intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ tiêu cơ lý cơ bản của nhựa đường

Xem 1-4 trên 4 kết quả Chỉ tiêu cơ lý cơ bản của nhựa đường
 • Ở Việt Nam, vấn đề gia tăng nhanh chóng về lưu lượng và tải trọng xe đòi hỏi sự nâng cao chất lượng của vật liệu xây dựng kết cấu áo đường. Hiện nay, bê tông nhựa sử dụng phụ gia SBS (styrene–butadiene–styrene) dạng hạt đang được sử dụng khá rộng rãi tại các công trình đường giao thông và mang lại những hiệu quả nhất định. Bài báo trình bày các nghiên cứu thực nghiệm trong phòng trên mẫu nhựa đường được trộn phụ gia SBS tại các hàm lượng khác nhau. Các thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của nhựa đường SBS bao gồm: độ kim lún, nhiệt hóa mềm và độ đàn hồi.

  pdf9p thayboitinhyeu 02-03-2020 34 0   Download

 • Luận án gồm các nội dung tổng quan về Bitum-epoxy và bê tông nhựa epoxy trong xây dựng đường ô tô; nghiên cứu xác định thành phần và một số đặc tính cơ bản của Bitum-epoxy; nghiên cứu thực nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa sử dụng chất kết dính Bitum-epoxy; nghiên cứu ứng dụng bê tông nhựa epoxy làm lớp mặt đường cấp cao và lớp phủ mặt cầu.

  pdf168p trinhthamhodang7 31-08-2020 23 2   Download

 • Các phương pháp thiết kế hỗn hợp BTN nóng ( Hot Mix Asphalt-HMA): - Phương pháp A : (theo Liên xô cũ) mẫu hình trụ có chiều cao bằng đường kính. Nén mẫu theo phương dọc trục. Chỉ tiêu cường độ là cường độ chịu nén dọc trục không hạn chế nở hông của mẫu. Chọn tổ mẫu đạt các chỉ tiêu cơ lý & có hàm lượng nhựa nhỏ.

  pdf58p hoangtg 12-11-2010 600 181   Download

 • CHỈ TIÊU Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí tài chính Chi phí bán hàng Chi phí quản ly DN Tổng chi phí Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác Tổng LN trước thuế Thuế TNDN LN sau thuế Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm có sự biến đổi rõ rệt. Năm 2006 chỉ 42.095.338 nghìn đồng sang năm 2007 là 42.388.705

  pdf10p ttcao3 29-07-2011 41 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ tiêu cơ lý cơ bản của nhựa đường
p_strCode=chitieucolycobancuanhuaduong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2