intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuẩn giá trị xã hội

Xem 1-20 trên 285 kết quả Chuẩn giá trị xã hội
 • Quy định đạo đức công vụ và xây dựng chuẩn giá trị xã hội nhằm giáo dục đội ngũ cán bộ công chức rèn luyện phẩm chất đạo đức là vấn đề không mới, nhưng làm sao để mỗi cán bộ, công chức luôn nhận thức đúng về về đạo đức và chuẩn giá trị xã hội,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhận thức về đạo đức và chuẩn giá trị xã hội của cán bộ, công chức nhà nước" dưới đây.

  pdf5p anh0510 22-02-2016 80 13   Download

 • Nhận thức của công chức nhà nước về đạo đức và chuẩn giá trị xã hội hiện nay Qua nghiên cứu cho thấy 10 chuẩn giá trị xã hội đều được khách thể đánh giá cao, đáng chú ý là các nội dung sau: trung thành với nhà nước và tổ quốc, chống tiêu cực, hiệu quả giải quyết trong công việc, dân tin tưởng và hài lòng, tôn trọng hiến pháp và pháp luật, đánh giá về các chuẩn giá trị xã hội của khách thể khá cao và tương đối đồng nhất vì các khách thể này đều...

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 41 8   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Những định hướng giá trị xã hội, nghề nghiệp của sinh viên trong giai đoạn hiện nay" dưới đây để nắm bắt được những định hướng giá trị xã hội, nghề nghiệp của sinh viên như: Sự lựa chọn ban đầu, động cơ và mục đích vào trường, chuẩn bị ra trường, những suy nghỉ về phẩm chất nghề nghiệp và chổ làm việc trong tương lai.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 98 11   Download

 • Chúng tôi đã chọn lọc được những bài giảng hay về Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội giúp giáo viên dễ dàng tìm kiếm tài liệu chuẩn bị cho bài. Dựa vào nội dung bài học các em học sinh hiểu được các loại hình hoạt động chính trị - xã hội, sự cần thiết tham gia các hoạt động chính trị - xã hội vì lợi ích ý nghĩa của nó, có kỹ năng tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, qua đó hình thành kỹ năng tự khẳng định bản thân trong cuộc sống cộng đồng.

  ppt25p phanchi2222 31-03-2014 408 21   Download

 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động lập pháp là một trong những yêu cầu quan trọng của quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Pháp luật cũng như hoạt động lập pháp không có mục đích tự thân mà luôn hướng tới điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm bảo vệ các giá trị xã hội, các chuẩn mực và lợi ích xã hội. mạnh dân chủ và phát huy vai trò xã hội của Nhà nước hiện nay,...

  pdf13p hoa_bachhop 26-02-2012 105 23   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 3.3 - Hệ giá trị và chuẩn mực xã hội của văn hóa sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hệ giá trị là gì? khái niệm về chuẩn mực xã hội. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf24p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 83 19   Download

 • Với 30 câu hỏi trắc nghiệm về các vấn đề như: Giá trị trung bình; giá trị trung vị; giá trị cách độ; độ lệch chuẩn; giá trị Median;... được trình bày cụ thể trong "Đề thi cuối kì môn Thống kê xã hội: Mã đề thi 002" của Trường ĐH KHXH & NV.

  pdf4p anh0510 23-01-2016 180 26   Download

 • Công bằng xã hội là một phạm trù có tính lịch sử, được tiếp cận dưới rất nhiều góc độ khác nhau: 1- Từ góc độ đạo đức, pháp lý (tương ứng giữa giá trị cá nhân và chuẩn mực xã hội); 2- Từ góc độ kinh tế (sự tương xứng giữa lao động và thu nhập, giữa cống hiến và hưởng thụ); 3- Từ góc độ chính trị, xã hội (bình đẳng đối với các cơ hội và điều kiện thực hiện cơ hội).

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 33 1   Download

 • Xã hội không ngừng vận động và biến đổi, các giá trị hôn nhân có sự thay đổi theo xu hướng tăng dần về giá trị vật chất hơn là giá trị về tinh thần. Bên cạnh những biến đổi mang tính tích cực thì cũng có một số giá trị mang chiều hướng tiêu cực đáng quan tâm như những lệch lạc trong các giá trị về hôn nhân trong gia đình. Nguyên nhân của vấn đề này là do sự biến đổi của xã hội, sự biến đổi này khiến con người chú trọng về vật chất hơn là các giá trị truyền thống trong gia đình.

  pdf5p vimanoban2711 14-04-2021 0 0   Download

 • Giá trị đạo đức được hình thành ở mỗi cá nhân luôn phụ thuộc vào việc các cá nhân ấy được giáo dục và tiếp nhận những tư tưởng và các chuẩn mực đạo đức đúng đắn của xã hội. Khi phê phán Đuyrinh muốn đưa ra một học thuyết đạo đức vĩnh cửu, bất

  pdf4p ntgioi1204 14-10-2009 566 181   Download

 • Có thể nói, lợi ích cá nhân trong nền kinh tế thị trường đã tác động đến đạo đức theo hai hướng trái ngược nhau. Theo hướng tích cực, lợi ích cá nhân góp phần tạo nên các giá trị và các chuẩn mực đạo đức mới theo hướng tiêu cực, vì lợi ích cá nhân mà con người có thể làm băng hoại các giá

  pdf7p ntgioi1204 14-10-2009 555 162   Download

 • Bạo lực gia đình - Một sự sai lệnh giá trị gồm hai phần. Phần bạo lực gia đình - những vấn đề lý luận và phương pháp luận trình bày những khái niệm bạo lực gia đình và bạo lực chống phụ nữ trong gia đình, những sai lệch và chuẩn mực xã hội,...Phần công tác phòng chống bạo lực gia đình - những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trình bày về phòng chống bạo lực gia đình từ ý tưởng khoa học đến mô hình thử nghiệm, các mô hình hoạt động ngăn chặn bạo lực gia đình tại địa phương và nhiều nội dung quan trọng khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf412p seven_12 10-03-2014 318 115   Download

 • Trong thời đại ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển trên xu thế hiện đại hóa công nghiệp hóa, việc tổ chức sắp xếp một cách khoa học các hoạt động giao tiếp, các công việc hành chính văn phòng trong công sở, cơ quan, đơn vị và các tổ chức doanh nghiệp là nhu cầu bức thiết hiện nay.

  doc22p phamvietminhtuan 23-09-2011 98 31   Download

 • Mọi hoạt động của con người đều gắn liền với các giá trị văn hóa và tuân theo những quy chuẩn của văn hóa. Khi nhìn nhận, đánh giá một người sống có văn hóa hay không chúng ta phần lớn dựa vào cách ứng xử của người đó. Như Đặng Xuân Hoài nhận xét chính trong quan hệ giao lưu, ứng xử những phẩm chất đạo đức thể hiện mối quan hệ giữa người với người được hình thành [3]. ...

  pdf14p meomeongon 06-01-2012 92 30   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, "Bộ quy tắc đạo đức của Hiệp hội công tác xã hội Hoa Kỳ" giới thiệu đến các bạn những nội dung tóm tắt sứ mệnh và giá trị cốt lõi của ngành công tác xã hội, mục đích của bộ qui tắc đạo đức, các nguyên tắc đạo đức, những tiêu chuẩn đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf31p trai78 04-11-2015 152 30   Download

 • Văn hóa, chuẩn mực văn hóa và giao tiếp liên văn hóa: trường hợp CHLB Đức. Tình trạng già hóa dân số, tuổi thọ gia tăng và nhất là tỷ lệ sinh thấp là nguyên nhân dẫn đến khuynh hướng tỷ lệ người trẻ trong toàn bộ dân số suy giảm và đồng thời tỷ lệ người già tăng lên. Sự già hóa xã hội là một trong những thách thức lớn nhất đối với chính sách xã hội cho người già, gây nhiều áp lực đối với chương trình bảo hiểm hưu trí....

  pdf6p butmaudo 19-08-2013 187 25   Download

 • Bài giảng Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học: Mô đun 5 - Giáo dục giá trị sau đây nhằm mục tiêu giúp cho các bạn nêu được quan hệ giữa năng lực giáo dục giá trị với các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 4 “Năng lực giáo dục”; trình bày được cơ chế chuyển giá trị của xã hội thành giá trị cá nhân; các hoạt động trong chủ đề giáo dục giá trị sống.

  ppt60p cocacola_05 22-10-2015 155 21   Download

 • Công trình nghiên cứu về tự tử của E. Durkheim là một nỗ lực nhằm chứng minh với giới quý tộc trí thức rộng rãi của ông về giá trị của Xã hội học trong việc tìm hiểu bản chất của đời sống của xã hội và hành vi của con người. E. Durkheim cho rằng Xã hội học là một khoa học, mà đã là khoa học thì nó có khả năng giải thích “những thực tế xã hội”. Tự tử từng được xem là một ví dụ về hiện tượng, hay chính là sự cố mang tính cá nhân và riêng tư của mọi hành vi xã hội, E.

  pdf9p thorthor1234 24-05-2018 218 18   Download

 • Công trình nghiên cứu trong suốt thập niên qua của chúng tôi đã khẳng định giữa những lãnh đạo thông minh xã hội và những lãnh đạo không thông minh xã hội có một khoảng trống rất lớn về hiệu quả công việc. Ở một ngân hàng quốc gia lớn chẳng hạn, chúng tôi nhận thấy mọi cấp độ thông minh xã hội của các nhà quản lý là bằng chứng hiệu quả để dự đoán những bảng đánh giá năng suất làm việc mỗi năm, thậm chí nó còn hữu hiệu hơn những năng lực về thông minh cảm...

  pdf3p chocobyebye 31-07-2010 132 17   Download

 • Nhân đạo - hoà bình - hữu nghị là khát vọng chung của nhân loại, là chuẩn giá trị của sự tiến bộ và văn minh mà mọi dân tộc, mỗi quốc gia hằng mong muốn để hướng tới. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một trong 187 thành viên của phong trào Chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tạo và là chủ tịch danh dự đầu tiên. Hội là tổ chức xó hội - nhân đạo của quần chúng, tập hợp mọi người Việt Nam, không phân...

  pdf84p dellvietnam 23-08-2012 81 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuẩn giá trị xã hội
p_strCode=chuangiatrixahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2