trình bày về các nội dung: những lý luận cơ bản về quản lý chi ngân sách nhà nước trong các trường Quân đội ở Việt Nam, thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước trong các trường Quân đội ở Việt Nam, giải pháp đổi mới quản lý chi ngân sách nhà nước trong các nhà trường quân đội ở Việt Nam những năm tới. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc159p dangthingocthuy96 12-01-2017 47 8   Download

 • Hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình đổi mới và hội nhập. Một trong những nhân tố tài chính giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập của nước nhà đó là ngân sách Nhà nước. Vì ngân sách Nhà nước là hệ thống các mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và xã hội phát sinh trong quá trình nhà nước huy động và sử dụng các nguồn tài chính nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện các chức năng quản lí và điều hành nền kinh tế xã hội. Vì vậy để...

  pdf105p coxetuanloc 07-01-2013 241 113   Download

 • Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 476,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015. Mời các bạn cùng tìm hiểu các số liệu cụ thể về các nguồn thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2016.

  pdf6p bautroibinhyen15 09-02-2017 28 1   Download

 • Một nhà nước dù tồn tại trong bất kì giai đoạn nào của lịch sử đều luôn cố gắng hoàn thành được sứ mạng lịch sử của nó. Nhà nước ta cũng như vậy, và để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì nhà nước cần có những công cụ riêng của mình. Một trong những công cụ đắc lực giúp Nhà nước đó chính là ngân sách Nhà nước. Trong những năm qua thì vai trò của ngân sách Nhà nước đã được thể hiện rõ trong việc giúp Nhà nước hình thành các quan hệ thị trường góp phần kiểm soát...

  doc19p saccauvong 28-04-2010 847 335   Download

 • Cân bằng thu chi ngân sách và khống chế bội chi quá mức theo tỷ lệ nhất định so với GDP là nỗ lực của mọi nền kinh tế. Tuy nhiên, bội chi ở từng thời điểm còn là công cụ để tăng trưởng kinh tế hoặc là liều thuốc để cứu nguy khi kinh tế bước vào suy thoái.

  doc14p danghue1105 07-04-2010 503 250   Download

 • Cùng với công cuộc đổi mới nền kinh tế, chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước, lĩnh vực tài chính - ngân sách nói chung và quản lý quỹ ngân sách của Kho bạc nhà nước (KBNN) nói riêng đã có sự đổi mới căn bản, nhờ đó đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã trở thành công cụ đắc lực trong điều hành vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước. Chi tiêu NSNN những năm qua, ngoài việc đảm bảo hoạt...

  pdf78p dell1122 04-09-2012 781 202   Download

 • Quá trình chuyển sang nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta đòi hỏi Nhà nước phải sử dụng một cách có hiệu quả các công cụ, chính sách tài chính, tiền tệ, đặc biệt là chính sách thu, chi NSNN. Điều này góp phần khắc phục khuyết tật của cơ chế thị trường thông qua việc sử dụng bàn tay hữu hình, chủ yếu là chính sách tài chính nhằm điều tiết nền kinh tế có hiệu quả. Mặt khác thông qua sử dụng các công cụ này mới có thể quản lý thống nhất nền tài chính quốc...

  pdf0p buiduong_1 19-12-2012 591 149   Download

 • Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương (ngân sách địa phương). Quan hệ giữa ngân sách các cấp được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 1. Ngân sách trung ương và ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương được phân định nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể; 2. Thực hiện việc bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để bảo đảm công bằng, phát triển cân đối giữa các vùng, các địa phương. Số bổ sung này là khoản thu...

  pdf127p nokia_12 07-05-2013 82 13   Download

 • Bài viết này nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam bằng mô hình Véc tơ tự hồi qui (VAR). Kết quả nghiên cứu cho thấy thâm hụt ngân sách không có sự liên hệ rõ ràng với tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên tổng đầu tư có quan hệ nhân quả với thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế.

  pdf12p sansan2 26-05-2018 106 9   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Tái cơ cấu đầu tư công nhìn trong mối tương quan hệ thống với sự phát triển bền vững của nền tài chính quốc gia sau đây để nắm bắt được những nội dung về bội chi ngân sách nhà nước và nợ công; mối quan hệ giữa đầu tư công và sự vận động của thị trường tài chính và một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 30 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi ngân sách môi trường
p_strCode=chingansachmoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2