intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ tiêu quốc gia

Xem 1-20 trên 2968 kết quả Chỉ tiêu quốc gia
 • Bài viết "Một góc nhìn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao" cung cấp một góc nhìn cụ thể về phát triển nông nghiệp công nghệ cao dựa trên việc phân tích tổng quan và hoạt động cụ thể của một số quốc gia có nền nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết!

  pdf5p phuong62310 31-01-2023 19 0   Download

 • Việt Nam là quốc gia có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm nông nghiệp thế mạnh, đặc thù với các tiểu vùng sinh thái khác nhau. Hầu như địa phương nào cũng có những đặc sản nổi tiếng gắn với địa danh. Song, hiện nay mới có ít sản phẩm nông sản được đăng ký bảo hộ thương hiệu. Trên cơ sở thực trạng xây dựng thương hiệu nông sản của Việt Nam, bài viết phân tích những khó khăn, tồn tại trong xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu nông sản ở nước ta, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động này trong thời gian tới.

  pdf5p phuong62310 31-01-2023 6 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu quá trình phát triển của các quốc gia đang phát triển; rút ra những vấn đề có tính quy luật của quá trình phát triển ở các nước đang phát triển; đưa ra những gợi ý về mặt chính sách trên cơ sở sử dụng những vấn đề quy luật nhằm giúp các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển đuổi kịp các quốc gia đi trước về mặt kinh tế.

  pdf41p diepvunhi 17-01-2023 4 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu tác động của xuất xứ của quốc gia đến ý định mua ô tô Nhật Bản" tổng hợp lý thuyết về nguồn gốc xuất xứ quốc gia, hình ảnh nguồn gốc xuất xứ quốc gia, thái độ và ý định mua sản phẩm ô tô của người tiêu dùng; tìm hiểu tác động của nguồn gốc xuất xứ quốc gia đến thái độ và ý định mua của người tiêu dùng đối với ô tô Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam và nhập khẩu từ Nhật Bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf131p starandsky03 24-01-2023 1 0   Download

 • Giáo trình Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Kiểm tra mối hàn bằng thử nghiệm cơ khí; Kiểm tra không phá hủy; Đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn AWS; Đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn ASME; Đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn API. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf150p trangdo0906 18-01-2023 4 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế 2 (International economics 2) - Chương 3: Điều chỉnh cân bằng kinh tế trong nền kinh tế mở. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chính sách tỷ giá hối đoái điều chỉnh mất cân bằng cán cân thanh toán; chính sách đảo chi tiêu và thay đổi chi tiêu đạt cân bằng bên trong và cân bằng bên ngoài; chính sách điều chỉnh cân bằng kinh tế của Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p diepvunhi 17-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Thống kế kinh tế - Chương 1: Một số vấn đề cơ bản của thống kê kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của thống kê kinh tế; phân ngành kinh tế quốc dân; hệ thống tài khoản quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Giáo trình "Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Trung cấp) - Trường TC Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh" được biên soạn với các nội dung chính về: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo;...

  pdf150p phuong3659 11-01-2023 9 1   Download

 • Nguyễn Duy Quý (sinh năm 1932), nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII và khóa VIII; đại biểu Quốc hội khóa IX và khóa X; nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, sau đó là Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Bài viết Nguyễn Duy Quý - nhà trí thức tiêu biểu của thời kỳ đổi mới trình bày các nội dung: Nguyễn Duy Quý với Nhận thức thế giới vi mô; Nguyễn Duy Quý với Nhận thức văn hóa Việt Nam.

  pdf8p visirius 11-01-2023 7 1   Download

 • Luận văn "Tác động của quốc gia xuất xứ đến ý định mua của người tiêu dùng đối với mỹ phẩm Hàn Quốc - Nghiên cứu tại Đà Nẵng" nghiên cứu nhằm tổng hợp lý thuyết về quốc gia xuất xứ, hình ảnh quốc gia xuất xứ, niềm tin, thái độ và ý định mua của người tiêu dùng; tìm hiểu tác động của quốc gia xuất xứ đến thái độ và ý định mua của người tiêu dùng đối với mỹ phẩm Hàn Quốc; đề xuất giải pháp hổ trợ cho kế hoạch thâm nhập và mở rộng thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf238p starandsky01 03-01-2023 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản trị rủi ro trong hoạt động tài trợ ngoại thương của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng" à hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến quản trị rủi ro & rủi ro trong hoạt động tài trợ ngoại thương của ngân hàng thương mại; đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động tài trợ ngoại thương (nhập khẩu) tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro trong hoạt động tài trợ ngoại thương (nhập khẩu) của chi nhánh.

  pdf26p starandsky01 03-01-2023 8 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh" nhằm đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi vốn CTMTQG qua KBNN Vân Đồn - Quảng Ninh, phân tích các mặt đạt được, mặt còn hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc nhà nước Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

  pdf117p tranghong0906 02-01-2023 8 2   Download

 • Nội dung cuốn Niên giám Thống kê tỉnh Lào Cai 2019 gồm hệ thống số liệu vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu; tổng quan kinh tế; đơn vị hành chính; đất đai và khí hậu chính thức cho các năm 2015, 2016, 2017 và 2018. Riêng năm 2019 một số chỉ tiêu mới có số liệu sơ bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf537p trangxanh0906 30-12-2022 8 2   Download

 • Cấu trúc Niên giám thống kê Y tế 2014 được sắp xếp thành các phần chính: mục tiêu chiến lược y tế 2015-2020; các chỉ tiêu Dân số, kinh tế, xã hội, môi trường liên quan đến sức khỏe của con người, các chỉ tiêu phản ánh nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực Y tế, hoạt động của các lĩnh vực, các chương trình y tế Quốc gia trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf230p trangxanh0906 30-12-2022 14 1   Download

 • Niên giám Thống kê Y tế 2018 được sắp xếp thành các phần chính: Mục tiêu chiến lược y tế 2015-2020; các chỉ tiêu Dân số, kinh tế, xã hội, môi trường liên quan đến sức khỏe của con người, hoạt động của các lĩnh vực, các chương trình y tế Quốc gia trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf277p trangxanh0906 30-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Một số khuyến nghị về định hướng chiến lược chuyển đổi số báo chí quốc gia" phân tích các quan điểm, góc nhìn từ lý luận và thực tiễn đối với vấn đề chuyển đổi số báo chí, nhóm nghiên cứu bước đầu đưa ra một số khuyến nghị cơ bản nhằm góp phần hướng tới một tầm nhìn, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phù hợp cho cả hệ thống cũng như từng cơ quan, tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 2   Download

 • Bài viết "Khai thác công nghệ thông tin trong hoạt động dạy - học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân" liệt kê một số công cụ thông dụng và những tiêu chí để lựa chọn theo nhu cầu của người học và cơ sở đào tạo. Một vài khuyến nghị về những công cụ nên dùng ở cơ sở đào tạo đại học (cụ thể là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) sẽ được đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm năm 2020 nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, đánh giá và phân tích thông tin về lao động và việc làm của nhóm người trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết 54 tuổi) nên Báo cáo cũng sẽ trình bày một số chỉ tiêu lao động chủ yếu của nhóm đối tượng này. Số liệu được tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc và cấp vùng và theo năm cho cấp tỉnh/thành phố.

  pdf224p trangxanh0906 30-12-2022 31 2   Download

 • Bài viết "Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ thông minh của lưới điện tại Việt Nam" xây dựng một bộ chỉ số nhằm đánh giá mức độ phát triển lưới điện thông minh (LĐTM) của các Tổng công ty phân phối điện tại Việt Nam.

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Niên giám Thống kê 2010: Phần 1 cung cấp cho người đọc những nội dung về đơn vị hành chính và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư; doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf417p trangtrang0906 23-12-2022 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ tiêu quốc gia
p_strCode=chitieuquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2