intTypePromotion=4
ADSENSE

Chỉ số phát triển kinh tế

Xem 1-20 trên 3162 kết quả Chỉ số phát triển kinh tế
 • Tài liệu được biên soạn nhằm mong muốn giới thiệu đến bạn đọc một trong những nội dung của kết quả nghiên cứu đề tài KX.05.05: Nghiên cứu, phân tích các chỉ số phát triển con người HDI của người Việt Nam giai đoạn 2001-2005. Tài liệu gồm 2 phần chính: Phần thứ nhất - Lý luận chung, Phần thứ hai - Kinh nghiệm thực tiễn đo đạc chỉ tiêu GDP ở một số địa phương Việt Nam và một số nước trên thế giới.

  pdf232p lanlan38 02-04-2013 173 57   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Các dân tộc thiểu số trong sự phát triển kinh tế - Xã hội ở miền núi, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những nhận thức và quan điểm cơ bản về chính Tài liệu dân tộc trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf97p doinhugiobay_05 01-12-2015 47 12   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Ẩn số động lực trong phát triển kinh tế, phần 2 trình bày các nội dung: Thực tiễn vi vĩ mô nhìn từ bên trong (phát triển liên lập hay tự lập, bước chuyển lạc quan trong thử thách, chữ Tầm liền với chữ Tâm), chia sẻ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf143p doinhugiobay_00 02-11-2015 41 7   Download

 • Phần 1 Tài liệu Ẩn số động lực trong phát triển kinh tế cung cấp cho người đọc các nội dung: Thực tiễn vi vĩ mô nhìn ra bên ngoài, thực tiễn vi vĩ mô nhìn từ bên trong (cải cách và hội nhập chưa bao giờ là chuyện cũ). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf114p doinhugiobay_00 02-11-2015 36 6   Download

 • Trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, di sản văn hóa dân tộc thiểu số luôn luôn có mối quan hệ hữu cơ và tác động qua lại chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng phát huy vai trò của di sản văn hóa được đặt ra, được khẳng định.

  pdf3p visamurai2711 23-07-2019 20 3   Download

 • Mục tiêu Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Cạn nhằm đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Bắc Cạn, từ đó tìm giải pháp thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf122p kimkhanhkh 18-03-2014 545 218   Download

 • Chỉ số phát triển con người (Human Development Index - HDI) là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của các quốc gia trên thế giới. HDI giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia. Chỉ số này được phát triển bởi một kinh tế gia người Pakistan là Mahbub ul Haq vào năm 1990. Sơ đồ dứơi đây mô tả một cách tổng quát, rõ ràng về cách xây dựng các chỉ số phát triển con...

  pdf40p vantuong_x1 23-11-2009 533 175   Download

 • Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Thực hiện Chỉ thị 37-CT/T.Ư ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng; Hướng dẫn số 112 HD/BTGT.Ư ngày 10/9/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố và lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội...

  pdf29p cq511225 23-09-2010 264 102   Download

 • Bài giảng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Chương II: Quy trình lập kế hoạch và theo dõi đánh giá gồm các bước phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển; xác định mục tiêu, chỉ tiêu và chỉ số; xác định cân đối vĩ mô chủ yếu và cấc giải pháp thực hiện.

  ppt39p hungdaigia91 28-10-2014 192 55   Download

 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

  doc11p vuonsaobang777 27-05-2011 205 40   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những nguyên lý cơ bản của marketing, đề tài "Vận dụng các nguyên lý marketing hiện đại trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế địa phương" đề xuất quy trình xây dựng chiến lược phát triển kinh tế đại phương và khuyến nghị việc áp dụng quy trình đó trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế ở một địa phương cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf187p tsmttc_009 26-07-2015 100 38   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu để phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf198p quangdaithuan78 18-01-2017 93 35   Download

 • Nước ta là một quốc gia đa dân tộc, cùng với dân tộc Kinh còn có 53 dân tộc thiểu số, với trên 10,5 triệu người. Tuy chỉ chiếm 14% dân số cả nước nhưng địa bàn cư trú của các dân tộc là 3/4 diện tích đất nước. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như an ninh quốc phòng. Nhìn lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phần lớn các dân tộc thiểu số hiện nay, chúng ta thấy những khó...

  pdf91p inspiron1212 04-12-2012 114 30   Download

 • Như chúng ta đã biết rừng là một trong những nguồn tài nguyên quý mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Đã có những lúc như vậy mà có những câu nói như: “Rừng là vàng, biển là bạc”. Nhưng nếu chúng ta biết cách bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lý thì lúc đó rừng sẽ là cơ sở để phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó rừng còn giữ chức năng cực kỳ quan trọng: Rừng tham gia vào quá trình điều hòa khí hậu, đảm bảo quá trình chu chuyển oxy và các nguyên tố...

  doc21p thehell 05-10-2010 180 29   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế , phần 2 trình bày các nội dung: Quyền tác giả và công nghiệp văn hóa, thông tin; tri thức truyền thống, thụ đắc và duy trì quyền sở hữu trí tuệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, vai trò của WIPO. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf190p doinhugiobay_01 11-11-2015 74 24   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận tập trung tìm hiểu về cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf114p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 141 34   Download

 • Luận án nghiên cứu phân tích, luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường; đánh giá hiện trạng quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Tháp; từ đó, đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ này, phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p boobu123 14-12-2016 70 22   Download

 • Phần 1 Tài liệu Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế cung cấp cho người đọc các nội dung: Sở hữu trí tuệ - Tiền đề cơ bản và bối cảnh lịch sử, quá trình tăng trưởng kinh tế, sở hữu trí tuệ - tri thức và tạo ra sự thịnh vượng, bằng độc quyền sáng chế, nghiên cứu và triển khai và công nghệ mới, nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý. Mời các bạnh cùng tham khảo.

  pdf183p doinhugiobay_01 11-11-2015 86 22   Download

 • (NB) Mục đích biên soạn và phát hành bộ tài liệu tiếp theo nhằm bổ sung thêm các nguồn thông tin, thống nhất nội dung và phương pháp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh cho cán bộ khuyến nông viên các cấp. Tài liệu còn là cẩm nang kỹ thuật cho các cán bộ chuyên ngành tham khảo trong quá trình chỉ đao sản xuất và bà con nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.

  pdf39p tangtuy06 01-04-2016 201 31   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Mối tương quan giữa các chỉ số phát triển con người, phát triển kinh tế và phát triển giáo dục ở đồng bằng Sông Cửu Long tìm hiểu, phân tích mối tương quan giữa các chỉ số phát triển con người, phát triển kinh tế và phát triển giáo dục; đề xuất một số định hướng cơ bản nhằm nâng cao chỉ số phát triển con người cũng như để đạt được mối tương thích cao hơn trong giai đoạn tới.

  pdf114p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 74 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ số phát triển kinh tế
p_strCode=chisophattrienkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2