Chính sách phòng chông dịch cúm gia cầm

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chính sách phòng chông dịch cúm gia cầm
 • Quyết định 309/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm

  doc3p minetuyen 15-08-2009 85 7   Download

 • Quyết định 132/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg ngày 26/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm

  doc2p tonynguyen 14-08-2009 131 7   Download

 • Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (Sách Xanh) được soạn thảo chung giữa Chính phủ Việt Nam và một số cơ quan của Liên Hợp Quốc như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới (FAO), Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và nhiều tổ chức hợp tác đa phương và song phương như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (...

  pdf97p tingatton 14-08-2012 58 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH GIAO THỰC HIỆN DỰ ÁN "HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TIẾP NHẰM NÂNG CAO SỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI CÚM GIA CẦM ĐỘC LỰC CAO (HPAI) TẠI VIỆT NAM" (OSRO/RAS/604/USD) - GIAI ĐOẠN IV, DO FAO QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p cobetocroi 27-05-2011 28 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM, DỰ PHÒNG ĐẠI DỊCH VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM MỚI NỔI, GIAI ĐOẠN 2011-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 36 4   Download

Đồng bộ tài khoản