Chinook salmon

Xem 1-3 trên 3 kết quả Chinook salmon
  • Recreation is an important aspect in the life of human beings. Anglers represent the major group of leisure seekers, and have a determined advantage over the other groups who make use of nature’s wonderful creatures and elements for food. Consequently, the popularity of fishing in many areas had continuously dominated the society.

    pdf121p suyuan 27-04-2009 373 103   Download

  • Cá hồi Đại Tây Dương có những điểm hình dấu X trên đường bên, có thể có hoặc không những điểm này trên đuôi. Hàm trên không rộng quá phía sau mắt. Có những điểm đen lớn phủ trên mang để phân biệt với cá hồi Đại Tây Dương. Tia vây hậu môn: 8-12. Ảnh: Cá hồi Đại Tây Dương .Cá hồi Chinook có màu xanh lá-xanh dương trên lưng và trên đỉnh đầu với hai bên mình màu bạc và bụng màu trắng.

    pdf25p vuvonp 13-06-2013 47 4   Download

  • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học quốc tế về bệnh thú y đề tài: Characterization of Chinook head salmon embryo phenotypes of infectious salmon anemia virus by real-time RT-PCR

    pdf4p hoami_266 16-09-2011 17 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản