intTypePromotion=4
ADSENSE

Chỉ số tăng trưởng bền vững

Xem 1-20 trên 73 kết quả Chỉ số tăng trưởng bền vững
 • Trong nghiên cứu này vận dụng các mô hình thống kê dựa trên phân tích khác biệt đa biến, hồi qui logistic và máy vecto hỗ trợ (SVM) để xây dựng các hàm phân loại nhằm cảnh báo rủi ro sớm cho các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam. Các mô hình được thực hiện trên các nhóm thuộc tính như: khả năng sinh lời, các chỉ số thâm hụt, hiệu quả quản lí tài sản, chất lượng tài sản, mức độ an toàn, nhóm chỉ số tăng trưởng bền vững và tính thanh khoản.

  pdf9p babysexy1803 26-01-2019 14 1   Download

 • (BQ) Phần 1 Tài liệu tham khảo Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phát triển là gì, so sánh trình độ phát triển, tăng dân số thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế, bất bình đẳng về thu nhập, nghèo và đói, giáo dục, sức khỏe và tuổi thọ, công nghiệp hóa và hậu công nghiệp hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p doinhugiobay_05 01-12-2015 110 33   Download

 • Chỉ thị Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 gồm các nội dung chính: Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, tăng trưởng bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf12p hpnguyen11 16-05-2018 16 1   Download

 • Tại sao một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, dân chúng có thu nhập bình quân tăng nhanh, trong khi những nền kinh tế khác tăng trưởng chậm hoặc chẳng tăng trưởng chút nào? Tại sao một số quốc gia Đông Á vươn lên từ nghèo đói đến tương đối thịnh vượng chỉ trong 30 năm, trong khi nhiều nước châu Phi vẫn đắm chìm trong đói nghèo thê thảm, gần như không có dấu hiệu phát triển và tăng trưởng bền vững?...

  pdf37p muaythai5 26-10-2011 160 48   Download

 • Sự phát triển kinh tế theo chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước đã thúc đẩy đầu tư, tăng cường khai thác tài nguyên và phát triển công nghiệp tại các tỉnh thành phố ven các lưu vực sông. Các hoạt động kinh tế tất yếu dẫn đến sự tác động mạnh đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên. Nhằm đảm bảo phát triển bền vững, cần có sự đánh giá hiện trạng môi trường đã và đang bị tác động như thế nào, nhằm giúp cho các nhà lãnh...

  pdf9p can_loc 22-07-2012 158 34   Download

 • Sự phát triển kinh tế theo chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước đã thúc đẩy đầu tư, tăng cường khai thác tài nguyên và phát triển công nghiệp tại các tỉnh thành phố ven các lưu vực sông. Các hoạt động kinh tế tất yếu dẫn đến sự tác động mạnh đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên. Nhằm đảm bảo phát triển bền vững, cần có sự đánh giá hiện trạng môi trường đã và đang bị tác động như thế nào, nhằm giúp cho các nhà lãnh đạo có cơ sở ra quyết định.

  pdf9p loki1234 24-05-2018 112 4   Download

 • Bài viết Chỉ số bền vững kinh tế cấp tỉnh: Phương pháp và thử nghiệm giới thiệu vài nét về chỉ số bền vững kinh tế, áp dụng chỉ số bền vững kinh tế ở Việt Nam, kết quả và những phân tích chỉ số bền vững kinh tế cấp tỉnh.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 18 1   Download

 • Để thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; cần phải đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tiếp tục đổi mới tư duy và cải cách thể chế để tạo lập nền kinh tế thị trường đích thực, tạo sự bình đẳng cho các thành phần kinh tế; đầu tư cơ sở hạ tầng với sự tham gia của cả khu vực công và tư, tạo năng suất lao động mới, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững đạt các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đã đề ra.

  pdf11p sansan2 26-05-2018 30 2   Download

 • Tình hình kinh tế xã hội nước ta trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thực hiện chính sách đổi mới, đã có những bước phát triển đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm là 7%, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chúng ta cũng đã thu được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực sức khoẻ, giáo dục, văn hoá và tinh thần của toàn xã hội và đã thực hiện tương đối thành công chiến lược Bảo vệ môi trường 1991 -......

  pdf76p minhanh 14-03-2009 1466 650   Download

 • Bài viết Phát triển bền vững vùng ven đô Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá phát triển Vùng thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề kinh tế, tài khóa và tài chính tác động đến môi trường và xã hội; vấn đề về định chế và một số nội dung khác.

  pdf10p maiyeumaiyeu22 28-11-2016 35 6   Download

 • Trên quan điểm đánh giá phát triển bền vững các khu công nghiệp (KCN) và khảo sát mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong KCN, bài viết này đề xuất áp dụng nhóm tiêu chí để đánh giá sự phát triển bền vững nội tại các KCN và tác động lan tỏa của KCN đến sự phát triển của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế của Tỉnh. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp chủ yếu liên quan đến việc tăng cường tính bền vững trong phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thái nguyên.

  pdf10p cumeo2005 02-07-2018 26 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển bền vững và tăng trưởng nhanh của một số nước trên thế giới, luận án rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp và chính sách nhằm đảm bảo phát triển bền vững đi đôi với tăng trưởng kinh tế nhanh một cách hợp lý trong điều kiện của Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

  pdf212p sutihana 06-12-2016 87 28   Download

 • Bài giảng Luật môi trường và chính sách kinh tế nâng cao trình bày các nội dung: Nguyên tắc của chính sách môi trường, khai thác và bảo vệ các loài bị đe dọa, quyền sở hữu, giá cả và thị trường, thất bại thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf200p thangnamvoiva25 20-10-2016 92 18   Download

 • Phát triển bền vững trên nền tảng tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường là đòi hỏi tất yếu trong quá trình phát triển các ngành và vùng. Bài viết "Xây dựng một số chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững tại các khu công nghiệp Đồng Nai" tập trung luận giải những vấn đề cốt lõi của phát triển bền vững khu công nghiệp, đề xuất hệ thống các tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững khu công nghiệp Đồng Nai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p dutru2011 21-09-2015 88 9   Download

 • Bài viết GDP xanh: Xu hướng tiếp cận mới trong mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững hiện nay giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm GDP xanh; kinh nghiệm của một số nước khi xây dựng chỉ số GDP xanh và một số nội dung khác.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 38 5   Download

 • Chỉ thị số 08/2008/CT-BXD về thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf5p lawttnh15 13-11-2009 58 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Tăng trưởng và phát triển kinh tế gồm có những nội dung chính như: Một số khái niệm, nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, tình hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt25p tangtuy02 11-03-2016 64 7   Download

 • Luận án thực hiện với mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định được đặc điểm của rừng tự nhiên là rừng sản xuất, đánh giá tác động của chặt nuôi dưỡng đến tăng trưởng trữ lượng của rừng tự nhiên và xác định được một số giải pháp nhằm phát triển bền vững rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại khu vực nghiên cứu. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p quangdaithuan78 16-01-2017 33 4   Download

 • Ngành du lịch Bắc Kạn trong những năm qua đã có bước phát triển vượt bậc với số lượng khách và doanh thu du lịch ngày càng tăng. Tuy nhiên du lịch Bắc Kạn vẫn đứng trước những vấn đề thiếu bền vững như : chất lượng khách, sản phẩm du lịch, công tác tuyên truyền quảng bá, tính an toàn trong du lịch.

  pdf4p bevi123 13-11-2015 65 4   Download

 • Bài viết Đổi mới chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm để phát triển bền vững tìm hiểu về chỉ số GDP truyền thống có vấn đề gì? Có nên tiếp tục theo đuổi mục tiêu GDP để nâng cao chất lượng tăng trưởng ở VN hay không?.

  pdf7p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 29 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ số tăng trưởng bền vững
p_strCode=chisotangtruongbenvung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2