Chuẩn mực kế toán số 19

Xem 1-11 trên 11 kết quả Chuẩn mực kế toán số 19
 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp đồng bảo hiểm trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, gồm: a) Phương pháp kế toán hợp đồng bảo hiểm trong các doanh nghiệp bảo hiểm; b) Trình bày và giải thích số liệu trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm. 02. Chuẩn mực...

  pdf23p quochung 21-07-2009 537 265   Download

 • Chuẩn mực hợp đồng bảo hiểm Ban hành và công bố vào đợt thứ 5 theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ Tài Chính

  ppt31p ngoanthoakttc 31-08-2011 99 21   Download

 • Tổng hợp các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASs) và chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs) và Chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng. . Chuẩn mực Quốc tế Số VAS Giới thiệu về Chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) IFRS 1: Thông qua IFRS IFRS 2: Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu IFRS 3: Hợp nhất kinh doanh Không có Chưa có VAS Hợp nhất kinh doanh 11 IFRS 4: Hợp đồng bảo hiểm VAS Hợp đồng bảo hiểm 19 IFRS 5:...

  pdf6p nkt_bibo49 24-02-2012 349 90   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp đồng bảo hiểm trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, gồm: Phương pháp kế toán hợp đồng bảo hiểm trong các doanh nghiệp bảo hiểm; trình bày và giải thích số liệu trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm.

  pdf12p estupendo4 19-08-2016 6 1   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp đồng bảo hiểm trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, gồm: a) Phương pháp kế toán hợp đồng bảo hiểm trong các doanh nghiệp bảo hiểm; b) Trình bày và giải thích số liệu trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm....

  pdf12p womanhood911_06 03-11-2009 353 137   Download

 • Cùng tham khảo "Chuẩn mực số 19 Hợp đồng bảo hiểm" được ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn.

  doc23p tinhphuong60 05-06-2010 220 115   Download

 • Điều quan trọng rút ra ở đây là: độ lệch tiêu chuẩn giảm khi mà số lượng các loại cổ phần tăng lên. Nếu ta lựa chọn một cách ngẫu nhiên 100 loại cổ phần khác nhau thì độ lệch tiêu chuẩn bình quân của danh mục đầu tư sẽ giảm xuống 19,69%. Nếu ta lựa chọn một cách ngẫu nhiên 500 cổ phần khác nhau thì độ lệch tiêu chuẩn bình quân sẽ là 19,27%. Nếu ta tiếp tục tăng thêm số lượng cổ phần cho danh mục đầu tư của ta thì ta thấy kết quả giảm của...

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 39 9   Download

 • Điều quan trọng rút ra ở đây là: độ lệch tiêu chuẩn giảm khi mà số l−ợng các loại cổ phần tăng lên. Nếu ta lựa chọn một cách ngẫu nhiên 100 loại cổ phần khác nhau thì độ lệch tiêu chuẩn bình quân của danh mục đầu t− sẽ giảm xuống 19,69%. Nếu ta lựa chọn một cách ngẫu nhiên 500 cổ phần khác nhau thì độ lệch tiêu chuẩn bình quân sẽ là 19,27%. Nếu ta tiếp tục tăng thêm số l−ợng cổ phần cho danh mục đầu t− của ta thì ta thấy kết quả giảm của...

  pdf5p iphone3 12-09-2011 23 1   Download

 • Ví dụ 3. Khảo sát chỉ tiêu X của một loại sản phẩm ta thu được kết quả sau: Xi 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 Số sản phẩm 7 14 33 27 19 Kiểm định giả thiết X có phân phối chuẩn với mức ý nghĩa 2%. Giải. Bài toán yêu cầu kiểm định giả thiết với mức ý nghĩa α = 2% = 0,02: H0: X có phân phối chuẩn X ∼ N(μ,σ2) (μ, σ2 chưa biết) với giả thiết đối: H1 : X không có phân phối chuẩn

  pdf9p iiduongii3 05-04-2011 229 127   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CHUYỆN BỐN MÙA..I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. 2. Biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật: bà Đất, 4 nàng xuân. Hạ, Thu, Đông...Kỹ năng: Hiểu nghĩa của các từ ngữ: đâm chồi nẩy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường.

  doc7p quangphi79 08-08-2014 274 41   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: LÁ THƯ NHẦM ĐỊA CHỈ I. Mục tiêu 1Kiến thức: Nắm được 1 số kiến thức về thư từ: + Biết cách ghi địa chỉ trên bìa thư. Hiểu: nếu ghi sai địa chỉ, thư sẽ bị thất lạc. + Nhớ: không được bóc thư, xem trộn thư của người khác (vì như vậy là không lịch sự, thậm chí là vi phạm pháp luật) Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. 2Kỹ năng: Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.

  doc4p quangphi79 08-08-2014 101 18   Download

Đồng bộ tài khoản