intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách của nền kinh tế số

Xem 1-20 trên 1115 kết quả Chính sách của nền kinh tế số
 • Năm 2018, Việt Nam đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng chỉ số thương mại bền vững (trong 19 nền kinh tế châu Á và Mỹ), nằm trong các nước được đánh giá cao về mức độ mở cửa thị trường. Theo đó, tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,08% - là mức tăng cao nhất trong 11 năm trở lại đây, trở thành quốc gia nằm trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết này nhằm thể hiện tính cấp thiết trong nghiên cứu chính sách nhà ở cho người dân vì đó là công cụ để tạo điều kiện cho người dân an tâm về chỗ ở và góp phần tăng trưởng nền kinh tế. Bên cạnh đó, nhóm tác giả lược khảo lý thuyết về nhà ở, cũng như nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà ở của một số nước.

  pdf6p viellenkullman 13-05-2022 18 1   Download

 • Kinh tế tư nhân đã có được những thành tựu đáng ghi nhận, song hiện khu vực kinh tế này cũng đang phải đối diện với không ít những rào cản. Cho nên để Kinh tế tư nhân thực sự là “một động lực quan trọng của nền kinh tế”, việc nhận diện và tháo gỡ những rào cản đang là vấn đề cấp thiết mà bản thân các chủ thể Kinh tế tư nhân và Nhà nước đều cần quan tâm giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, khó khăn của nền kinh tế tư nhân trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Từ đó đưa ra một số giải pháp từ phía các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, bắt kịp thời cơ, vận hội của kinh tế tư nhân trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 15 1   Download

 • Trên thực tế kinh tế tư nhân chưa phát triển hết tiềm năng của nó, một trong những nguyên nhân đó là chưa nhận thức và vận dụng đúng quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân; quá trình triển khai hành động trong thực tiễn còn nhiều bất cập. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa, chúng ta cần làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết bàn về việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương và tạo cơ hội để nâng cao uy tín và vị thế của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn phát triển của địa phương góp phần quan trọng vào sự phát triển giàu mạnh, bền vững của mỗi tỉnh thành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 19 1   Download

 • Bài viết sẽ tiến hành nghiên cứu các quy định pháp luật về quản lý chất thải đồ điện tử-công nghệ (EEE) của EU. Thông qua đó rút ra một số kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam về phát triển kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh chuyển đổi số.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết này có mục tiêu (1) phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam trong năm 2015 theo các mục tiêu đã đề ra; và (2) đề xuất một số khuyến nghị cho năm 2016.

  pdf17p viindranooyi 04-05-2022 23 1   Download

 • Bài viết đánh giá kết quả của nền kinh tế trong năm 2015, tìm hiểu những điểm nghẽn quan trọng của nền kinh tế, nghiên cứu từ các biến số kinh tế quan trọng như tăng trưởng, lạm phát, khu vực đối ngoại, khu vực tiền tệ tỷ giá và khu vực ngân sách. Phần kết luận đề xuất một số khuyến nghị chính sách cơ bản cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

  pdf40p viindranooyi 04-05-2022 18 1   Download

 • Bài viết này sẽ tập trung phân tích các cơ hội và chỉ rõ những thách thức cơ bản mà các ngành và nền kinh tế Việt Nam phải vượt qua khi tham gia và thực thi các cam kết của TPP, đồng thời cũng đề xuất một số gợi ý chính sách.

  pdf14p viindranooyi 04-05-2022 12 2   Download

 • Bài viết này xem xét tình trạng nền kinh tế Việt Nam trước các mốc hội nhập sắp tới để có một cái nhìn sơ bộ với tình trạng như thế, nền kinh tế đứng trước các cơ hội và thách thức gì trong quá trình hội nhập.

  pdf15p viindranooyi 04-05-2022 9 1   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng 4 chỉ số kinh tế-xã hội: Thu nhập, Cơ cấu Kinh tế, Nâng cấp Kinh tế và Giáo dục để đánh giá vị trí của Việt Nam trong bẫy thu nhập trung bình (BTNTB). Dữ liệu để phân tích là dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và được kết hợp với các chính sách kinh tế hiện hành của một số nền kinh tế được lựa chọn để phân tích, so sánh, từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách giúp Việt Nam thoát khỏi BTNTB.

  pdf9p vithales 20-04-2022 9 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào có kết cấu nội dung gồm các chương còn lại: chính phủ trở nên sáng tạo, chú cá teo lại, sợi dây cứu hộ từ xa, khu vực dịch vụ bước lên vũ đài,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p huyenhuyen0827 15-04-2022 10 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: kinh tế học về khu vực công cộng, hành vi của doanh nghiệp và tổ chức ngành, kinh tế học về thị trường lao động, chủ đề nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf286p bakerboys01 07-04-2022 8 2   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay để làm sáng tỏ các vấn đề mang tính lý luận và thực trạng pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam, trên cơ sở đó xác định yêu cầu và xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf191p caphesuadathemchanh 29-03-2022 34 9   Download

 • Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên cơ sở thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia đựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng. Có thể thấy, Đảng và Nhà nước ta nhận thấy được sức mạnh của thời đại kỷ nguyên số trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf4p vinikolatesla 28-03-2022 8 0   Download

 • Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Bài viết trao đổi về xu thế phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững trên thế giới, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 13 1   Download

 • Quản lý ngân sách hiệu quả là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng của các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy nền kinh tế hướng tới sự thịnh vượng, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và an ninh an toàn tài chính công. Theo thông lệ truyền thống, quản lý và sử dụng ngân sách chú trọng vào tính kinh tế của các đầu vào theo khoản mục, đặc biệt là sự tuân thủ quy trình quản lý ngân sách.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 9 0   Download

 • Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là một thành tố quan trọng của thị trường vốn nhằm huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp bên cạnh kênh tín dụng từ ngân hàng, trong thời gian qua thực tiễn cho thấy còn nhiều vấn đề bất cập trong việc xây dựng chính sách và thực thi pháp luật dẫn tới nguy cơ mất an toàn cho thị trường vốn và nền kinh tế quốc gia. Bài viết tổng hợp và phân tích các quy định về TPDN, các rủi ro đã và đang xảy ra do bất cập của các quy định hiện hành và đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 25 0   Download

 • Một trong những vấn đề lớn, xuyên suốt trong tư tưởng kinh tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Tư tưởng đó đã trở thành quan điểm chủ đạo định hướng quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam và là cơ sở để Đảng ta hoạch định đường lối, chính sách cho công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  pdf5p vilouispasteur 11-03-2022 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1299 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách của nền kinh tế số
p_strCode=chinhsachcuanenkinhteso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2