Chính sách hỗ trợ chi thưởng khuyến mại

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chính sách hỗ trợ chi thưởng khuyến mại
 • Công văn 578/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi hỗ trợ, chi thưởng khuyến mại

  pdf1p thachthao 14-08-2009 67 3   Download

 • Xuất nhập khẩu luôn là một trong những hoạt động chủ chốt mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và khuyến khích phát triển. Với việc đưa ra những chính sách hỗ trợ khác nhau phù hợp với tình hình của đất nước và thế giới trong từng thời kỳ, hoạt động xuất nhập khẩu của đất nước cũng đã đạt được những thành công nhất định.

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 39 12   Download

 • Tiếp tục triển khai mở rộng Chương trình mục tiêu Quốc gia XĐGN của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm, Chính phủ dành ra một tỷ lệ trong tổng chi ngân sách để bổ sung quỹ cho vay XĐGN.

  pdf10p ttcao6 09-08-2011 70 32   Download

 • Mục đích của tiêu chuẩn này là để xác định chính xác VHDL. Các khán giả chính của nó là implementor của các công cụ hỗ trợ ngôn ngữ và người sử dụng tiên tiến của ngôn ngữ. Người sử dụng khác được khuyến khích sử dụng sách thương mại có sẵn, hướng dẫn, và các lớp học để học ngôn ngữ ở một số chi tiết trước khi đọc sổ tay này.

  pdf4p myngoc5 20-09-2011 20 4   Download

 • Song song với việc thực hiện các chính sách chiết khấu, thưởng theo chỉ tiêu doanh thu cho điểm bán hàng, hiện nay doanh nghiệp đã nỗ lực trong việc hỗ trợ các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi...- gọi chung là trade marketing. Trade marketing là một bộ phận làm trung gian cho phòng sales và phòng marketing của doanh nghiệp. Phòng sales thì lo đẩy hàng từ công ty xuống nhà phân phối, còn phòng marketing có nhiệm vụ kéo người tiêu dùng đến mua....

  pdf7p qsceszwadx 27-09-2012 58 28   Download

Đồng bộ tài khoản