Chiến lược đối với ngành rau quả

Xem 1-4 trên 4 kết quả Chiến lược đối với ngành rau quả
 • Để hiểu rõ doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để tăng xuất khẩu thông qua việc xây dựng thương hiệu, trước tiên cần phải hiểu doanh nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển nào (và cũng như Việt Nam với tư cách quốc gia), các doanh nghiệp đang hướng tới đâu, và làm thế nào để cách thức, con đường họ lựa chọn thể hiện đúng là con đường tạo ra giá trị lâu dài trong doanh nghiệp.

  pdf71p longphdtailieu 06-12-2017 21 9   Download

 • Việc chuyển sang cơ chế thị trường cùng với việc tham gia sâu rộng vào sự phân công lao động quốc tế, Việt Nam đang từng bước hòa nhập, thay đổi và đi đúng quỹ đạo của sự phát triển quốc tế. Để nền kinh tế ngày càng phát triển đuổi kịp các nước trong khu vực cũng như trên thế giới thì xuất khẩu được xem là một trong những ngành kinh tế chiến lược.

  pdf56p buddy8 13-07-2011 191 65   Download

 • Nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng một nền kinh tế mở, xây dựng khu vực thành một ngành kinh tế hiện đại, ngoại thương trở thành một nhân tố thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp và trở thành bộ phận của nhân tố này.

  pdf129p ngochanh 31-07-2009 346 197   Download

 • 1 PHẦN I: GIỚI THIỆU Đặt vấn đề Hiện nay dứa là một trong 3 loại cây ăn quả hàng đầu của nước ta (chuối, dứa, cam quýt), chiếm vị trí quan trọng trong nền sản xuất rau quả. Cây dứa với ưu thế chống chịu được đều kiện ngoại cảnh, phẩm chất cao, sớm thu hồi vốn nên đang là một trong những chiến lược nhằm nâng cao đời sống cho người lao động và nền kinh tế xã hội.

  pdf10p zues03 19-06-2011 68 30   Download

Đồng bộ tài khoản