intTypePromotion=1
ADSENSE

Chi phí đầu vào

Xem 1-20 trên 974 kết quả Chi phí đầu vào
 • Bài viết tập trung vào phân tích chi phí đầu vào của quá trình chế biến một số loại sản phẩm dứa xuất khẩu chủ yếu (dứa hộp, dứa cô đặc và dứa đông lạnh) của hai công ty đại diện cho Tổng Công ty rau quả-nông sản Việt Nam. Chi phí đầu vào được phân tích theo các khía cạnh: số lượng chi phí (số tuyệt đối), cơ cấu chi phí (số tương đối) và biến động chi phí theo thời gian (dãy số biến động theo thời gian)...

  pdf4p uocvongxua08 31-08-2015 73 6   Download

 • Việc nhận dạng và phân tích các rủi ro là rất quan trọng giúp các nhà quản lý đưa ra các phương án hạn chế, giảm thiểu những rủi ro và giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư vào các dự án. Bài viết này sẽ xác định mức độ ảnh hưởng và xếp hạng mức độ ảnh hưởng của 28 yếu tố rủi ro này đến chi phí đầu tư xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam.

  pdf5p vinobita2711 03-06-2019 27 0   Download

 • Việc nhận dạng và phân tích các rủi ro là rất quan trọng giúp các nhà quản lý đưa ra các phương án hạn chế, giảm thiểu những rủi ro và giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư vào các dự án. Bài báo này sẽ xác định mức độ ảnh hưởng và xếp hạng mức độ ảnh hưởng của 28 yếu tố rủi ro này đến chi phí đầu tư xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam.

  pdf5p shiwo_ding7 05-06-2019 18 1   Download

 • Quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một quá trình bắt đầu từ việc lập chứng từ phản ánh chi phí phát sinh đến khâu phản ánh vào tài khoản, tính giá thành sản phẩmvà nhập kho thành phẩm. Trong quá trình này, kế toán tài chính có vai trò cung cấp các thông tin kinh tế mang tính pháp lý và hợp lý, cụ thể thông qua chứng từ phát sinh thể hiện chi phí đầu vào và tổng chi phí này được thể hiện ở đầu ra trong chi phí hợp...

  doc17p thuyle_vs 22-08-2010 2524 1161   Download

 • Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động kinh doanh hiệu quả đều phải nắm bắt đƣợc thông tin về chi phí đầu vào và kết quả đầu ra một cách kịp thời và chính xác để có thể đƣa ra một quyết định đúng đắn của doanh nghiệp mình . Các doanh nghiệp luôn mong muốn tối ƣu hóa hiệu quả các nguồn lực , vận dụng tối đa các chính sách , biện pháp kinh tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm giảm thiểu chi phí và hƣớng đến mục đích...

  pdf113p sang_som 25-04-2013 145 64   Download

 • Sự ra đời và phát triển của ngành kế toán đi liền với sự ra đời và sự phát triển của nền sản xuất, kinh doanh. Khi nền sản xuất, kinh doanh xã hội ngày càng phát triển thì công tác kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành một công cụ đắc lực, không thể thiếu trong quản lý kinh tế của nhà nƣớc và của các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh có hiệu quả đều phải nắm bắt đƣợc các thông tin về “chi phí đầu vào” và “kết quả đầu...

  pdf133p nokia_12 09-05-2013 44 18   Download

 • Trong điều kiện kinh tế thị trường mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, và nó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Chính vì vậy các doanh nghiệp phải có hiểu biết sâu sắc về thị trường, giá cả và đặc biệt là cách ứng xử hợp lý các yếu tố tạo ra chi phí đầu vào, chi phí đầu ra...

  pdf100p sang_som 25-04-2013 70 16   Download

 • Công văn 4838/TC/CST của Bộ Tài chính về việc rà soát các khoản thu phí, lệ phí, cước liên quan đến chi phí đầu vào của các đơn vị sản xuất kinh doanh

  pdf2p hueman 16-08-2009 120 12   Download

 • Đề tài được tiến hành để nghiên cứu về các giải pháp kỹ thuật tích hợp để tiết kiệm đầu vào cho cà phê ở Tây Nguyên. Kết quả thu được cho thấy tổng chi phí trung bình của cà phê ở Tây Nguyên năm 2009 là 40,67 triệu đồng; trong đó phân bón chiếm 45,8%, sau đó là thu hoạch (18,1%), tưới nước (10,2%), làm cỏ (7,8%), cắt tỉa (5,5%), bảo vệ cây trồng (4,6%). Lợi nhuận trung bình của cà phê (2009) đạt 39,82 triệu đồng. Chi phí sản xuất trồng cà phê trên đất bazan có độ dốc dưới 5% cũng như cà phê được trồng từ 13-16 tuổi thấp và lợi nhuận thu được cao hơn.

  pdf9p hanh_tv29 20-04-2019 11 1   Download

 • 1/Đăc̣ điểm kế toán ở đơn vị chủ đầu tư.  1.1/ Nhưñ g yêu cầu cơ ban̉ trong quan̉ ly ́ vốn đầu tư. Vôń đầu tư la ̀ toaǹ bộ chi phi ́ để đạt được mục đích đầu tư bao gồm chi phi ́ xây lắp, chi phi ́ thiết bị va ̀ chi phi ́ khać ghi trong tổng dự toán được duyêṭ . Triǹ h tự đầu tư xây dựng phaỉ được tiến hành qua 3 giai đoạn: + Giai đoaṇ chuân̉ bi ̣ đầu tư + Giai đoaṇ thực hiện đầu tư + Giai đoaṇ kết thuć xây duṇ g đưa dự án vaò...

  doc15p dinhlamngan 28-05-2011 214 74   Download

 • Kế toán là một trong những công cụ thực tiễn nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà quản lý, mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần dựa vào thông tin kế toán để biết tình hình tài chính và kết quả kinh doanh. Thông tin về thị trường, về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp xác định được giá bán hợp lý, tìm ra cơ cấu sản phẩm tối ưu vừa tận dụng năng lực sản xuất hiện có vừa mang lại lợi nhuận...

  pdf81p huyhoang 03-08-2009 1764 1113   Download

 • Đứng trước tình thế toàn cầu hoá nền kinh tế, mở cửa hội nhập tạo sự cạnh tranh cùng phát triển thì mỗi doanh nghiệp luôn tạo ra cho mình những chiến lược kinh doanh sao cho đạt hiệu quả kinh doanh một cách tối ưu. Một trong những chiến lược kinh doanh đó thì không thể không kể tới chiến lược giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Các doanh nghiệp cần phải biết kết hợp các yếu tố đầu vào một cách tối ưu để không chỉ cho ra được những sản...

  doc119p hoalan6v 17-11-2010 1756 977   Download

 • Quyết định 957/QĐ-BXD được ban hành ngày 29 tháng 9 năm 2009 về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Căn cứ vào Nghị định số 17/2008/NĐ-CP, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP và Nghị đinh số 12/2009/NĐ-CP.

  pdf32p lawttnh1 11-11-2009 1344 573   Download

 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay, gồm: ghi nhận chi phí đi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; vốn hoá chi phí đi vay khi các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán chi phí đi...

  pdf3p quochung 21-07-2009 1791 429   Download

 • Chi phí sử dụng vốn là giá phải trả cho việc sử dụng nguồn tài trợ. + Chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lời mà các nhà đầu tư trên thị trường yêu cầu khi đầu tư vào các chứng khoán của công ty.

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 1576 427   Download

 • Để tồn tại lâu dài, doanh nghiệp luôn tìm mọi biện pháp khẳng định chỗ đứng của mình trong cơ chế thị trường hiện nay, đây là vấn đề xuyên suốt mọi hoạt động của doanh nghiệp. Giải quyết vấn đề trên phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề hiệu quả ở đây được hiểu là với một lượng đầu vào cố định, doanh nghiệp phải tạo ra được kết quả đầu ra với chất lượng cao nhất. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài việc tiết kiệm chi phí, doanh...

  doc62p elirabetter 30-09-2009 369 275   Download

 • 2.1. Chi phí vốn là gì? Tại sao doanh nghiệp phải trả chi phí cho việc sử dụng vốn? Chi phí sử dụng vốn là số doanh lợi kỳ vọng nhà đầu tư có thể thu được khi họ đầu tư vốn vào chứng khoán của công ty so với tỷ lệ rủi ro mà họ gặp phải. Chi phí vốn là chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn. Tại sao doanh nghiệp phải trả chi phí cho việc sử dụng vốn? Chi phí sử dụng vốn là số doanh lợi kỳ vọng nhà đầu...

  ppt31p quynhluongtien 24-09-2011 1128 263   Download

 • Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ do Tổng cục Bưu điện ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2000 về việc hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông. Căn cứ vào Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 của Bộ Xây dựng.

  doc13p tuuyen 17-08-2009 612 225   Download

 • 1.Tổng quan về chi phí lãi vay và khái niệm liên quan. 1.1 Tìm hiểu chung về các khái niệm cơ bản. · Chi phí đi vay: Là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp. · Tài sản dở dang: Là tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tài sản đang trong quá trình sản xuất cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán....

  doc27p trinhdinhloi898989 09-03-2011 485 172   Download

 • Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí khác phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp gồm: - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán (nếu có); - Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi giá vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;...

  doc3p chikorita 03-12-2009 913 159   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi phí đầu vào
p_strCode=chiphidauvao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2