Chứng từ sử dụng trong việc hạch toán

Xem 1-20 trên 29 kết quả Chứng từ sử dụng trong việc hạch toán
 • Công văn 1056/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chứng từ sử dụng trong việc hạch toán các khoản chi hỗ trợ đại lý bằng tiền

  pdf1p hueman 16-08-2009 152 17   Download

 • Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số liệu hiện có và tình hình biến động sử dụng tiền mặt quản lý chặt chẽ chế độ thu, chi của công ty cho phù hợp với Nhà nước. Vốn bằng tiền của đơn vị là tài sản tồn tại dưới dạng hình thức giá trị trong quá trình kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán mua sắm vật tư hàng hóa để phục vụ cho quá trình kinh doanh, vừa là kết quả của việc mua bán hàng hóa...

  pdf31p voixanh12 24-10-2012 73 17   Download

 • Chương 2 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn thuộc bài giảng kế toán ngân hàng thương mại. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nguồn vốn huy động, nguyên tắc kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản sử dụng , phương pháp hạch toán.

  pdf19p tichtutite 18-06-2014 108 37   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, với cơ chế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động . Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp .Bởi vậy việc quản lý và sử dụng lao động phù hợp sẽ là biện pháp khuyến khích phát huy sáng kiến của người lao động nhằm năng cao năng suất lao động .

  doc59p mrdamvanminh 01-10-2013 73 20   Download

 • Vật tư là từ dùng gọi chung cho NVL & CCDC. Trong 1 doanh nghiệp sản xuất nào muốn tiến hành sản xuất phải có TSLĐ và TSCĐ, vật tư được xếp vaò loại TSLĐ và dùng dự trữ cho sản xuất kinh doanh, nó phân ra thành NL, VL và CCDC là do đặc điểm khác nhau của chúng trong quá trình tham gia sản xuất 2/ Đặc điểm : a/ Đặc điểm NVL: NVL Thuộc đối tượng lao động nó là cơ sở để hình thành sản phẩm. Trong quá trình sản xuất chỉ...

  pdf35p meomayhamchoi 29-06-2011 258 134   Download

 • Tài sản cố định là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Nó giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất, năng suất lao động và vị trí của sản phẩm trên thị trường. Việc theo dõi, phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình tăng giảm hao mòn, khấu hao, sửa chữa vả hiệu quả sử dụng TSCĐ là nhiệm vụ quan trọng của công tác hạch toán và quản lý TSCĐ.

  pdf78p loaken_1 23-11-2012 91 52   Download

 • Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hoá: Là bằng việc sử dụng công nghệ thông tin(máy tính điện tử, ...) dưới sự chủ động tuyệt đối của con người để thực hiện quá trình ghi nhận, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin kinh tế tài chính. 2. Phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ : Với hệ số tăng(giảm) TSCĐ phản ánh chung mức độ tăng giảm thuần tuý về quy mô TSCĐ.

  pdf9p ttcao1 28-07-2011 91 27   Download

 • Đối với bất kỳ một nền kinh tế nào, hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng, nó phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở các doanh nghiệp, các tổ chức đơn vị hành chính sự nghiệpày. Ngày nay, kế toán không chỉ là công việc tính toán ghi chép về tài sản, nguồn vốn, sự lưu chuyển tuần hoàn của vốn mà còn là công cụ hữu hiệu để quản lý kinh tế

  pdf72p muathi2013 09-05-2013 49 15   Download

 • KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TIỀN LƯƠNG 1. Khái niệm tiền lương: Trong quá trình sử dụng lao động, doanh nghiệp phải chi ra các khoản chi phí để bù đắp và tái tạo sức lao động dưới hình thức tiền lương. Khoản chi phí này được tính vào giá thành sản phẩm sản xuất ra.

  pdf13p vit_momo 25-07-2011 253 175   Download

 • CHỨNG TỪ KẾ TOÁN các đơn vị chủ đầu tư Điều 15: Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ hoặc vật mang tin về nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành. Mọi số liệu ghi trong sổ kế toán bắt buộc phải được chứng minh bằng chứng từ kế toán hợp pháp và hợp lệ. Điều 16: Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong việc tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn đầu tư, các khoản thu nhập và chi phí hoạt động khác của đơn...

  pdf2p vit_momo 25-07-2011 257 156   Download

 • Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở để tồn tại và phát triển xã hội loài người. Bất kỳ nền sản xuất nào, kể cả nền sản xuất hiện đại đều có đặc trưng chung là sự tác động của con người vào các yếu tố của lực lượng tự nhiên, nhằm thoả mãn những nhu cầu nào đó của con người. Vì vậy, sản xuất luôn là sự tác động qua lại của ba yếu tố cơ bản: lao động của con người, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Do đó, trong quá...

  pdf84p thainhatquynh 02-07-2009 290 147   Download

 • Hạch toán kế toán bao gồm hệ thống thông tin kinh tế tài chính hữu ích cần thiết cho người sử dụng , và hệ thống thông tin này đo lường, phân tích, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong một tổ chức kinh tế. Với bề dày phát triển của mình, bằng việc sử dụng hệ thống phương pháp riêng biệt nhằm cung cấp thông tin đầu ra hữu ích cho người sử dụng, kế toán được coi vừa là một môn khoa học, vừa là một nghề nghiệp quản lý....

  doc39p snowandcoldpa 01-06-2011 180 68   Download

 • Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải,vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Trong nền kinh tế thị trường,lao động có năng xuất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố góp phần quyết định sự phát triển của đất nước.

  doc79p duckute69 01-07-2013 120 36   Download

 • rong quá trình kinh doanh Doanh nghiệp phải huy động, sử dụng các nguồn tài lực, vật lực (lao động, vật tư, tiền vốn…) để thực hiện việc sản xuất, chế tạo sản phẩm, thu mua dự trữ hàng hoá… Doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản chi phí về lao động sống và lao động vật hoá cho quá trình hoạt động của mình.

  pdf33p hocbong1122 19-02-2013 82 26   Download

 • Lao động là hoạt động có mục đích của con người, nhằm tác động biến các vật tự nhiên thành các vật phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh tồn của con người. Trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất không tách rời lao động. Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất.

  pdf23p hocbong1122 19-02-2013 71 22   Download

 • + Nhược điểm: ghi chép còn trùng lặp giữa kho và phòng kế toán, khối lượng ghi chép quá lớn nếu chuủng loại vật tư nhiều việc nhập xuất thường xuyên, công việc kiểm tra không thường xuyên mà vào cuối tháng do đó hạn chế chức năng kiểm tra của kế toán trong quản lý. * Mẫu sổ hạch toán chi tiết NVL - CCDC: THẺ KHO Ngày lập thẻ Kho : Từ số: Tên hàng, vật liệu: Mã số: 152 ĐVT: kg TT Chứng từ Diễn giải Ngày nhập xuất Số lượng Chữ ký xác nhận của KT...

  pdf10p caott10 28-07-2011 122 21   Download

 • Hãy nêu các tiêu chuẩn ghi nhận một tài sản là một tài sản cố định hữu hình? 2. Nêu quy trình kế toán trường hợp ghi tăng TSCĐ do mua ngoài? 3. Nêu quy trình kế toán trong trường hợp thanh lý, nhượng bán TSCĐ? 4. Các danh muc phải khai báo khi hạch toán các chứng từ liên quan đến TSCĐ? 5. Liệt kê một số chứng từ được sử dụng cho việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ?

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 23 4   Download

 • Kế toán tiền lương 2. Hãy nêu trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương? 3. Hãy nêu quy trình kế toán tiền lương trong thực tế? 4. Các danh mục phải khai báo khi hạch toán các chứng từ liên quan đến tiền lương. 5. Liệt kê một số chứng từ được sử dụng cho việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương?

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 21 3   Download

 • Hiện nay nước ta dang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trước nhu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp.

  doc97p maitruc2511 05-12-2010 1359 464   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này, là nhận thức, khảo sát thực tế với lý luận đã được trang bị. Từ đó tìm ra những mâu thuẫn tồn tại, nguyên nhân ảnh hưởng và qua đó đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty. Trong suốt quá trình nghiên cứu, em đã sử dụng phương pháp duy vật - biện chứng làm phương pháp cơ bản và chủ yếu của đề tài này.

  doc56p maitolan 28-03-2013 528 228   Download

Đồng bộ tài khoản