intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉnh sửa form

Xem 1-20 trên 387 kết quả Chỉnh sửa form
 • Hướng dẫn chỉnh sửa sản phẩm khi khách thử sản phẩm được thiết lập để giữ vững số lượng khách quen hiện đang có và tạo niềm tin thật sự tới với khách hàng mới. Công ty yêu cầu tất cả các Manager và các Sales thực hiện một cách cẩn thận các quy định được đề cập trong tài liệu dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p xylitolcool 27-08-2019 7 0   Download

 • "Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung" được soạn thảo dựa trên cơ sở Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhằm xác định nội dung đã được chỉnh sửa. Bạn đọc có thể tải về máy tham khảo và soạn thảo cho mình một mẫu giấy xác nhận mới hoặc trực tiếp điền thông tin vào mẫu giấy xác nhận điều chỉnh nội dung này.

  doc2p duysuong1204 17-12-2009 1793 55   Download

 • Hướng dẫn chỉnh sửa dữ liệu trong form mẫu của file PDF Fillable PDF form – những mẫu form có sẵn trong file PDF để người dùng điền dữ liệu, thông thường chúng rất hữu ích và tiện lợi so với việc in file văn bản đó ra giấy và tự điền thông tin bằng tay: Nhưng nếu bạn mắc 1 lỗi nhỏ hoặc vô tình đóng ứng dụng Adobe Reader thì sẽ phải thực hiện toàn bộ bước nhập thông tin lại từ đầu. Sau đây, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn 1 công cụ miễn phí và phổ...

  pdf5p robben1357 09-03-2011 418 51   Download

 • BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chi tiêu an toàn tài chính)

  pdf10p muananghe 01-08-2013 126 6   Download

 • Quản trị viên website cần chịu trách nhiệm về các công việc như: tối ưu hệ thống Website, quản lý Website & Backup dữ liệu hệ thống Website, chỉnh sửa các module sẵn có trên website theo yêu cầu, nhân bản các Website của hệ thống dựa trên source code sẵn có... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN.

  doc2p lottexylitol 24-06-2019 35 4   Download

 • Tài liệu tham khảo “Mẫu bản cam kết chỉnh sửa luận văn thạc sĩ” được sử dụng khi luận văn thạc sĩ còn nhiều sai sót, cần chỉnh sửa lại, người làm luận văn cam kết với nhà trường sẽ chỉnh sửa lại những thiếu xót này. Mời các bạn tham khảo!

  doc1p 2468vuhanh 27-07-2018 40 2   Download

 • Quyết định số: 1500/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 16 0   Download

 • Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của sở kế hoạch và đầu tư, ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình.

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 6 0   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.ct.23 - giấy đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p pretty4 27-07-2010 207 28   Download

 • TRÌNH TỰ LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN TRUYỀN TẢI (Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải) SƠ ĐỒ 1. LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NĂM TỚI Gửi bản đăng Gửi bản đăng ký kế hoạch bảo kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa sửa chữa dưỡng, Tổng hợp, chuẩn bị cơ sở dữ liệu ...

  pdf3p banhnamdua 19-07-2013 802 25   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.ct.07 - thông báo, đăng ký sửa đổi, bổ sung thực hiện chương trình khuyến mại', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p pretty4 27-07-2010 147 22   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.ct.09 - đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p pretty4 27-07-2010 92 15   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tnmt.21 - đơn yêu cầu sửa chữa sai sót', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p pretty4 27-07-2010 114 15   Download

 • Mẫu số 03 HD: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc2p pretty4 08-07-2010 371 12   Download

 • Graphical User Interface (GUI) Event Driven Programming Ứng dụng Windows Form dùng C# Khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn Cách tạo ứng dụng Windows Form trong VS 2005 Tạo ứng dụng Form Chỉnh sửa form Thêm component vào form Viết phần xử lý cơ bản

  pdf0p trantam2010 26-12-2012 58 12   Download

 • Mẫu số 05 BD: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc3p pretty4 08-07-2010 117 8   Download

 • Mẫu: 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm TÊN ĐƠN VỊ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------……., ngày tháng… năm 20… TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM 1. Tên hoạt động phát sinh 2. Lý do phát sinh hoạt động 3. Mục đích 4. Quy mô 5. Thời gian 6. Thành phần tham gia: (nêu rõ thông tin về đối tác nước ngoài) 7. Kế hoạch triển khai 8. Kinh...

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 167 6   Download

 • Mẫu quyết định số 04 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------Số: ……../QĐ-XPHC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - .., ngày ….. tháng ….. năm ….. QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Pháp Lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 92 5   Download

 • Mẫu MĐ-5. Đơn đề nghị gia hạn và sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu Địa điểm, ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU Kính gửi: Bộ Công Thương Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):………………………………………………………………………………………….. Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………… Quốc tịch của thương nhân:……………………………………………………………………..

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 66 5   Download

 • BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

  pdf6p conchokon 26-09-2012 47 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉnh sửa form
p_strCode=chinhsuaform

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2