intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng của công an nhân dân

Xem 1-20 trên 219 kết quả Chức năng của công an nhân dân
 • Luật Công an nhân dân trình bày những quy định của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền hạn, chế độ và chính Tài liệu đối với Công an nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 của Tài liệu này.

  pdf15p tsmttc_003 23-05-2015 73 6   Download

 • Luật Công an nhân dân năm 2005 trình bày những quy định của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền hạn, chế độ và chính sách đối với Công an nhân dân. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ luật này qua tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf32p thuongdanguyetan08 16-04-2019 25 0   Download

 • Điều 1 Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các Toà án khác do luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toà án xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi chức năng của mình, Toà án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo...

  pdf16p truongan 10-07-2009 1433 308   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về Công an nhân dân. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này...

  pdf21p abcdef_45 30-10-2011 75 11   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về Công an nhân dân. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp...

  pdf20p abcdef_42 01-11-2011 82 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là từ sự phân tích cơ sở lý luận về tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án, đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án tại Đắk Lắk, chỉ ra những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế của công tác này để trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án.

  pdf111p nguynthithuylinh 02-06-2017 32 4   Download

 • Bài dự thi với 10 câu hỏi và đáp án xoay quanh Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân: Khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi thành lập đến nay; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta được biểu hiện như thế nào; khái quát những điểm mới nổi bật trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015... Để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo.

  doc65p nguyenthanhlam1411 29-07-2019 287 53   Download

 • Thông tư số 28/2013/TT-BCA quy định về kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân. Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2005, căn cứ nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an,...

  pdf16p bachma45 21-12-2017 64 1   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực công chức phòng Nội vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bắc Ninh, đề xuất một số giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương nhằm nâng cao năng lực công chức phòng Nội vụ.

  pdf131p anhinhduyet000 01-07-2019 27 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là từ sự phân tích cơ sở lý luận về tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án, đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án tại Đắk Lắk, chỉ ra những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế của công tác này để trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án.

  pdf25p nguynthithuylinh 02-06-2017 50 2   Download

 • Bài viết giới thiệu diễn trình cũng như phân tích, tìm hiểu giá trị, đặc trưng của lễ hội nghinh Ông của ngư dân ở An Thủy (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Làm cơ sở cho nghiên cứu là lý thuyết chức năng và cấu trúc cũng như phương pháp điền dã dân tộc học của ngành Nhân học. Từ đó cho thấy, lễ hội nghinh Ông của ngư dân ở đây thể hiện nguyện vọng cầu mong sự phù hộ độ trì của thần Nam Hải, có tính kết nối cộng đồng chặt chẽ, đồng thời còn cho thấy sự trao truyền văn hóa cho thế hệ sau.

  pdf7p hulk1234 01-06-2018 42 1   Download

 • Luận văn đưa ra kết quả nghiên cứu thực trạng năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy an nhân ân huyện Đồng Xuân để cấp có thẩm quyền có cơ sở xem xét đánh giá. Đồng thời cũng đề xuất các giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao nâng lực của công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy an nhân ân huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

  pdf132p tomhum999 07-03-2021 2 1   Download

 • Câu 1: Vị trí pháp lí, chức năng, hình thức hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân? * Vị trí pháp lí: Được quy định tại Điều 119 Hiến pháp 1992 (sửa đổi) và Điều 1 Luật Tổ chức HĐND và Uỷ ban nhân dân năm (UBND) năm 2003: "Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên". *...

  doc30p duytan168 29-03-2013 523 203   Download

 • Chức năng thực hành quyền công tố: Thực hành quyền công tố là việc đưa vụ án ra toà với quyền truy tố và buộc tội đối với những người có hành vi nguy hiểm cho xã hội trên cơ sở các qui định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự.

  ppt37p hero0784 02-06-2010 245 96   Download

 • Đối với thực phẩm chức năng, nhà sản xuất công bố trên nhãn sản phẩm là thực phẩm, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn sức khỏe, phù hợp với các quy định về thực phẩm. Đối với thuốc, nhà sản xuất công bố trên nhãn là sản phẩm thuốc, có tác dụng chữa bệnh, phòng bệnh với công dụng, chỉ định, liều dùng, chống chỉ định. Thuốc là những sản phẩm để điều trị và phòng bệnh, được chỉ định để nhằm tái lập, điều chỉnh hoặc sửa đổi chức năng sinh lý của cơ thể....

  pdf30p poseidon08 08-08-2011 177 70   Download

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác trên quan điểm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới do Đảng Cộng sản khởi xướng và lãnh đạo trong những năm qua đã thu được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội... đời sống nhân dân đã được cải thiện và nâng cao, quan hệ hợp tác giao lưu giữa nước ta với các nước...

  pdf87p vascaravietnam 21-08-2012 218 51   Download

 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm...

  doc59p thinhlu 05-09-2011 98 28   Download

 • Luận án làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp tăng cường Công tác dân vận (CTDV) của bộ đội địa phương (BĐĐP) Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp thêm cơ sở khoa học giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, đội ngũ cán bộ và cơ quan chức năng trong CTTB Lào tham khảo, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ CTDV.

  doc234p change03 06-05-2016 155 24   Download

 • Sự hình thành và phát triển của công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo An được thành lập và hoạt động ngày 22 tháng 02 năm 2005. Công ty TNHH Bảo An đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang cấp giấy phép thành lập số 01063/GP – UB ngày 22/02/2005 (thay thế quyết định thành lập số 3286/ QĐ- UB ngày 18/05/2005) và được trọng tài kinh tế tỉnh Hà Giang cấp giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh số 100200165 ngày 22/02/2005. Trong buổi đầu thành lập, Công ty gồm có 03 thành viên và...

  pdf40p songngu1311 07-12-2012 89 19   Download

 • Mục đích của luận án: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào đến năm 2025.

  pdf165p change01 05-05-2016 142 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
529 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chức năng của công an nhân dân
p_strCode=chucnangcuacongannhandan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2