intTypePromotion=4
ADSENSE

Chính sách thuế khuyến khích chi tiêu

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chính sách thuế khuyến khích chi tiêu
 • Bài viết Chính sách thuế khuyến khích chi tiêu cho R&D: Kinh nghiệm thế giới và bài học Việt Nam nghiên cứu so sánh kinh nghiệm các nước trong việc sử dụng chính sách thuế nhằm khuyến khích chi tiêu cho R&D.

  pdf9p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 32 4   Download

 • Nước ta đang bước sang nền kinh tế thị trường mà trong nền kinh tế thị trường hiện nay , các hiện tượng và quá trình kinh tế làm nảy sinh ra các hiện tượng và quá trình tài chính .Nhưng chính các vấn đề tài chính lại tác động trực tiếp đến các vấn đề kinh tế với sản xuất .Trong điều kiện quốc tế hoá đời sống kinh tế ,các vấn đề tài chính của một nước hay một khu vực xảy ra khủng hoảng không chỉ tác động đến nền kinh tế ấy mà còn tác động...

  pdf11p kemoc4 06-06-2011 239 92   Download

 • Đất nƣớc ta đang trong giai đoạn đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hoá. Mục tiêu đã đƣợc đại hội VIII của Đảng đề ra là đến năm 2020 đƣa nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp. Thực hiện mục tiêu đó, Đảng và Nhà Nƣớc đã ,đang và tiếp tục thực hiện các chính sách để phát huy tiềm lực tối đa xây dựng một nền kinh tế phát triển .Trong những năm gần đây chúng ta đã đƣa ra nhiều chính sách để khuyến khích tiềm năng của mọi thành phần kinh...

  pdf112p la_lan23 13-04-2013 86 32   Download

 • • Tăng chi tiêu của chính phủ về các dự án cơ sở hạ tầng có thể khuyến khích các công ty đầu tư, hoặc, mặt khác, có thể thay thế đầu tư tư nhân. • Tăng thuế sẽ làm giảm tiết kiệm và nhập khẩu cũng như tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ trong nước.

  pdf0p kennguyen10 13-11-2011 31 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 giúp người học hiểu về "Thất bại thị trường". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chính sách phi tập trung hóa: Luật trách nhiệm pháp lý, chính sách tập trung hóa thông qua các tiêu chuẩn môi trường, chính sách khuyến khích kinh tế (economic incentives): thuế, lệ phí, trợ cấp, hệ thống ký quỹ-hoàn trả, và giấy phép phát thải

  pdf20p solacnhat321 24-08-2018 28 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách thuế khuyến khích chi tiêu
p_strCode=chinhsachthuekhuyenkhichchitieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2