Chính sách thuế đối với nhà thầu phụ nước ngoài

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chính sách thuế đối với nhà thầu phụ nước ngoài
 • Công văn 1121/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu phụ nước ngoài

  pdf1p myngoc 13-08-2009 50 2   Download

 • Vấn đề trọng tâm mà đề tài muốn giải quyết là trên cơ sở xem xét thực trạng, phân tích những vấn đề còn hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thiện chính sách thuế đối với NTNN tại Việt Nam. Thông qua đó, giúp cho chính sách thuế NTNN nói riêng, và hệ thống chính sách thuế nói chung đạt hiệu quả cao, góp phần vào công cuộc phát triển nền kinh tế quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế....

  pdf77p bidao13 17-07-2012 103 42   Download

 • Công văn 1816/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thu thuế môn bài đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

  pdf1p huathao 16-08-2009 21 6   Download

 • Công văn số: 8147/VPCP-KTTH ngày 08/10/2015 của văn phòng chính phủ "V/v thuế nhà thầu đối với hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều kiện bảo hành" vê kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư T&C tại văn bản số 1709/2015/T&C về việc chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với hàng hóa nhập khẩu có điều kiện bảo hành.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 22 0   Download

 • Số hồ sơ TTHC T-VPH-058751-TT Lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng Nội dung sửa đổi, bổ sung 1. Thành phần hồ sơ; Bổ sung: Đối với hồ sơ đề nghị Chính phủ và Nhà nước khen thưởng: - 04 bản báo cáo thành tích đóng quyển và 05 bản tóm tắt thành tích có xác nhận của cấp trình khen. - 04 bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách của cơ quan thuế có thẩm quyền trong các năm đề nghị khen thưởng. ...

  pdf4p duakimconuong 16-11-2011 50 2   Download

Đồng bộ tài khoản