intTypePromotion=1
ADSENSE

Chi phí lao động sống

Xem 1-20 trên 136 kết quả Chi phí lao động sống
 • Bài giảng Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm nêu những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, khái niệm chi phí sản xuất, chi phí sx là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí lao động sống và lao động vật hóa Phân loại chi phí theo khoản mục tính giá thành.

  pdf11p top_12 18-04-2014 187 20   Download

 • Chi phí sản xuất xây lắp là toàn bộ các chi phí lao động sống, lao động vật hóa phát sinh trong quá trình thi công xây lắp của doanh nghiệp xây lắp trong một thời kỳ nhất định, bao gồm chi phí sản xuất xây lắp và chi phí sản xuất các khâu thành nên sản phẩm xây lắp.

  doc71p thaolinh_quocanh 12-10-2013 62 15   Download

 • Sản xuất của cải vật chất là hoạt động cơ bản của xã hội loài người, điều kiện tiên quyết tất yếu của sự tồn tại và phát triển. Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thực chất là sản xuất ra các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thu về lợi nhuận. Đó là quá trình doanh nghiệp bỏ ra những chi phí nhất định, là chi phí về lao động sống gồm tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương; còn chi phí lao động vật...

  pdf47p thongminhhon 24-03-2013 140 44   Download

 • Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định.

  pdf98p hocbong1122 20-02-2013 147 42   Download

 • Chi phí sản xuất là tổng các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa được biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Để tiến hành quá trình sản xuất sản phẩm, cần chi dùng các chi phí lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Ba yếu tố này đưa vào quá trình sản xuất hình thành nên chi phí sản xuất. Như vậy, các chi phí này chi ra để hình thành nên giá trị...

  doc58p dinhthao00 09-06-2011 101 37   Download

 • Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Các chi phí này phát sinh có tính chất thƣờng xuyên và gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm nên gọi là chi phí sản xuất của doanh nghiệp....

  pdf96p sang_som 25-04-2013 52 15   Download

 • Chi phí sản xuất là bao gồm toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất để chế tạo ra sản phẩm và thường liên quan đến một khoảng thời gian nhất định. b) Đặc điểm: Chi phí sản xuất mang các đặc điểm sau: - Chi phí sản xuất mang tính tất yếu khách quan, do đó cần tiết kiệm một cách tốt nhất để hạ thấp giá thành sản phẩm. - Chi phí sản xuất vận động một cách liên tục. - Chi phí sản xuất mang tính đa dạng và......

  doc85p haithanh 05-03-2009 2988 793   Download

 • 6.1.1.1. Khái niệm chi phí kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng để phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh...

  doc138p bantotcuatoi_0506 26-05-2010 981 601   Download

 • 4.1.1. Khái niệm Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm các quá trình: dự trữ - sản xuất - tiêu thụ. Trong quá trình đó doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định gồm nhiều yếu tố chi phí khác nhau, nhưng không ngoài chi phí lao động sống và lao động vật hoá bằng tiền mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh trong một kỳ nhất định. Nội dung chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm: + Biểu diễn bằng công thức : C + V...

  pdf46p quangngoc368 30-12-2009 1381 501   Download

 • Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng để phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh phải được tập hợp theo từng...

  doc143p tinlam313 13-08-2009 93 259   Download

 • Chí phí sản xuất của công ty là biểu hiện bằng tiền toàn bộ của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời điểm nhất định ( tháng, quý, năm). Nói cách khác , chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

  doc61p trannhanpro 09-03-2011 530 232   Download

 • Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cần thiết cho quá trình hoạt động SXKD mà doanh nghiệp phải chi ra trong một kỳ kinh doanh. Chính vì vậy việc thu hút những lao động giỏi, có năng lực làm việc quản lý tốt là một việc làm hết sức khó khăn.

  doc73p caymitto 18-03-2011 511 215   Download

 • Chí phí sản xuất của công ty là biểu hiện bằng tiền toàn bộ của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời điểm nhất định ( tháng, quý, năm)

  doc6p trannhanpro 09-03-2011 315 173   Download

 • Khái niệm chung: CP là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà DN bỏ...

  doc9p caphen 31-05-2011 301 164   Download

 • Chi phí là khoản tiêu hao của các nguồn lực đã sử dụng cho 1 mục đích, biểu hiện bằng tiền. Hoặc Chi phí là biểu hiện bằng tiền toàn bộ phí tổn về lao động sống và lao động vật hóa, phát sinh trong quá trình hoạt động của 1 tổ chức.

  ppt92p can_loc 27-07-2012 312 121   Download

 • Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà DN đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong 1 thời kỳ nhất định.

  pdf17p lalala_dien 23-06-2011 360 111   Download

 • Sản xuất gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của loài người. Qúa trình sản xuất là sực kết hợp của 3 yếu tố cơ bản. Đối tượng lao động, tư liệu lao động và lao động sống.

  doc4p thienthannho 17-04-2009 456 95   Download

 • Chi phí sản xuất là tổng các chi phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã cho hoặc phải chi ra trong một kỳ nhất định và được biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình sản xuất chế tạo ra sản phẩm. 1.2. Phân loại chi phí sản xuất: a. Phân loại theo nội dung kinh tế của nó: Tức là sắp xếp những khoản mục chi phí có cùng tính chất kinh tế vào một loại, theo đó chi phí sản xuất bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu :...

  pdf59p meomayhamchoi 29-06-2011 245 91   Download

 • Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống ( dưới hình thức tiền lương ) và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ.

  doc53p dinhthao00 09-06-2011 211 73   Download

 • Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 4.1. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 4.1.1. Khái niệm Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm các quá trình: dự trữ - sản xuất - tiêu thụ. Trong quá trình đó doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định gồm nhiều yếu tố chi phí khác nhau, nhưng không ngoài chi phí lao động sống và lao động vật hoá bằng tiền mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh trong một kỳ...

  pdf19p vitconmengu 14-08-2011 254 60   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi phí lao động sống
p_strCode=chiphilaodongsong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2