Chính sách thuế đối với khoản tài trợ

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chính sách thuế đối với khoản tài trợ
 • Công văn 1762/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với khoản tài trợ

  pdf1p myngoc 13-08-2009 37 1   Download

 • Thuế _ Một trong những công cụ kinh tế sắc bén, nó là một khoản thu ngân sách chủ yếu để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu cho các mục đích phát triển nền kinh tế xã hội của một Quốc gia. Đối với nước ta hiện nay và trong những năm sau này, thuế phải tiếp tục trở thành công cụ tài chính quan trọng giúp Nhà nước điều hành quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một chính sách thuế đúng đắn, thống nhất...

  pdf35p minhtam 15-07-2009 2678 924   Download

 • Cung cấp cho đối tượng khách hàng có nhu cầu ký hợp đồng và có mức sử dụng tương đối ổn định với cước trung bình 200.000đ/tháng (với mức cước được ban hành tại CV 2954/VMS-GCTT ngày 10/8/2010).Dịch vụ MobiGold là dịch vụ hoàn hảo nhất, khách hàng có thể sử dụng được tất cả các dịch vụ tiện ích của mạng. - Không bận tâm về tài khoản (thuê bao thanh toán cước vào cuối tháng).

  doc113p hoangtinh_xd207 17-10-2012 27 4   Download

 • Việt Nam không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hoá_Hiện đại hoá đất nước, đổi mới toàn diện nền kinh tế và tích cực tìm kiếm những chính sách, những công cụ kinh tế quan trọng. Thuế _ Một trong những công cụ kinh tế sắc bén, nó là một khoản thu ngân sách chủ yếu để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu cho các mục đích phát triển nền kinh tế xã hội của một Quốc gia.

  pdf34p tengteng5 23-11-2011 69 23   Download

 • Mặt khác phải căn cứ vào nguồn thu mà bố trí chi tiêu, không chi vượt quá khả năng thu của ngân sách, triệt để tiết kiệm chỉ tiêu về mọi mặt. Bằng phương thức kế hoạch hoá gián tiếp, thúc đẩy xí nghiệp phấn đấu giảm giá thành, tăng tích luỹ cho Nhà nước. Để đảm bảo nguồn thu tài chính Nhà nước phải thực hiện thu thuế theo đúng thời giá và đối tượng không khoan nhượng đối với những đối tượng không chấp hành hoặc cố tình không nộp thuế.

  pdf8p caott9 20-07-2011 37 8   Download

Đồng bộ tài khoản