intTypePromotion=4
ADSENSE

Chỉ số HDI ở Việt Nam

Xem 1-8 trên 8 kết quả Chỉ số HDI ở Việt Nam
 • Bài viết Một số vấn đề về chỉ số phát triển con người đưa ra quá trình hoàn thiện chỉ số HDI, HDI ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra, một số gợi ý cải thiện HDI cho Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf3p maiyeumaiyeu22 03-12-2016 59 8   Download

 • Bài viết trình bày rõ bản chất của chỉ số HDI, nội dung, cách xác định đồng thời phân tích chỉ số này ở Việt Nam trong mối quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p sieunhansoibac2 07-04-2018 38 5   Download

 • Tài liệu Chỉ số tuổi thọ trong HDI - Một số vấn đề thực tiễn ở Việt Nam được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về phương pháp và kỹ thuật tính toán về chỉ số tuổi thọ trong HDI trong hoàn cảnh Việt Nam. tài liệu gồm 2 phần: Phần I - Những vấn đề lý luận chung, Phần II - Kinh nghiệm thực tiễn đo đạc chỉ số tuổi thọ của một số địa phương Việt Nam và một số nước trên thế giới.

  pdf173p lanlan38 02-04-2013 85 26   Download

 • Tài liệu được biên soạn nhằm mong muốn giới thiệu đến bạn đọc một trong những nội dung của kết quả nghiên cứu đề tài KX.05.05: Nghiên cứu, phân tích các chỉ số phát triển con người HDI của người Việt Nam giai đoạn 2001-2005. Tài liệu gồm 2 phần chính: Phần thứ nhất - Lý luận chung, Phần thứ hai - Kinh nghiệm thực tiễn đo đạc chỉ tiêu GDP ở một số địa phương Việt Nam và một số nước trên thế giới.

  pdf232p lanlan38 02-04-2013 173 57   Download

 • Tài liệu gồm 2 phần chính được trình bày như sau: Phần 1 trình bày chỉ số phát triển giáo dục - cách tiếp cận và vai trò của nó đối với phát triển con người. Phần 2 trình bày một số kết quả nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở Việt Nam.

  pdf256p lanlan38 02-04-2013 115 44   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu Cách tiếp cận và một số kết quả nghiên cứu củachỉ số phát triển giáo dục trong HDI, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày một số kết quả nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở Việt Nam, vấn đề tính toán chỉ số phát triển giáo dục ở một số địa phương, kết quả nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở các địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p vizeus 07-03-2019 28 2   Download

 • Để giúp bạn đọc hiểu được vai trò của chỉ số phát triển giáo dục trong HDI và thực tiễn ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản tài liệu Cách tiếp cận và một số kết quả nghiên cứu củachỉ số phát triển giáo dục trong HDI, phần 1 của tài liệu sẽ trình bày các nội dung về chỉ số phát triển giáo dục - cách tiếp cận và vai trò của nó đối với phát triển con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf182p vizeus 07-03-2019 28 2   Download

 • Bên cạnh đó chỉ số HDI của Việt Nam năm 2000 xếp thứ 100/171 nước . Qua “ điều tra lao động - việc làm ở Việt Nam ” các năm 1996 – 1999 cho thấy : lực lượng lao động không có trình độ chuyên môn – kỹ thuật chiếm trong tổng số lực lượng lao động được điều tra ( 35,8 – 37,7 triệu người ) ngày càng giảm qua các năm . Cụ thể như sau : Năm Lực lượng lao động không có trình độ/ tổng số lao động 1996 87,69% 1997 87,71% 1998 86,69%...

  pdf6p caott10 22-07-2011 65 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ số HDI ở Việt Nam
p_strCode=chisohdiovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2