Chính sách thuế đối với cổ phiếu

Xem 1-11 trên 11 kết quả Chính sách thuế đối với cổ phiếu
 • Công văn 2766/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài

  doc2p crispy 07-08-2009 49 1   Download

 • Công văn 3830/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với khoản chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá của cổ phiếu phát hành

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 77 4   Download

 • Công văn 1821/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 17 1   Download

 • Công văn 2162/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với thu nhập từ cổ phiếu

  pdf1p phamvu 14-08-2009 22 1   Download

 • Phát hành chứng chỉ quỹ tương tự như phát hành cổ phiếu lần đầu, không có thu nhập nên không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Dưới đây là bài viết do ông Nguyễn Văn Phụng, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính chỉ ra “bộ khung” về thuế đối với quỹ mở và gợi mở nhiều vấn đề cần thảo luận.

  pdf4p bibocumi15 15-11-2012 63 20   Download

 • Công văn 1867/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu thưởng cho người lao động

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 65 5   Download

 • Công văn 3864/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu của Tập đoàn Intel

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 69 8   Download

 • Để thị trường hiểu rõ quy định về thuế, từ đó có các góp ý thiết thực, phù hợp với khuôn khổ pháp lý được quy định trong các văn bản luật và pháp lệnh về thuế hiện hành, dưới đây là bài viết “Hiểu đúng về thuế trong lĩnh vực chứng khoán” và tiếp sau là bài viết “Thuế đối với quỹ mở, quy định thế nào?” của ông Nguyễn Văn Phụng, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính.

  pdf4p bibocumi15 15-11-2012 49 4   Download

 • Công văn 2093/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với TN từ chuyển nhượng cổ phần (cổ phiếu)

  pdf1p phamvu 14-08-2009 17 2   Download

 • Công văn 4252/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cố phiếu

  doc1p trucmoc 16-08-2009 27 2   Download

 • Công văn 2469/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế TNCN đối với quyền mua cổ phiếu

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 17 1   Download

Đồng bộ tài khoản