intTypePromotion=3

Chính sách thuế nuôi thủy sản

Xem 1-4 trên 4 kết quả Chính sách thuế nuôi thủy sản
 • Công văn 3385/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc chính sách thuế nuôi thủy sản thương phẩm xuất khẩu

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 53 6   Download

 • Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản được chia làm 6 hạng, đất trồng cây lâu năm được chia làm 5 hạng. Căn cứ để xác định hạng đất gồm các yếu tố: Chất đất. Ví trị. Địa hình. Điều kiện khí hậu, thời tiết. Điều kiện tưới tiêu. 2.

  pdf8p caott10 22-07-2011 49 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, THUỶ SẢN VÀ ĐÀO, ĐẮP AO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN; ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ Ở; ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG"

  pdf21p bachqua 19-04-2013 76 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ NĂM 2011 THUỘC DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2011 - 2012 CHO VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf10p cobetocroi 27-05-2011 35 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chính sách thuế nuôi thủy sản
p_strCode=chinhsachthuenuoithuysan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản