intTypePromotion=4
ADSENSE

Chỉ thị thực hiện chống lãng phí

Xem 1-12 trên 12 kết quả Chỉ thị thực hiện chống lãng phí
 • Chỉ thị Số: 1113/CT-BKHCN Về việc đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ thị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  pdf3p lawvhxh7 16-11-2009 90 4   Download

 • Trước tình trạng tham nhũng và những tệ nạn xã hội ở nước ta hiện nay, ôn lại những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu càng thấy rõ ý nghĩa sâu xa, tầm quan trọng và tính thời sự của những lời dạy của Bác Hồ. Quan liêu, tham nhũng đang thực sự là nguy cơ lớn, đang ở mức báo động và có thể phát triển hơn nữa cùng với kinh tế thị trường.

  pdf42p uocvongxua04 22-07-2015 55 11   Download

 • Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc ngành y tế thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm kiềm chế lạm phát do Bộ Y tế ban hành

  pdf3p lawttnh23 19-11-2009 147 7   Download

 • Chỉ thị 21/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng

  doc6p thienthan 19-08-2009 119 5   Download

 • Chỉ thị số 06/2008/CT-BXD về việc triển khai thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf4p lawttnh24 19-11-2009 53 3   Download

 • Chỉ thị 06/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

  doc3p trucsinh 19-08-2009 112 1   Download

 • Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawdn4 31-10-2009 81 1   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT QUÝ TỴ NĂM 2013 Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  pdf7p vuonnhomini 07-02-2013 44 2   Download

 • Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 Tài liệu Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh sau đây. Tài liệu trình bày, phân tích xen kẽ những hoạt động, cống hiến khác nhau của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; về kêu gọi, tổ chức phong trào Thi đua yêu nước; về chăm lo đời sống dân sinh và quyền con người.

  pdf209p uocvongxua03 21-07-2015 102 32   Download

 • Thông tư 76/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  doc6p dongson 19-08-2009 233 20   Download

 • Tổ chức tốt thông tin và dự báo tình hình trong nước và thế giới về các mặt có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho các chủ thể doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chính sách tài chính quốc gia: Xây dựng một chính sách tài chính quốc gia lành mạnh, trên cơ sở thu đúng và chi đúng, trên cơ sở thu đủ và chi đủ, chống thất thu dưới mọi hình thức. Khắc phục có hiệu quả những lãng phí, tệ tham nhũng mang tính phổ biến và trầm trọng hiện nay....

  pdf10p samsung8 17-11-2011 48 2   Download

 • BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày...

  pdf5p minhtri2205 04-06-2013 38 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
775 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ thị thực hiện chống lãng phí
p_strCode=chithithuchienchonglangphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2