Chi phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem 1-10 trên 10 kết quả Chi phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Công văn 1025/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf2p thachthao 14-08-2009 259 59   Download

 • Công văn 3915/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 295 68   Download

 • 37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có: Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý,...

  doc5p bachma47 01-02-2018 50 13   Download

 • Công văn 1189/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf2p thachthao 14-08-2009 44 4   Download

 • Công văn 933/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf2p thachthao 14-08-2009 41 2   Download

 • Công văn 507/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  doc2p quangdnt 13-08-2009 131 24   Download

 • Chương 7 Kế toán quá trình kinh doanh chủ yếu thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung trình bày sau: Kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định hàng hóa; kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất; kế toán bán hàng, ghi nhận doanh thu; kế toán chi phí hoạt động; kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hàng; bút toán điều chỉnh, bút toán khóa sổ và kế toán xác định kết quả kin...

  pdf26p vanthanhthiennu22 20-05-2014 48 8   Download

 • Theo thông lệ thế giới, chi phí quảng cáo thường được coi như là một chi phí hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh và được xem xét tính trừ khi xác định thu nhập tính thuế của DN. Tuy nhiên, ở VN, chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại... có thể được tính giảm trừ không vượt quá 9,09% tổng số chi phí được trừ của DN khi tính thuế TN DN.

  pdf5p binhmap_5 05-01-2013 32 3   Download

 • Công văn 3487/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế môn bài và việc xác định chi phí hợp lý khi tính thuế môn thu nhập cho doanh nghiệp. Dưới đây là văn bản của tổng cục thuế đưa ra để trả lời cho hai vấn đề này dành cho Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội.

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 153 40   Download

 • Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm hàng hoá : Trong trường hợp này, ảnh hưởng đến lợi nhuận tiêu thụ gồm có 8 nhân tố là: số lượng sản phẩm tiêu thụ, kết cấu sản phẩm tiêu thụ, giá bán, thuế, giá vốn, các khoản giảm trừ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

  pdf9p caott10 28-07-2011 70 20   Download

Đồng bộ tài khoản