intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách về thuế đất

Xem 1-20 trên 558 kết quả Chính sách về thuế đất
 • Đề tài nghiên cứu: Hiệu quả của chính sách giao đất, giao rừng ở Việt Nam nhằm góp phần hoàn thiện chính sách về giao đất giao rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất của người dân địa phương. Nội dung đề tài nghiên cứu được trình bày qua các phần: Tổng quan về chính sách giao đất, giao rừng; thực trạng công tác giao đất, giao rừng, cho thuê rừng trong thời gian qua và kết luận.

  doc15p 29051986 20-07-2014 237 62   Download

 • Công văn 3968/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách tiền thuê đất

  pdf1p kevintu 14-08-2009 105 3   Download

 • Công văn số: 7894/VPCP-KTTH ngay 02/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v báo cáo tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về thuế đối với sản xuất gạch đất sét nung" xét theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn sô 12527/BTC-CST về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về thuế liên quân đến sản xuất gạch đất sét nung.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 25 1   Download

 • Công văn số 2660/TCT-CS năm 2019 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p jiangfengmian 17-06-2020 2 0   Download

 • Công văn số 997/TCT-CS năm 2019 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p sandushengshou 30-06-2020 3 0   Download

 • Liên kết kinh tế quốc tế là sự thống nhất 1 hoặc nhiều chính sách về kinh tế quốc tế của nhiều QG nhằm giúp các QG có thể đạt được lợi ích kinh tế tối ưu trong tổng thể lợi ích của liên kết. VD: thuế quan, hạn ngạch, trợ cấp, trợ giá, đầu tư, tài chính, ch’giao công nghệ, môi trường, an ninh …

  ppt30p huuday 29-09-2010 360 202   Download

 • Công văn 3593/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thu nghĩa vụ tài chính về đất

  pdf3p nguyendung 13-08-2009 82 10   Download

 • Công văn 2541/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế nhà đất

  pdf1p quangminh 14-08-2009 92 10   Download

 • Công văn 3120/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế nhà, đất

  pdf2p tonynguyen 14-08-2009 91 9   Download

 • Công văn 3078/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế chuyền quyền sử dụng đất

  pdf2p landai 14-08-2009 61 4   Download

 • Công văn 4289/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách về tiền thuê đất

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 50 3   Download

 • Công văn 1082/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền đất đai

  pdf2p hueman 16-08-2009 43 3   Download

 • Công văn 4456/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu với đất đai

  pdf2p kevintu 14-08-2009 58 2   Download

 • Công văn 3179/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đất

  pdf2p tonynguyen 14-08-2009 1771 2   Download

 • Công văn 4344/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn thuế nhà, đất

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 54 2   Download

 • Công văn 3737/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu liên quan đất đai

  pdf2p huynhphuc 16-08-2009 55 2   Download

 • Thuế là một trong những công cụ quản lý và điều tiết của Nhà nước về tình hình sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá dịch vụ trong nước. Ngoài ra chính sách thuế còn là một trong những công cụ để thực hiện chiến lược kinh tế của đất nước. Trong hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, các nước thường dùng công cụ quản lý như: hạn ngạch, tỷ giá, giấy phép, thuế quan. Trong đó thuế xuất nhập khẩu thường được sử dụng cơ bản nhất bởi nó là cơ sở trong trao đổi...

  doc27p dinhthao00 10-06-2011 656 295   Download

 • Ngày nay, trong xu thế chung của thời đại _ “ khu vực hoá” và “Toàn cầu hoá”; để hội nhập và phát triển Việt Nam không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hoá_Hiện đại hoá đất nước, đổi mới toàn diện nền kinh tế và tích cực tìm kiếm những chính sách, những công cụ kinh tế quan trọng. Thuế _ Một trong những công cụ kinh tế sắc bén, nó là một khoản thu ngân sách chủ yếu để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu cho các mục đích phát triển nền kinh tế xã hội của một...

  pdf34p quanvokiem 09-03-2010 255 138   Download

 • Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế Mỹ còn được mở rộng ra ngoài phạm vi các hoạt động của một nhà điều tiết trong các ngành công nghiệp riêng biệt. Chính phủ cũng quản lý nhịp độ chung của hoạt động kinh tế, tìm cách duy trì tuyển dụng nhân lực ở mức cao và ổn định giá cả. Chính phủ có hai công cụ cơ bản nhằm đạt được những mục tiêu trên: chính sách tài khóa thông qua việc xác định mức thuế và chi tiêu thích hợp; và chính sách tiền tệ thông...

  pdf23p meomayhamchoi 27-06-2011 230 78   Download

 • Tuy đạt được không ít thành tựu, chính sách thuế và trợ cấp của Việt Nam hiện vẫn còn một số hạn chế xét trên quan điểm hiệu quả phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực (cạnh tranh) của các ngành hàng và còn bất cập so với qui định của WTO.Chính sách thuế quan, chính sách trợ cấp để bảo hộ các ngành hàng chưa thực sự hiệu quả. Mức bảo hộ thực tế nói chung và thuế quan (danh nghĩa) nói riêng vẫn còn quá chênh lệch (với nhiều dòng thuế đỉnh) giữa các ngành hàng là một trong nhiều nguyên...

  doc3p thaonguyenxanh_0307 30-10-2012 192 49   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách về thuế đất
p_strCode=chinhsachvethuedat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2