intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng xã hội học

Xem 1-20 trên 1434 kết quả Chức năng xã hội học
 • Phần 1 giáo trình Xã hội học đại cương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lịch sử hình thành xã hội học, đối tượng và chức năng xã hội học, phạm trù và khái niệm xã hội học, cá nhân và xã hội hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p thuongdanguyetan05 15-07-2019 84 25   Download

 • Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chức năng xã hội của nhà nước, làm cơ sở cho việc nghiên cứu lý luận về nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta; xác định những chức năng xã hội của nhà nước - đây là cơ sở quan trọng cho việc xác định những nhiệm vụ của nhà nước đối với xã hội; là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện đẩy mạng cải cách hành chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf166p tsmttc_003 06-06-2015 72 16   Download

 • Nội dung bài viết "Những chức năng xã hội của báo chí trong lịch sử Sài Gòn thời Pháp thuộc" nhằm mục đích nghiên cứu về lịch sử báo chí, chức năng xã hội của báo chí trong lịch sử Sài Gòn thời Pháp thuộc kể từ khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn năm 1859 cho tới cách mạng tháng Tám năm 1945.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 75 3   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của xã hội học người tàn tật, nhiệm vụ nghiên cứu xã hội học người tàn tật, chức năng xã hội và xã hội học người tàn tật,... là những nội dung chính trong bài viết "Xã hội học người tàn tật: Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 51 1   Download

 • Sử học mang hai chức năng chính là chức năng xã hội và chức năng tri thức. Vì sử học có liên quan mật thiết đến chính trị và nhà viết sử không thể thoát khỏi con người xã hội của mình nên hai chức năng này luôn luôn song hành trong một nghiên cứu lịch sử. Giai đoạn 1954 - 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sử học trở thành một “vũ khí” trên mặt trận tư tưởng, chức năng xã hội của sử học được đề cao.

  pdf11p vishizuka2711 12-04-2020 26 0   Download

 • Bài giảng Xã hội học Nghề nghiệp trình bày 8 chương nêu lý thuyết cơ bản về xã hội học nghề nghiệp như: xã hội học nghề nghiệp: đối tượng, tiền đề và sự phát triển, xã hội học nghề nghiệp từ tiếp cận chức năng, xã hội học nghề nghiệp từ tiếp cận tương tác, trật tự thương lượng và lý thuyết của BER KER/STRAUSS, tri thức nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động nghề nghiệp, hội nhập việc làm nghề nghiệp, một số vấn đề về việc làm nghề nghiệp hiện nay.

  pdf129p small_12 12-06-2014 156 24   Download

 • Những điều kiện sống của gia đình, cơ cấu của gia đình, chức năng của gia đình, lối sống của gia đình, kiểu tư tưởng của gia đình, các giai đoạn sống trong chu trình sống của gia đình,... là những nội dung chính trong bài viết "Hệ thống các phạm trù nghiên cứu xã hội học gia đình". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p thuythuy1702 09-04-2016 127 15   Download

 • Bài viết "Một số ý kiến về đối tượng nghiên cứu của xã hội học chính trị" trình bày một số ý kiến về các khoa học chính trị và xã hội học chính trị, đối tượng nghiên cứu của xã hội học chính trị, chức năng, nhiệm vụ xã hội học chính trị,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 129 14   Download

 • Một trong những đóng góp quan trọng của xã hội học tôn giáo là những khám phá từ phương diện cấu trúc và chức năng mà đại diện tiêu biểu của nó là Emile Durkheim một nhà xã hội học người Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Lược sử xã hội học tôn giáo: Trường phái cấu trúc, chức năng" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 66 6   Download

 • Xã hội học lao động được hình thành như một bộ môn khoa học là kết quả sự phân hóa của khoa học xã hội, nội dung của nó bao gồm các quy luật và các phạm trù xác định lao động như một điều kiện cần thiết cho hoạt động sống xã hội và con người. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đối tượng và chức năng của xã hội học lao động Mác-Lênin" dưới đây.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 86 6   Download

 • Quan niệm về chức năng của xã hội học sân khấu là gì, xã hội học sân khấu gồm những phần nào, đối tượng của xã hội học sân khấu,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Xã hội học và sân khấu" dưới đây.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 48 5   Download

 • Tiếp cận chức năng là một trong những mô hình nghiên cứu xã hội học mang tính lý thuyết, phương pháp luận hơn là những phương pháp cụ thể để tìm kiếm thông tin xã hội học. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về cách tiếp cận này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tiếp cận chức năng trong nghiên cứu xã hội học" dưới đây.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 65 3   Download

 • Kĩ năng xã hội là phần then chốt trong tương tác xã hội ở môi trường học đường, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng xã hội và học tập ở học sinh. Việc phát triển kĩ năng xã hội ở học sinh luôn là mục tiêu của giáo dục.Nghiên cứu này có mục tiêu đánh giá tác động củachương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào trường học NỐI KẾT đến các kĩ năng xã hội của học sinh tiểu học.

  pdf10p vinhbinhnguyen 14-06-2017 59 1   Download

 • Bài viết với các nội dung: hoàn cảnh hậu hiện đại của tri thức, phân tích trò chơi ngôn ngữ, chức năng xã hội của tri thức, bản chất của đoàn kết xã hội từ góc nhìn độ tiếp cận chức năng và mâu thuẫn, sự biến đổi vị thế của tri thức khoa học...

  pdf9p kequaidan 08-10-2019 27 1   Download

 • Bài viết trình bày đối tượng nghiên cứu xã hội học người tàn tật; nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học người tàn tật; chức năng xã hội của xã hội học người tàn tật. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf0p kequaidan2 11-12-2019 13 0   Download

 • Bài giảng "Xã hội học đại cương" do một nhóm tập thể tác giả biên soạn, có kết cấu nội dung bao gồm 9 chương: Chương 1 - đối tượng và chức năng của xã hội học; chương 2 - cơ cấu xã hội; chương 3 - hành động xã hội và tương tác xã hội; chương 4 - tổ chức xã hội và thiết chế xã hội... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  doc157p tukhalan 12-08-2011 1896 526   Download

 • Xã hội học là một ngành khoa học nghiên cứu về các vấn đề xã hội, sự vận động và phát triển của xã hội, những mối quan hệ tương tác trong xã hội. Nó đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khoa học xã hội và góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.

  doc39p thangxhh 23-01-2010 2468 510   Download

 • Bài giảng Xã hội học đô thị cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung xung quanh khái niệm đô thị-Biết được điều kiện ra đời, đối tượng và chức năng của XHH đô thị-Hiểu và vận dụng các lý thuyết XHH ứng dụng trong N/C các vấn đề đô thị-Phát hiện và phân tích những biến đổi kinh tế-xã hội của quá trình đô thị hóa-Thấy được vai trò to lớn của XHH trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị-Phân biệt lối sống đô thị và nông thôn

  pdf114p thiuyen14 17-09-2011 1208 503   Download

 • Tài liệu "Xã hội học đại cương" tổng hợp các câu hỏi liên quan đến kiến thức môn học xã hội học như: xã hội học là gì?, đối tượng nghiên cứu, chức năng, hành động của xã hội học... Hi vọng tài liệu sẽ phần nào giúp các bạn học tập và ôn thi hiệu quả.

  doc28p abcdehg 24-12-2009 870 390   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm các dạng câu hỏi của đề thi môn xã hội học. Tài liệu có tổng cộng 8 bài với 61 câu hỏi với các nội dung như sau: Đối tượng và chức năng của xã hội học; những phạm trù và khái niệm cơ bản của xã hội học; xã hội học về cơ cấu xã hội; xã hội học về dư luận xã hội và thông tin đại chúng; xã hội học đô thị; xã hội học nông thôn; sự sai lệch giá trị xã hội.

  pdf18p snack1903 21-11-2013 2216 358   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chức năng xã hội học
p_strCode=chucnangxahoihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2