intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiếu xạ tia gamma nguồn Co60

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chiếu xạ tia gamma nguồn Co60
 • Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu ứng chiếu xạ tia gamma nguồn Co60 đối với một số mẫu giống lúa địa phương và nhập nội. Thí nghiệm được bố trí 3 liều lượng (200Gy, 300Gy và 400Gy) để xử lý cho 3 mẫu giống lúa (độ ẩm hạt 12%). Kết quả đánh giá cho thấy ở thế hệ M1, tỉ lệ nảy mầm và tỉ lệ sống sót của các mẫu giống lúa đều giảm khi tăng liều lượng chiếu xạ. Thời gian sinh trưởng ngắn, thấp cây, lá đòng đứng, đẻ nhánh khá, xuất hiện với tần suất đột biến cao ở liều lượng chiếu xạ 200Gy, 300Gy trên mẫu giống lúa nhập nội NN1, NN3 ở thế hệ M2.

  pdf10p inception36 25-11-2021 23 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là cải tiến các giống đậu tương DT2008, DT96 và ĐT26 theo hướng rút ngắn thời gian sinh trưởng, giảm chiều cao cây, nâng cao khả năng chống đổ…bằng phương pháp đột biến chiếu xạ tia gamma nguồn Co60, tạo ra giống mới đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện nay.

  pdf223p chuheodethuong 09-07-2021 13 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, giống lúa thuần CNC11 được chọn tạo từ giống Bắc thơm 7 (BT7) bằng phương pháp đột biến thực nghiệm chiếu xạ tia gamma nguồn Co60 liều chiếu 250 Gy trên hạt đã ngâm nước 24 giờ. Kết quả khảo nghiệm cơ bản cho thấy giống CNC11 có nhiều đặc tính nông sinh học tốt, năng suất khá và khả năng chống chịu sâu bệnh tương đương với Bắc thơm 7.

  pdf5p vitokyo2711 03-09-2020 15 1   Download

 • Với mục tiêu cải tiến giống đậu tương DT2008 theo hướng rút ngắn thời gian sinh trưởng và tạo nguồn vật liệu mới có lợi cho công tác chọn tạo giống đậu tương, hạt nảy mầm được đột biến bằng chiếu xạ tia gamma (Co60).

  pdf4p vitokyo2711 03-09-2020 18 0   Download

 • Bài viết trình bày kết quả ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ và chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu mặn. Vật liệu sử dụng để chiếu xạ tia gamma (liều chiếu là 250 Gy, nguồn Co60) là hạt giống đã được ngâm nước 48 giờ của dòng lúa chịu mặn TL6.2 (mang gen saltol nhưng năng suất thấp).

  pdf4p vithomas2711 17-03-2020 24 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiếu xạ tia gamma nguồn Co60
p_strCode=chieuxatiagammanguonco60

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2