Chứng khoán và sự phồn thịnh kinh tế

Xem 1-15 trên 15 kết quả Chứng khoán và sự phồn thịnh kinh tế
 • Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế Tìm hiểu thị trường chứng khốn và sự phồn thịnh của nóhiện nay.

  pdf25p phuochau15 18-05-2011 89 31   Download

 • Tìm Hiểu Một Vài Loại Chứng Khoán Thông Dụng share), $ LTDT1C = Lợi thu doanh thương 1 cổ phần (earnings per share), $ Đa số công ty có khuynh hướng phân phối vào khoảng 50% lợi thu doanh thương của công ty.3 Một số chuyên gia nghiên cứu về thị trường chứng khoán cho rằng quyết định khi nào phân phối và mức phân phối lợi nhuận vô kỳ của công ty không làm cho giới đầu tư quan tâm.4 Tuy nhiên có một số chuyên gia khác không đồng ý với nhận định trên....

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 31 3   Download

 • Tìm Hiểu Một Vài Loại Chứng Khoán Thông Dụng chữ “pf” nằm bên cạnh tên của công ty thì nó là cổ phiếu ưu đẳng. Đôi khi tên của công ty có một mẫu tự nằm bên cạnh để cho biết cấp (class) của cổ phiếu đó, thí dụ như là Revlon A trong cột 3 của hình 2-9. Cột thứ 4 cho biết ký hiệu riêng của cổ phiếu. Cột thứ 5 cho biết lợi nhuận vô kỳ hoặc lợi nhuận thường kỳ đã phân phối đến tay cổ chủ tính trên một cổ phần và tính trong vòng...

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 38 3   Download

 • Tìm Hiểu Một Vài Loại Chứng Khoán Thông Dụng một số ghế trong hội đồng giám đốc. ỨÙng cử viên có đủ số phiếu, theo tỉ lệ tổng số ghế trên tổng số phiếu, sẽ được chọn vào hội đồng giám đốc.

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 52 2   Download

 • Tìm Hiểu Một Vài Loại Chứng Khoán Thông Dụng Cascade Comm Centocor Chiron Cintas Cirrus Logic Cisco Systems Comcast Compuware Concord EFS Corporate Exp Costco Cracker DSC Comm Dell Computer Electronic Arts Electronic Imaging FORE Systems Fastenal Fiserv Food Lion Fort Howard Gartner Group Gateway 2000 General Nutrition Glenayre Tech HBO Healthcare COMP IDEXX Lab Informix Corp Intel Intuit KLA-Tencor Komag Linear Tech MCI Comm Maxim Integrated McAfee

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 40 2   Download

 • Chính quyền tiểu bang hoặc địa phương phát hành trái phiếu ngắn hạn để tạm thời tài trợ cho khoản bội chi, sai biệt giữa tổng lượng chi tiêu và tổng lượng nhập thu đến từ những thứ thuế (taxes), những công trình tạo lợi tức (income generating projects), những ngân khoản biếu tặng (grants) và những chứng khoán (securities).

  pdf41p phuochau15 18-05-2011 79 24   Download

 • Thị trường tiền tệ chuyên về những hoạt động vay mượn và cho vay mượn (borrowing and lending) vốn ngắn hạn với chiều dài thời gian không hơn một năm. Thị trường tiền tệ vận dụng nhiều công cụ tài chính trong đó có những công cụ của thị trường tín dụng ngắn hạn (short-term credit market instruments), những công cụ của thị trường hàm phiếu (derivative market instruments) và cửa hàng cho vay của Ngân Hàng Trung Ương (Federal Reserve’s discount window)....

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 46 5   Download

 • Thị trường tiền tệ chuyên về những hoạt động vay mượn và cho vay mượn (borrowing and lending) vốn ngắn hạn với chiều dài thời gian không hơn một năm. Thị trường tiền tệ vận dụng nhiều công cụ tài chính trong đó có những công cụ của thị trường tín dụng ngắn hạn (short-term credit market instruments)

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 75 3   Download

 • Giả dụ công ty XYZ tuyên bố phân cổ phần theo tỉ lệ 3:1. Tỉ lệ ba trên một có nghĩa là cứ một cổ phần hiện tại sẽ trở thành ba cổ phần trong tương lai sau ngày chính thức phân cổ phần. Trước khi phân cổ phần giả dụ là giá cổ phiếu, lợi thu doanh thương, giá cổ phiếu, giá trị đầu tư của ông B và giá trị chủ bản của công ty XYZ như sau: Lợi Thu Doanh Thương Trước Khi Phân Phối Lợi Thu Doanh Thương, LTDT $400,000 LTDT1C $0.40 Giá Cổ Phiếu Trước...

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 43 3   Download

 • Cổ Phiếu Ưu Đẳng Định Danh, Tr.75 Đặc Điểm, Tr.75 Quyền Bầu Cử, Tr.76 Lợi Nhuận Thường Kỳ, LNTK, Tr.76 Mệnh Giá, Tr.78 Giá Thị Trường, Tr.78 Thể Loại, Tr.79 Cổ Phiếu Ưu Đẳng Khả Chỉnh, Tr.79 Cổ Phiếu Ưu Đẳng Khả Thu, Tr.80 Cổ Phiếu Ưu Đẳng Không Tích Lũy, Tr.81 Cổ Phiếu Ưu Đẳng Khả Hoán, Tr.81 Cổ Phiếu Ưu Đẳng Khả Dự, Tr.82 Điều Khoản Chống Làm Loãng, Tr.88 Phương Pháp Bình Quân Hữu Cân, Tr.90 Phương Pháp Khoá Siết, Tr.91 Loãng Giá, Tr.94 Loãng Chủ Phần, Tr.

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 23 2   Download

 • Cổ phiếu được định danh “ưu đẳng” là vì nó được quyền ưu tiên trong việc phân phối lợi thu doanh thương của công ty và quyền ưu tiên trong việc phân phối tài sản của công ty nếu công ty sáp nhập với một công ty khác hoặc bán phá sản, so sánh với cổ phiếu thường đẳng. Lợi nhuận của cổ phiếu ưu đẳng có tên là lợi nhuận thường kỳ.

  pdf10p bichtram861 20-05-2011 36 2   Download

 • Cùng lúc chiều dài thời gian du kỳ và mệnh giá của tín phiếu thương mãi có thể được chế tác theo nhu cầu của người đầu tư.

  pdf41p phuochau15 18-05-2011 71 24   Download

 • Thị trường tín phiếu giao đối là một thị trường lớn nhất và có mức lưu hoạt cao nhất (largest and most liquid financial market) trong số những thị trường tài chính trên thế giới.

  pdf41p phuochau15 18-05-2011 79 23   Download

 • Ngoài những yếu tố du kỳ và điều kiện giao hoán, lãi suất của tín phiếu giao đối còn tùy thuộc vào điều kiện tổng quát của thị trường tiền tệ, lãi suất cạnh tranh của những nguồn vốn tương tự trong những thị trường liên hệ (competitive rate paid for comparable funds in related markets) và số lượng sẵn có của những thứ có thể thế chấp được (availability of legible collateral).

  pdf35p phuochau15 18-05-2011 74 23   Download

 • Cá nhân, tôi muốn nói, là những người tạo ra tài sản và sự thịnh vượng. Nhưng người ta thường không có cảm giác như thế. Nếu chúng ta được hỏi: “Điều gì thúc đẩy nền kinh tế phát triển?” hay “Cái gì tạo ra sự phồn vinh?”, hầu hết mọi người sẽ trả lời là: “những công ty lớn”, “thị trường chứng khoán”, “vốn”, “chính phủ” hay có thể là “những tổ chức tình nguyện”.

  pdf30p muaythai3 10-09-2011 116 42   Download

Đồng bộ tài khoản