intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách làng nghề

Xem 1-20 trên 162 kết quả Chính sách làng nghề
 • Nhiều quốc gia ở châu Á như: Trung Quốc và Nhật Bản đã thực hiện thành công chính sách phát triển làng nghề. Tiêu biểu là chính sách “Mỗi làng một nghề” được Nhật Bản thực hiện, sau đó lan rộng sang Thái Lan và nhiều nước khác. Bài học kinh nghiệm phát triển làng nghề là kết hợp chính sách hỗ trợ của Chính phủ với nội lực của làng nghề. Chính phủ cần có chính sách như: đào tạo nghề, tín dụng, xúc tiến thương mại, khuyến khích làng nghề có năng lực xuất khẩu và nhân rộng làng nghề hiệu quả.

  pdf8p hulk1234 01-06-2018 59 2   Download

 • sau đây là nội dung phần 2 cuốn sách. lắng nghe yêu thương là những suy tư trong hành trình đi tìm lại cội rễ chính mình của một cô gái trẻ người Ý gốc do thái, vốn chỉ biết mình ‘sinh ra lúc 4 tuổi' khi được chuyển đến sống với một người bà yêu mình hơn cả mẹ. và hành trình đi tìm lại cội rễ của cô gái cũng là hành trình chuyển hóa nhận thức và tình cảm của cô đối với những con người đã ban cho mình cuộc sống.

  pdf78p hpnguyen2 06-03-2018 25 1   Download

 • Nói chỉ là một mặt của truyền thông giao tiếp trong cuộc sống. Nếu bạn muốn thành công và tỏ ra mẫu mực, bạn phải dành hơn một nửa thời gian lắng nghe khi giao tiếp. Tuy nhiên, lắng nghe là một trong những kỷ năng được xem là ít quan trọng nhất trong kinh doanh, trong các cơ quan, và trong lớp học.

  pdf8p ngoclanh 10-06-2009 2203 983   Download

 • Phát triển làng nghề là một nội dung chủ yếu của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. Nhờ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua sự phát triển làng nghề đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt nông thôn. Sự phát triển làng nghề đã đem lại hiệu quả to lớn về nhiều mặt, không chỉ góp phần phát triển kinh tế, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo đảm an ninh trật...

  pdf93p dell1122 04-09-2012 360 145   Download

 • Làng nghề Việt Nam là một thuật ngữ dùng để chỉ các cộng đồng cư dân, chủ yếu chủ yếu ở các vùng ngoại vi thành phố và nông thôn Việt Nam, có chung truyền thống sản xuất các sản phẩm thủ công cùng chủng loại tại Việt Nam. Làng nghề thường mang tính tập tục truyền thống đặc sắc, đặc trưng, không chỉ có tính chất kinh tế mà còn bao gồm cả tính văn hóa, đặc điểm du lịch tại Việt Nam. ...

  pdf195p therain_nl 12-07-2012 281 121   Download

 • Thương trường luôn vận động không ngừng, các thông tin về nhu cầu của khách hàng, giá cả hàng hoá và dịch vụ, phương pháp của đối thủ cạnh tranh, chính sách của chính phủ, những công nghệ mới nảy sinh,... luôn luôn biến động và một nhà quản lý tài ba đến đâu cũng không tài nào nắm bắt được hết. .Do đó, bất kể nhà quản lý nào cũng phải biết dựa vào bộ phận tham mưu, lắng nghe ý kiến cấp dưới và thu lượm qua các phương tiện thông tin đại chúng như sách báo, truyền...

  pdf4p hatmitxinhtuoi 08-02-2010 283 80   Download

 • Các làng nghề trên địa bàn thành phố Hội An đã có lịch sử hình thành và phát triển từ khá lâu. Hiện nay, số lượng làng nghề ở thành phố Hội An là không nhiều, tập trung chủ yếu vùng ven. Các làng nghề ở Hội An đã có bước phát triển, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, quy mô sản xuất còn nhỏ, phân tán thiết bị sản xuất còn lạc hậu, năng suất lao động còn thấp, chất lượng và mẫu mã sản phẩm chưa đáp ứng thị hiếu ngày càng khắt khe của người...

  pdf26p giangftb 07-05-2013 138 63   Download

 • Tài liệu Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình công nghiệp hóa gồm 7 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 1 đến chương 4 về các vấn đề như: Khái niệm, đặc điểm, con đường và điều kiện hình thành của các làng nghề, vai trò tác động và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của các làng nghề, lịch sử hình thành và phát triển của các làng nghề, thực trạng phát triển các làng nghề.

  pdf143p talata_2 20-01-2015 194 50   Download

 • Các làng nghề ở nông thôn Việt Nam phát triển rất đa dạng và phong phú tạo một lượng lớn hàng hóa, tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế xã hội của khu vực nông thôn. Việc bảo tồn và phát triển làng nghề là một chủ trường " công nghiệp hóa nông thôn" của nhà nước

  pdf76p hoangyen999 10-05-2013 119 45   Download

 • Lắng nghe và đáp ứng cộng đồng doanh nghiệp Chương 1 Lắng nghe và đáp ứng cộng đồng doanh nghiệp. Hoàng Thanh Hương Diễn đàn Phát triển Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hà Nội xác định một mục tiêu khá tham vọng-trở thành “thành phố công nghiệp trước năm 2015”, về đích sớm hơn mục tiêu của Việt Nam đặt ra là 5 năm 1 . Đứng dưới góc độ kinh tế, để đạt được mục tiêu này Hà Nội cần có những hành động cụ thể để trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt...

  pdf21p linhdan05016 14-01-2011 185 44   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển làng nghề sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 trình bày lý luận về làng nghề và phát triển làng nghề sản xuất hàng xuất khẩu, tình hình phát triển làng nghề sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội thời gian qua; quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển làng nghề sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020.

  pdf0p manhtien2890 28-05-2014 99 41   Download

 • Phần 2 Tài liệu Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình công nghiệp hóa tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 5 đến chương 7 về các vấn đề như: Tiềm năng, hạn chế và xu hướng vận động của các làng nghề, quan điểm và phương hướng bảo tồn và phát triển các làng nghề, các giải pháp về cơ chế chính Tài liệu nhằm bảo tồn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Hi vọng Tài liệu là Tài liệu thiết thực và bổ ích cho bạn đọc trong việc nghiên cứu làng nghề Việt Nam.

  pdf95p talata_2 20-01-2015 144 41   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số đề lý luận cơ bản về quản lý Nhà nước đối với phát triển làng nghề của địa phương. Chương 2: Thực trạng quản lý Nhà nước về phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý Nhà nước về phát triển làng nghề huyện Phú Xuyên.

  pdf114p sansan3 27-05-2018 128 39   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quá trình hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến 2003 - thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về các chính sách đối với sự phát triển làng nghề, thực trạng các chính sách đối với sự phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay, quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 130 27   Download

 • Các laàng nghề ở nông thôn Việt Nam phát triển rất đa dạng và phong phú đã tạo ra một lượng lớn hàng hóa, tạo công ăn việc làm và góp phần phát triển kinh tế xã hội của khu vực nông thôn. Việc bảo tồn và phát triển làng nghề là một chủ trương "công nghiệp hóa nông thôn" của nhà nước.

  pdf75p nhutretho 29-01-2013 113 18   Download

 • Trải qua quá trình phát triển của lịch sử, cho đến ngày nay, làng nghề là một bộ phận quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Nhờ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với các ngành nghề nông thôn, nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp ở nước ta từng bước được khôi phục và phát triển. Tham khảo luận văn Thạc sỹ "Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo việc khôi phục và phát triển làng nghề thủ công từ năm 1997 đến năm 2014" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc131p namtrunghd88 10-01-2016 91 17   Download

 • Đề tài nghiên cứu Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam trình bày: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển bền vững làng nghề; Thực trạng chính sách phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf142p trasuakian 11-04-2018 64 16   Download

 • Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tiền tệ cho phát triển kinh tế - xã hội là một trong những giải pháp quan trọng nhất và được quan tâm hàng đầu trong chiến lược và chính sách kinh tế của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay. Điều này lại càng cóư nghĩa đối với một tỉnh duyên hải miền Trung như Quảng Nam khi mà thu nhập bình quân đầu người còn ở mức thấp hơn so với nhiều tỉnh lân cận, đời sống của người...

  pdf99p vaio1111 03-09-2012 52 13   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề, phát triển làng nghề, các nhân tố thúc đẩy làng nghề phát triển và cơ chế tác động của các giải pháp tài chính đến các nhân tố đó. Đánh giá thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính đến việc phát triển làng nghề.

  pdf233p sohucninh321 09-07-2019 43 11   Download

 • Tài liệu gồm đề thi và đáp án môn chính sách môi trường dành cho các bạn đang học chuyên ngành khoa công nghệ và quản lý môi trường tham khảo.

  pdf2p conchimnhai 28-06-2014 115 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách làng nghề
p_strCode=chinhsachlangnghe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2